Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Teksten denne uge

oversigt - begge danske tekstrækker

Klik å¨søndagens navn fører til ressourcesiden - Klik på skrifthenvisning til teksten på Bibelselskabets online-bibel.

Første tekstrække - Fastelavn til 2. pinsedag

Fastelavn (19-02-2023)
Jesu dåb Mt. , 3- 13
- - - - - - -
1. s. i fasten (26/02/22)
Jesu fristelse i Ørkenen Mt. , 4- 1
- - - - - - -
2. s. i fasten (05/03/22)
Den kana'anæiske kvinde Mt. , 15- 21
- - - - - - -
3. s. i fasten (19/03/22)
Beelzebultalen og den urene Ånd Luk. , 11- 14
- - - - - - -
Midfaste (19/03/23)
Bespisningen af fem tusinde Joh. , 6- 1
- - - - - - -
Mariæ bebudelse (26/03/23)
Bebudelsen: Gabriel hos Maria Luk. , 1- 26
- - - - - - -
Palmesøndag (02/04/23)
Indtoget i Jerusalem Mt. , 21- 1
- - - - - - -
Skærtorsdag (06/04/23)
Den sidste nadver Mt. , 26- 17
- - - - - - -
Langfredag (07/04/23)
Fra lidelseshistorien Mt. , 27- 31
- - - - - - -
Påskedag (09/04/23)
Jesu opstandelse Mk. , 16- 1
- - - - - - -
2. påskedag (10/04/23)
Vandringen til Emmanus Luk. , 24- 13
- - - - - - -
1. s. e. påske (16/04/23)
Den opstandne Jesus og disciplene Joh. , 20- 19
- - - - - - -
2. s. e. påske (23/04/23)
Jeg er den gode hyrde Joh. , 10- 11
- - - - - - -
3. s. e. påske (30/04/23)
Gensyn om kort tid Joh. , 16- 16
- - - - - - -
Bededag (05/05/23)
Johannes Døber i Judæas ørken Mt. , 3- 1
- - - - - - -
4. s. e. påske (07/05/23)
Talsmandens gerning Joh. , 16- 5
- - - - - - -
5. s. e. påske (14/05/23)
Bøn, bønsopfyldelse og Kristi forbøn Joh. , 16- 23
- - - - - - -
Kristi Himmelfartsdag (18/05/23)
Gå ud i alverden.. Tegn, der skal følge Mk. , 16- 14
- - - - - - -
6. s. e. påske (21/05/23)
Talsmanden Joh. , 15- 26
- - - - - - -
Pinsedag (28/05/23)
Talsmanden. Fred efterlader jeg jer Joh. , 14- 22
- - - - - - -
2. pinsedag (29/05/23)
Således elskede Gud verden Joh. , 3- 16
- - - - - - -

Trinitatis - 12. s. e. tr

Trinitatis (04/06/23)
Om Nikodemus - at være født ovenfra Joh. , 3- 1
- - - - - - -
1. s. e. trinitatis (11/06/23)
Den rige mand og Lazarus Luk. , 16- 19
- - - - - - -
2. s. e. trinitatis (18/06/23)
Lignelsen om det store gæstebud Luk. , 14- 16
- - - - - - -
3. s. e. trinitatis (25/06/23)
Det fortabte får og den tabte mønt Luk. , 15- 1
- - - - - - -
4. s. e. trinitatis (02/07/23)
Splinten i din broders øje Luk. , 6- 36
- - - - - - -
5. s. e. trinitatis (09/07/23)
Peters fiskedræt Luk. , 5- 1
- - - - - - -
6. s. e. trinitatis (16/07/23)
Enhver, der bliver vred på sin bror.. Mt. , 5- 20
- - - - - - -
7. s. e. trinitatis (23/07/23)
Frelsen til de fortabte (Zakæus) Luk. , 19- 1
- - - - - - -
8. s. e. trinitatis (30/07/23)
De falske profeter. Det gode træ - frugterne Mt. , 7- 15
- - - - - - -
9. s. e. trinitatis (06/08/23)
Den uretfærdige godsforvalter Luk. , 16- 1
- - - - - - -
10. s. e. trinitatis (13/08/23)
Græd over Jerusalem, tempelrensningen Luk. , 19- 41
- - - - - - -
11. s. e. trinitatis (20/08/23)
Tolderen og farisæeren Luk. , 18- 9
- - - - - - -
12. s. e. trinitatis (27/08/23)
Helbredelse af døv og stum Mk. , 7- 31
- - - - - - -

