Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 05-02-2023 - - Aktuelle Søndags tekster

Septuagesima a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. , 20- 1 - Arbejderne i vingården

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Carl Kochs smukke, velskrevne tolkning kan ikke anbefales nok (Se under "eksegese" nedenfor. Han levede (1860-1925) næsten samtidig med Adolph Jülicher (1857-1838), som er blevet mest kendt for at vise at lignelserne først og fremmest har ét sammenlingningspunkt (tertium comparationis-princippet). Koch kan have læst ham, og er i hvert fald kommet frem til samme princip.
Se også norske parallelsiden. Med norske prædikener.
Billedet er af Vincent Van Gogh - intet fremstiller dagens hede bedre!

[117/septua-a - Opdateret: 30/01/2023]

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Den sidste lignelse inden indtoget i 2. Septuagesima, den 70nde dag før påske - ikke ret

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [Matthew's parable of the workers in the vineyard or is it the gracious landowner, or maybe the union-busting landowner? has most often been read as an allegory in which the landowner stands for God.]

Lectionary Greek

Til eksegesen: Carl Koch har et par illustrative jødiske kontrastlignelser (Jesu lignelser, s 235 f) Se her

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 20

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Luthers 95 teser om afladen. 1517.: 62.Kirkens sande skat er det højhellige evangelium om Guds Herlighed og nåde. 63.Men denne skat er naturligt nok særdeles afskyet, fordi den gør de første til de sidste. 64. Afladens skat er naturligt nok højt værdsat, fordi den gør de sidste til de første. -

Stanley Sanders går hardt i rette med liknelsen. [Link] via "Working Preacher": "They have gotten paid, but the landowner has now taken their dignity and whatever vestiges of power they might once have possessed. They will be back in marketplace again tomorrow. Nothing has changed but the self-respect they have had wrenchd away. The parable in fact depicts a limited, and thus false, form of justice."

Bærekraftsboka Mål 8 I lignelsen om arbeiderne i vingården (Matteus 20,116) snur Jesus opp ned den gjeldende verdiskalaen i arbeidslivet. Ved å la de siste være de første hevder Jesus alles likeverd og anstendighet, uavhengig av sosiale og prestasjonsrelaterte køordninger. Jesus bekrefter arbeidets verdi ved samtidig å framholde arbeiderens ukrenkelige verdi. Det er direkte uanstendig å redusere arbeideren til et ledd i en produksjonskjede i jakten på fortjeneste. Bibelen framstiller arbeid som tjeneste for Gud, for nesten og for hele skaperverket. Se her

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Septuagesima - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frandsen, Kristen Skriver
Kommentar 2023: Hvem er det så der i samfundet dyrker sin ret - den som mener at "borgerens egne penge skal ligge i borgerens egne lommer" (vi er hver især den suveræne vingårdsejer) - eller fagforeningen, som kræver lige løn for lige arbejde?
- - Gud rige kommer altid på tværs, og det afslører alt det ikke-gudsrigeagtige, når det kommer som en bevidsthed (om det helt store, kommende, evige) ind i verden, men det smitter også altid af - i små og store revolutioner af det sædvanlige - i retning af mere nåde - også mellem mennesker.
[2023] Se mere

Gotfredsen, Sørine
hvordan forstår vi nåden? Sagen er, at det kan vi ikke, som også vingårdsarbejderne jo så klart demonstrerer, og den norske forfatter Karl Ove Knausgård har beskrevet det således: "Nåden ophæver alle forskelle, i den er alle lige. Radikaliteten i dette er så stor, tankegangen bag så forskellig fra alt andet at det egentlig er umuligt at fatte betydningen af den. Men det er dette og intet andet kristendommen handler om." Naturligvis skal der i et samfund være en vis sammenhæng mellem indsats og belønning, for ellers ramler det hele sammen, men jo mere man dyrker sin egen følelse af at have "ret til", desto mere kan man måske i sin smålighed blive ligefrem nådesløs, hvilket jo antydes med ordene fra evangeliet.. [2021] Se mere

Hjerrild, Frederik
Men hvad sker der hvis der kommer nogle som ikke fik de samme muligheder som os, nogle der ikke kom i arbejde, nogle der måske kun kom i skole ét eller to år, nogle som ikke havde samme mulighed som os for at vælge politisk, nogle som blev fordrevet eller forfulgt? Hvis nogen ville give dem samme løn, samme levevilkår, samme tryghed som os, de første, de heldige, så ville vi se, og så ser vi! ... at nogles øjne bliver onde. Der er vel knapt nogen længere i dette land som tør foreslå denne godhed? Det ville ikke være politisk korrekt. Hvis et parti ville foreslå at være god, ville det være politisk selvmord. [2003] Se mere

Johansen, Carsten
Noget af det uheldige ved al den snak om menneskerettighederne, det er jo, at vi efterhånden begynder at tænke på den måde om alting - at der hele tiden er noget, vi synes, vi har ret til. - Det er jo let nok at få øje på i vore dages velfærdssamfund, hvordan alle grupper pukker på deres ret til alt muligt - hvordan det næsten er blevet en folkesygdom at kræve ind og kræve sin ret.
Det kommer der ikke meget glæde ud af mellem mennesker - det er en underlig forbitret måde at leve sammen på - hvor man bliver alt for optaget af at være forurettet, hvis man synes, andre får mere end man selv gør på et eller andet punkt, og hvor man uafbrudt skal sørge for, at ingen tager noget fra én.
[2001] Se mere

Lind, Peter
Med Jesus Kristus slås porten til Himmeriget billedligt talt op på fuld gab, så alle mennesker kan komme ind i det. Ingen bliver de sidste, ingen bliver de første - alle kommer ind på samme tid, nemlig i det skelsættende øjeblik påskemorgen, hvor Jesus Kristus stod op fra graven - dvs. for knap 2.000 år siden! [2009] Se mere

Luther, Martin
Essensen af lignelsen i dette evangelium består altså ikke i pengene, og hvad de er, ej heller i de forskellige timer, men i erhvervelsen og opnåelsen, eller hvordan man kan erhverve pengene. Så, når de første her indbildte sig, at de for deres fortjenestes skyld skulle få pengene og noget mere til, mens de sidste dog af Herrens godhed fik den samme løn, så vil Kristus hermed vise, at det er ren og skær godhed, hvad Gud giver os.[Luther polemiserer eksplicit mod allegorisering (en metode han dog i andre sammenhænge betjener sig ret frimodigt af) - undervejs behandler Luther "de første og de sidste" - også til en reformatorisk selvkritik!] [1544] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].