Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til 19. s. e. trinitatis [tr19-b ]

Discipelkaldelsen - Joh. 1, 35-51

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 23/10/2022.

Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: At prædike for børn 3. Prædikenvejledninger til gammeltesttamentlige (2006)
Flere: Dåbstaler til trinitatis. Anden tekstrække (2018)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere (Sejergaard, Jørgen, m.fl.): Noget på hjerte. Prædikener over anden tekstrække (2015)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Friis, Kristian: Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag (1987)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Juhlert, E.F.S (red): Kirkeårets evangelietanker B (1962)
Keiding, K: Nogle prædikener (1943)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse - 19 prædikener (1975)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund-Sørensen, A.: I Pinsens Tegn. Fra Pinse til advent (Marmorkirken) (1946)
M. Bøye, N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Mulnæs, Carsten: Lillerødprædikener (2021)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Carsten, Leif G. Jensen: Olien. En røst i ørkenen 1-2, Frikirkeprædikener (1996)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Olaf: Prædikener (1995)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Steenbuch red., Johannes Aakjær: Tværsnit '14-'15. Enogtredive prædikener fra 2014-2015 af yngre præd (2015)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Østergaard, Kristian: For evangeliets skyld. 30 prædikener (2015)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.