Første tekstrække: 13. s. e.tr - Sidste søndag i Kirkeåret


13. s. e. trinitatis (03/09/23)
Den barmhjertige samaritaner Luk. , 10- 23
- - - - - - -
14. s. e. trinitatis (10/09/23)
Helbredelse af de ti spedalske Luk. , 17- 11
- - - - - - -
15. s. e. trinitatis (17/09/23)
Ingen kan tjene to Herrer og om at bekymre sig Mt. , 6- 24
- - - - - - -
16. s. e. trinitatis (24/09/23)
Enkens Søn i Nain Luk. , 7- 11
- - - - - - -
17. s. e. trinitatis (01/10/23)
At helbrede på sabbatten og om ydmyghed Luk. , 14- 1
- - - - - - -
18. s. e. trinitatis (08/10/23)
Det største bud i loven /Davidsspørgsm. Mt. , 22- 34
- - - - - - -
19. s. e. trinitatis (15/10/23)
Helbredelsen af den lamme i Kapernaum Mk. , 2- 1
- - - - - - -
20. s. e. trinitatis (22/10/23)
Lignelsen om kongesønnens bryllup Mt. , 22- 1
- - - - - - -
21. s. e. trinitatis (29/10/23)
Den kongelige embedsmands søn Joh. , 4- 46
- - - - - - -
22. s. e. trinitatis (- ej 2023 -)
Lignelsen om den gældbundne tjener Mt. , 18- 21
- - - - - - -
23. s. e. trinitatis (12/11/23)
Kejserens billede og betaling af skat Mt. , 22- 15
- - - - - - -
Allehelgen (05/11/23)
Saligprisningerne Mt. , 5- 1
- - - - - - -
24. s. e. trinitatis (19/11/23)
En datter og den blødende kvinde Mt. , 9- 18
- - - - - - -
25. s. e. trinitatis (- ej 2023 -)
Dommedags tydelighed Mt. , 24- 15
- - - - - - -
26. s. e. trinitatis (- ej 2023 -)
Lignelsen om skatten i marken mm Mt. , 13- 44
- - - - - - -
Sidste søndag i kirkeåret (26/11/23)
Verdensdommen Mt. , 25- 31

2. Tekstrække - Advent, jul, nytår

1. s. i advent Luk. 4, 16-30 - Jesus i Nazareths synagoge
2. s. i advent* Mt. 25, 1-13 - Lignelsen om de ti brudepiger
3. s. i advent* Luk. 1, 67-80 - Zakarias Lovsang
4. s. i advent* Joh. 3, 25-36 - Johannes Døbers sidste vidnesbyrd
Juleaften* Mt. 1, 18-25 - Jesu fødsel
Juledag* Joh. 1, 1-14 - Ordet. Prolog til evangeliet
2. juledag* Mt. 10, 32-42 - Jeg er ikke kommet for at bringe fred
Julesøndag* Mt. 2, 13-23 - Flugten til Ægypten
Nytårsdag Mt. 6, 5-13 - Fadervor
Søndag efter nytår* , - -

2. tekstrække - Åbenbaringstiden

Helligtrekonger Joh. 8, 12-20 - Jeg er verdens lys
1. s. e. helligtrekonger Mk. 10, 13-16 - Jesus og de små børn
2. s. e. helligtrekonger Joh. 4, 5-26 - Den samaritanske kvinde
3. s. e. helligtrekonger Luk. 17, 5-10 - Tro som et sennepsfrø
4. s. e. helligtrekonger Mt. 14, 22-33 - Vandringen på søen
5. s. e. helligtrekonger Mt. 13, 24-30 - Lignelsen om ukrudtet i hveden og om sen
Sidste søndag i Hll. 3 kgr Joh. 12, 23-33 - Hvedekornet og herliggørelse


