Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 23-10-2020 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 15/10/2022

19. s. e. trinitatis b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. , 1- 35 - Discipelkaldelsen

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
WorkingPreacher: The testifier does not let others define or label him
Nyt: Jeg citerer under faglitteratur Mogens Lindhardt fra bogen "Trinitatis" - et værk, som rummer utrolig meget præcis eksegetiske arbejde med de enkelte tekster, liturgisk overblik, vilje til at ikke at blive hængende i moderne, individualistisk forståelse som ikke er kongenial med teksterne - overordnede homiletiske overvejelser. Jeg vil løbende af og til bringe citater til de enkelte søndage, som kan pege på det meget mere der er i bogen.
- Ellers: Prædikencitaterne til denne søndag er korte og prægnante!
- Salmeforslag: +2 i forhold til salmebogens.
Billedet får sin forklaring under Religionspædagogiske noter - og videre i Elementer til Kateketik: "Kaldelsen af de første disciple"

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen: v 29, som "definerer" Guds lam som "Han bærer verdens synd" kan oversættes "Han tager synden bort fra verden" (Gitte Buch Hansen) - den objektive forsoningslære er dermed ikke automatisk i forgrunden. (Både den svenske, selv den norske, og den engelske oversætter med "tage bort").

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 1

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Mogens Lindhardt: Han er godkenderen og den, der siger til folk, hvad de skal komme til at se. Vi er altså her i helt samme struktur, som jeg beskrev som kvalifikation-adoption. Men her er kvalifikationen ikke en persons indsats, fx den rige unge mands indsats og lovopfyldelse. Kvalifikationen er i stedet, at nogen griber fat i en anden og siger Se! Kom! Og når den kvalifikation er opfyldt, siger Jesus: Ja, du er genkendt, du må være her. Ligesom når man skal optages i en eksklusiv forening via andres anbefaling. Det er adoptionen. Igen ikke nogen modsætning mellem tro som kaldelse udefra og præstation som indsats fra den enkelte. Det er ikke et enten-eller, men et både-og... s.423 i Trinitatis -

[269/tr19-b ]

Religionspædagogiske noter:Fortællingen om disciplenes kaldelse handler blandt andet om identifikation. Disciplene identificeres af Jesus, får navne og bestemmelser - og disciplene forsøger at identificere og bestemme Jesus. Man kan godt lave det til en opgave at lade eleverne liste op, alt det som Jesus kaldes. (Gud lam, rabbi, Messias/Kristus, "ham, profeterne har skrevet om", Jesus, Josefs søn, fra Nazareth" Guds søn, Israels konge - Menneskesønnen". Og disciplene bestemmes også på forskellig vis. Man kan inddrage 1 kor. 13,12 til belysning: "skal kende, lige som jeg nu er kendt". UFO overfor IWP (Identified Walking People/persons) - se mere i Elementet "Kaldelsen af de første disciple". - UFOen - Navn og identitet - Kaldelsen af de første disciple - hos Johannes - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 19. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Aagaard, Erik
.. det passer nemlig ikke bare, at den, som søger, skal finde. Men det passer også - og allerførst - at den, der søger, skal blive fundet. Fundet af ham, der altid kommer først - som kalder og drager og bygger det evige liv op i vores hjerter.. [0000] Se mere

Christensen, Sven
Vi er dermed kaldede til at overvinde al småligheds og skråsikkerheds hovmod, for kun derved lægges det liv frit, som vi i så rigt mål har fået skænket, derved gives vi påny i vore muligheders vold, så vi frit, kan gå enhver til sit. [1988] Se mere

Hammer, Harald Kaasa
Å være en kristen er til å begynne med å ha Jesus med i livet vårt og i det som vi er opptatt av.
Men etter hvert blir det noe annet. Etter hvert er det ikke bare å ha Jesus med i det vi er opptatt av, men å være med ham i det som han er opptatt av!
[0000] Se mere

Søndergaard, Stefan Klit
Og hvad så med dagens evangelietekst, hvor Jesus går omkring og møder disciple og kalder dem til sig fra alle verdens hjørner og siger "Kom og se!"? Ja, det synes Kim Larsen også at have hørt en prædiken om og fået en sang ud af. Nemlig sangen Langebro. Den lyder sådan her:
Da jeg gik ud over Langebro
en tidlig mandag morgen
da så jeg en der stod og græd.
Hvis du tør - så kom med mig.
Jeg gik forbi dæmonernes port
ud for Kofoeds Skole
der stod en flok og drak sig ihjel.
Hvis du tør - så kom med mig.
[flere vers]..
[2018] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].