Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Teksten denne uge

oversigt - begge danske tekstrækker


Første tekstrække - til Mariæ bebudelse:

1. s. i advent Mt. 21, 1-9 - Indtoget i Jerusalem
2. s. i advent Luk. 21, 25-36 - Menneskesønnens komme
3. s. i advent Mt. 11, 2-10 - Johs. Døbers spørgsmål: Vente en anden?
4. s. i advent Joh. 1, 19-28 - Johannes: Jeg er ikke Kristus
Juleaften Mt. 1, 18-25 - Jesu fødsel
Juledag Luk. 2, 1-14 - Jesu fødsel
2. juledag Mt. 23, 34-39 - Dommen over Jerusalem
Julesøndag Luk. 2, 25-40 - Simeon og Anna
Nytårsdag Luk. 2, 21- - Jesu navngivning og omskærelse
Søndag efter nytår Mt. 2, 19-23 - Hjemkomsten fra Egypten

Helligtrekonger Mt. 2, 1-12 - De vise mænd
1. s. e. helligtrekonger Luk. 2, 42-52 - Jesus som 12-årig i templet
2. s. e. helligtrekonger Joh. 2, 1-11 - Brylluppet i Kana
3. s. e. helligtrekonger Mt. 8, 1-13 - Officerens store tro. Mange skal komme..
4. s. e. helligtrekonger Mt. 8, 23-27 - Stormen på søen
5. s. e. helligtrekonger Mt. 13, 24-30 - Lignelsen om ukrudtet i hveden og om sen
Sidste søndag i Hll. 3 kgr Mt. 17, 1-9 - Forklarelsen på bjerget

Septuagesima Mt. 20, 1-16 - Arbejderne i vingården
Seksagesima Mk. 4, 1-20 - Lignelsen om sædemanden
Fastelavn Mt. 3, 13-17 - Jesu dåb
1. s. i fasten Mt. 4, 1-11 - Jesu fristelse i Ørkenen
2. s. i fasten Mt. 15, 21-28 - Den kana'anæiske kvinde
3. s. i fasten Luk. 11, 14-28 - Beelzebultalen og den urene Ånd
Midfaste Joh. 6, 1-15 - 0671 Bespisningen af fem tusinde
Mariæ bebudelse Luk. 1, 26-38 - Bebudelsen: Gabriel hos Maria

Fra påske til trinitatis 1. tekstrække

Palmesøndag Mt. 21, 1-9 - Indtoget i Jerusalem
Skærtorsdag Mt. 26, 17-30 -
Langfredag Mt. 27, 31-56 -
Påskedag Mk. 16, 1-8 - Jesu opstandelse
2. påskedag Luk. 24, 13-35 - Vandringen til Emmanus
1. s. e. påske Joh. 20, 19-31 - Den opstandne Jesus og disciplene
2. s. e. påske Joh. 10, 11-16 - Jeg er den gode hyrde
3. s. e. påske Joh. 16, 16-22 - Gensyn om kort tid
Bededag Mt. 3, 1-10 - Johannes Døber i Judæas ørken
4. s. e. påske Joh. 16, 5-15 - Talsmandens gerning
5. s. e. påske Joh. 16, 23-28 - Bøn, bønsopfyldelse og Kristi forbøn
Kristi Himmelfartsdag Mk. 16, 14-20 - Gå ud i alverden.. Tegn, der skal følge
6. s. e. påske Joh. 15, 26-f4 - Talsmanden
Pinsedag Joh. 14, 22-31 - Talsmanden. Fred efterlader jeg jer
2. pinsedag Joh. 3, 16-21 - Således elskede Gud verden


Første tekstrække - fra Trinitatis:

Trinitatis Joh. 3, 1-15 - Om Nikodemus - at være født ovenfra
1. s. e. trinitatis Luk. 16, 19-31 - Den rige mand og Lazarus
2. s. e. trinitatis Luk. 14, 16-24 - Lignelsen om det store gæstebud
3. s. e. trinitatis Luk. 15, 1-10 - Det fortabte får og den tabte mønt
4. s. e. trinitatis Luk. 6, 36-42 - Splinten i din broders øje
5. s. e. trinitatis Luk. 5, 1-11 - Peters fiskedræt
6. s. e. trinitatis Mt. 5, 20-26 - Enhver, der bliver vred på sin bror..
7. s. e. trinitatis Luk. 19, 1-10 - Frelsen til de fortabte (Zak?us)
8. s. e. trinitatis Mt. 7, 15-21 - De falske profeter
9. s. e. trinitatis Luk. 16, 1-9 - Den uærlige godstforvalter
10. s. e. trinitatis Luk. 19, 41-48 - Græd over Jerusalem, tempelrensningen
11. s. e. trinitatis Luk. 18, 9-14 - Tolderen og farisæeren
12. s. e. trinitatis Mk. 7, 31-37 - Helbredelse af døv og stum
13. s. e. trinitatis Luk. 10, 23-37 - Den barmhjertige samaritaner
14. s. e. trinitatis Luk. 17, 11-19 - Helbredelse af de ti spedalske
15. s. e. trinitatis Mt. 6, 24-34 - Ingen kan tjene to Herrer
16. s. e. trinitatis Luk. 7, 11-17 - Enkens Søn i Nain
17. s. e. trinitatis Luk. 14, 1-11 - At helbrede på sabbatten og om ydmyghed
18. s. e. trinitatis Mt. 22, 34-46 - Det største bud i loven /Davidsspørgsm.
19. s. e. trinitatis Mk. 2, 1-12 - Helbredelsen af den lamme i Kapernaum
20. s. e. trinitatis Mt. 22, 1-14 - Lignelsen om kongesønnens bryllup
21. s. e. trinitatis Joh. 4, 46-53 - Den kongelige embedsmands søn
22. s. e. trinitatis Mt. 18, 21-35 - Lignelsen om den gældbundne tjener
23. s. e. trinitatis Mt. 22, 15-22 - Kejserens billede og betaling af skat
Allehelgen Mt. 5, 1-12 - Saligprisningerne
24. s. e. trinitatis* Mt. 9, 18-26 - En datter og den blødende kvinde
25. s. e. trinitatis* Mt. 24, 15-28 - Dommedags tydelighed
26. s. e. trinitatis* Mt. 13, 44-52 - Lignelsen om skatten i marken mm
Sidste søndag i kirkeåret Mt. 25, 31-46 - Verdensdommen

2. Tekstrække - Advent, jul, nytår

1. s. i advent Luk. 4, 16-30 - Jesus i Nazareths synagoge
2. s. i advent* Mt. 25, 1-13 - Lignelsen om de ti brudepiger
3. s. i advent* Luk. 1, 67-80 - Zakarias Lovsang
4. s. i advent* Joh. 3, 25-36 - Johannes Døbers sidste vidnesbyrd
Juleaften* Mt. 1, 18-25 - Jesu fødsel
Juledag* Joh. 1, 1-14 - Ordet. Prolog til evangeliet
2. juledag* Mt. 10, 32-42 - Jeg er ikke kommet for at bringe fred
Julesøndag* Mt. 2, 13-23 - Flugten til Ægypten
Nytårsdag Mt. 6, 5-13 - Fadervor
Søndag efter nytår* , - -

2. tekstrække - Åbenbaringstiden

Helligtrekonger Joh. 8, 12-20 - Jeg er verdens lys
1. s. e. helligtrekonger Mk. 10, 13-16 - Jesus og de små børn
2. s. e. helligtrekonger Joh. 4, 5-26 - Den samaritanske kvinde
3. s. e. helligtrekonger Luk. 17, 5-10 - Tro som et sennepsfrø
4. s. e. helligtrekonger Mt. 14, 22-33 - Vandringen på søen
5. s. e. helligtrekonger Mt. 13, 24-30 - Lignelsen om ukrudtet i hveden og om sen
Sidste søndag i Hll. 3 kgr Joh. 12, 23-33 - Hvedekornet og herliggørelse