2. tekstrække - fasten

Septuagesima Mt. 25, 14-30 - Lignelsen om de betroede talenter
Seksagesima Mk. 4, 26-32 - Kornet, der gror af sig selv
Fastelavn Luk. 18, 31-43 - Lidelsesforudsigelse. Blind ved Jeriko
1. s. i fasten Luk. 22, 24-32 - Strid om at være størst
2. s. i fasten Mk. 9, 14-29 - Drengen besat af den onde ånd
3. s. i fasten Joh. 8, 42-51 - I har Djævelen til far
Midfaste Joh. 6, 24-35f - Tegn og brødet fra himmelen
Mariæ bebudelse Luk. 1, 46-55 - Marias lovsang

2. tekstrække - påske og pinse

Palmesøndag Mk. 14, 3-9 - Salvningen i Betania
Skærtorsdag Joh. 13, 1-15 - Nadveren
Langfredag Luk. 23, 26-49 - Korsfæstelsen
Påskedag Mt. 28, 1-8 - Jesu opstandelse
2. påskedag Joh. 20, 1-18 - Maria Magdalene og "havemanden"
1. s. e. påske Joh. 21, 15-19 - Jesus og Simon Peter
2. s. e. påske Joh. 10, 22-30 - Mine gerninger vidner om mig
3. s. e. påske Joh. 14, 1-11 - Jeg er Vejen, Sandheden og Livet
Bededag Mt. 7, 7-14 - Bed, så skal der gives jer
4. s. e. påske Joh. 8, 28-36 - Sandheden skal gøre jer frie
5. s. e. påske Joh. 17, 1-11 - Faderens herliggørelse, b?n for disciple
Kristi Himmelfartsdag Luk. 24, 46-53 - Der skal prædikes omvendelse
6. s. e. påske Joh. 17, 20-26 - Enhed mellem Fader og søn og de troende
Pinsedag Joh. 14, 15-21 - En talsmand til evig tid
2. pinsedag Joh. 6, 44-51 - Brødet fra himlen

2 tekstrække - Trinitatis - 13.s.e.trin.

Trinitatis Mt. 28, 16-20 - Missionsbefalingen
1. s. e. trinitatis Luk. 12, 13-21 - Den rige bonde
2. s. e. trinitatis Luk. 14, 25-35 - Hvis nogen ikke hader sin far..
3. s. e. trinitatis Luk. 15, 11-32 - Den fortabte søn
4. s. e. trinitatis Mt. 5, 43-48 - Om fjendekærlighed
5. s. e. trinitatis Mt. 16, 13-26 - Peters bekendelse - nøglemagten
6. s. e. trinitatis Mt. 19, 16-26 - Den rige unge mand
7. s. e. trinitatis Mt. 10, 24-31 - Intet hemmeligt som ikke skal åbenbares
8. s. e. trinitatis Mt. 7, 22-29 - Huset på sand og huset på klippe
9. s. e. trinitatis Luk. 12, 32-48 - Om årvågenhed og tjeneste
9. s. e. trinitatis Luk. 18, 1-8 - Enken og den urimelige dommer
10. s. e. trinitatis Mt. 11, 16-24 - Børnene på torvet. Veråb over byer
11. s. e. trinitatis Luk. 7, 36-50 - Synderinden i Simon Farisæers hus
12. s. e. trinitatis Mt. 12, 31-42 - Synd mod Helligånd, gode frugter, Jonas
13. s. e. trinitatis Mt. 20, 20-28 - Zebedæussønnerne

2. tekstrække - 14.s. e. trin - Sidste søndag i kirkeåret

14. s. e. trinitatis Joh. 5, 1-15 - Den syge ved Bethesda dam
15. s. e. trinitatis Luk. 10, 38-42 - Marta og Maria
16. s. e. trinitatis Joh. 11, 19-45 - Lazarus' opvækkelse fra de døde
17. s. e. trinitatis Mk. 2, 14-22 - Levi kaldelse - ny vin
18. s. e. trinitatis Joh. 15, 1-11 - Jesus som vintræet
19. s. e. trinitatis Joh. 1, 35-51 - Discipelkaldelsen
20. s. e. trinitatis Mt. 21, 28-44 - Vingårdsejerens to sønner.. de onde..
21. s. e. trinitatis Luk. 13, 1-9 - De henrettede galilæere - tårnet i Siloa

