Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag - - Status for opdatering

Prædikensamlinger med prædiken til 14. s. e. trinitatis [tr14-b ] << Forrige - Næste >>

Den syge ved Bethesda dam - Joh. 5, 1-15

De registrerede prædikensamlinger efter forfatternavn (eller køn, udg.år) - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 23/08/2022.

Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bak, Jens Thorkild: Måske bliver det helt fantastisk (2021)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Bøye, M., N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Dåbstaler til trinitatis. Anden tekstrække (2018)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Frandsen, Helge Qvist: Kirkeårets højdepunkter. Prædikener (2014)
Friis, Kristian: Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grønkjær, Niels: Søndag (2020)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Kai: Frelsens hemmelighed (1963)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Laursen, Poul R.: En salme og to prædikener (1986)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Mogens, Kaj og M.L. Engelhardt: Opstandelseslyset (2016)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener (2012)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Petersen, Jørgen Juul: Hellere levende hund end død løve. Prædikener og debatindlæg (2015)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Prenter, Regin: Ordet og troen (1976)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Steenbuch red., Johannes Aakjær: Tværsnit '14-'15. Enogtredive prædikener fra 2014-2015 af yngre præd (2015)
Stender, Poul Joachim: Gud kysser uden samtykke (2021)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
tr14-b: (0000)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød (1983)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Østergaard, Kristian: For evangeliets skyld. 30 prædikener (2015)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.