Forside - Interaktivt - Bibel og tekst -Tidstavler - Kontakt

Bibel og tekst:

Teksten denne uge

Uge for uge: Søndagens prædiketekst. Belysninger. Links til ressourcesider. Links til online prædikener.

Prædikenregister til begge tekstrækker

Det mest omfattende register over trykte prædikener siden 1948. Over 6000 prædikener er registreret. Udarbejdet på basis af Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad i 1980'rne af Kristen Skriver Frandsen, siden 2002 har Flemming O. Nielsen ajourført og registeret - også med oversete, ældre samlinger.

Faglitteratur til evangelierne: Matthæus - Markus - Lukas - Johannes
Øvrige NT:
Fra 2008 er en udvidelse undervejs - igen også takket være Flemming O. Nielsens indsats. Efterhånden vil alle bibelens tekster blive forsynet med henvisninger til litteraturen. Der er allerede nu tale om et unikt redskab til arbejdet med bibelteksten - i prædiken- og undervisnings- og studiesammenhæng. Har du brug for et indeks lige nu til et enkelt bibelskrift eller to, så send en mail - så kan vi inden for et par dage sørge for at indekset ligger her.

Bibelen i religionsmødet (På www.religionsmoede.dk)

On-Line oversættelser (Via Teksten denne uge er på de enkelte søndage direkte link til dansk, norsk, svensk, islandsk oversættelse +
Lutherbibelen 1545, King James Version, og New International Version.

Ældre online oversættelser til dansk:


Chr d. IIIs Bibel 1555

S. Konstantin Hansen 1926

Christian Lindbergs bibel 1866

Bibelen på hverdagsdansk


Wikipedia om danske bibeloversættelser