Allehelgen Mt. 5,13-16 - Jordens salt og verdens lys

22. s. e. trinitatis Mt. 18, 1-14 - Om at bringe små til fald


23. s. e. trinitatis Mk. 12, 38-44 - De skriftkloge og enkens skærv
24. s. e. trinitatis Joh. 5, 17-29 - Den time er nu, da de døde skal høre
25. s. e. trinitatis Luk. 17, 20-33 - Hvordan Guds rige kommer - midt i blandt
26. s. e. trinitatis Mt. 13, 44-52 - Lignelsen om skatten i marken mm
27. s. e. trinitatis Mt. 13, 44-52 - Lignelsen om skatten i marken mm


Sidste søndag i kirkeåret Mt. 11, 25-30 - Ingen kender Faderen.. mit åg er let..

Første tekstrække

1. s. i advent (27-11-2022)
Indtoget i Jerusalem Mt. , 21- 1
- - - - - - -
2. s. i advent (04-12-2022)
Menneskesønnens komme Luk. , 21- 25
- - - - - - -
3. s. i advent (11-12-2022)
Johs. Døbers spørgsmål: Vente en anden? Mt. , 11- 2
- - - - - - -
4. s. i advent (18-12-2022)
Johannes: Jeg er ikke Kristus Joh. , 1- 19
- - - - - - -
Juleaften (24-12-2022)
Jesu fødsel Luk. , 2- 1
- - - - - - -
Juledag (25-12-2022)
Jesu fødsel Luk. , 2- 1
- - - - - - -
2. juledag (26-12-2022)
Dommen over Jerusalem Mt. , 23- 34
- - - - - - -
Julesøndag (ej 2022)
Simeon og Anna Luk. , 2- 25
- - - - - - -


Første tekstrække Fra nytår til fastelavn:

Nytårsdag (01-01-2023)
Jesu navngivning og omskærelse Luk. , 2- 21
- - - - - - -
Søndag efter nytår ()
Hjemkomsten fra Egypten Mt. , 2- 19
- - - - - - -
Helligtrekonger (- ikke 2023 -)
De vise mænd Mt. , 2- 1
- - - - - - -
1. s. e. helligtrekonger (08-01-2023)
Jesus som 12-årig i templet Luk. , 2- 42
- - - - - - -
2. s. e. helligtrekonger (15-01-2023)
Brylluppet i Kana Joh. , 2- 1
- - - - - - -
3. s. e. helligtrekonger (22-01-2023)
Officerens store tro. Mange skal komme.. Mt. , 8- 1
- - - - - - -
4. s. e. helligtrekonger (ej i 2023)
Stormen på søen Mt. , 8- 23
- - - - - - -
5. s. e. helligtrekonger (ej 2023)
Lignelsen om ukrudtet i hveden og om sen Mt. , 13- 24
- - - - - - -
Sidste søndag i Hll. 3 kgr (29-01-2023)
Forklarelsen på bjerget Mt. , 17- 1
- - - - - - -
Septuagesima (05-02-2023)
Arbejderne i vingården Mt. , 20- 1
- - - - - - -
Seksagesima (12-02-2023)
Lignelsen om sædemanden Mk. , 4- 1
- - - - - - -
Et Theol-p produkt:


Forskelligt

De danske tekstrækker - synoptisk

Den færøske alterbog - med tekster 1 og 2 række

HelligdagsIndeks norsk

Bibelindeks til kirkeåret

Andre bibelindekser : Oversigt

De registrerede trykte prædikensamlinger - efter forfatter - (kan også ses efter udgivelsesår eller køn)

Prædikenregisterets hvorfor (Præsentation)

Trykte prædikener til den enkelte søn/helligdag - efter kirkeår - 1. tekstrække

Trykte prædikener til den enkelte søn/helligdag - efter kirkeår - 2. tekstrække (Mangelfuld opdatering)

Til kirkeårets søndage via billedoversigt:


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, Sogneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros bispedømme [Se mere].
?