2. tekstrække - fasten

Septuagesima Mt. 25, 14-30 - Lignelsen om de betroede talenter
Seksagesima Mk. 4, 26-32 - Kornet, der gror af sig selv
Fastelavn Luk. 18, 31-43 - Lidelsesforudsigelse. Blind ved Jeriko
1. s. i fasten Luk. 22, 24-32 - Strid om at være størst
2. s. i fasten Mk. 9, 14-29 - Drengen besat af den onde ånd
3. s. i fasten Joh. 8, 42-51 - I har Djævelen til far
Midfaste Joh. 6, 24-35f - Tegn og brødet fra himmelen
Mariæ bebudelse Luk. 1, 46-55 - Marias lovsang

2. tekstrække - påske og pinse

Palmesøndag Mk. 14, 3-9 - Salvningen i Betania
Skærtorsdag Joh. 13, 1-15 - Nadveren
Langfredag Luk. 23, 26-49 - Korsfæstelsen
Påskedag Mt. 28, 1-8 - Jesu opstandelse
2. påskedag Joh. 20, 1-18 - Maria Magdalene og "havemanden"
1. s. e. påske Joh. 21, 15-19 - Jesus og Simon Peter
2. s. e. påske Joh. 10, 22-30 - Mine gerninger vidner om mig
3. s. e. påske Joh. 14, 1-11 - Jeg er Vejen, Sandheden og Livet
Bededag Mt. 7, 7-14 - Bed, så skal der gives jer
4. s. e. påske Joh. 8, 28-36 - Sandheden skal gøre jer frie
5. s. e. påske Joh. 17, 1-11 - Faderens herliggørelse, b?n for disciple
Kristi Himmelfartsdag Luk. 24, 46-53 - Der skal prædikes omvendelse
6. s. e. påske Joh. 17, 20-26 - Enhed mellem Fader og søn og de troende
Pinsedag Joh. 14, 15-21 - En talsmand til evig tid
2. pinsedag Joh. 6, 44-51 - Brødet fra himlen

2 tekstrække - Trinitatis - 13.s.e.trin.

Trinitatis Mt. 28, 16-20 - Missionsbefalingen
1. s. e. trinitatis Luk. 12, 13-21 - Den rige bonde
2. s. e. trinitatis Luk. 14, 25-35 - Hvis nogen ikke hader sin far..
3. s. e. trinitatis Luk. 15, 11-32 - Den fortabte søn
4. s. e. trinitatis Mt. 5, 43-48 - Om fjendekærlighed
5. s. e. trinitatis Mt. 16, 13-26 - Peters bekendelse - nøglemagten
6. s. e. trinitatis Mt. 19, 16-26 - Den rige unge mand
7. s. e. trinitatis Mt. 10, 24-31 - Intet hemmeligt som ikke skal åbenbares
8. s. e. trinitatis Mt. 7, 22-29 - Huset på sand og huset på klippe
9. s. e. trinitatis Luk. 12, 32-48 - Om årvågenhed og tjeneste
9. s. e. trinitatis Luk. 18, 1-8 - Enken og den urimelige dommer
10. s. e. trinitatis Mt. 11, 16-24 - Børnene på torvet. Veråb over byer
11. s. e. trinitatis Luk. 7, 36-50 - Synderinden i Simon Farisæers hus
12. s. e. trinitatis Mt. 12, 31-42 - Synd mod Helligånd, gode frugter, Jonas
13. s. e. trinitatis Mt. 20, 20-28 - Zebedæussønnerne

2. tekstrække - 14.s. e. trin - Sidste søndag i kirkeåret

14. s. e. trinitatis Joh. 5, 1-15 - Den syge ved Bethesda dam
15. s. e. trinitatis Luk. 10, 38-42 - Marta og Maria
16. s. e. trinitatis Joh. 11, 19-45 - Lazarus' opvækkelse fra de døde
17. s. e. trinitatis Mk. 2, 14-22 - Levi kaldelse - ny vin
18. s. e. trinitatis Joh. 15, 1-11 - Jesus som vintræet
19. s. e. trinitatis Joh. 1, 35-51 - Discipelkaldelsen
20. s. e. trinitatis Mt. 21, 28-44 - Vingårdsejerens to sønner.. de onde..
21. s. e. trinitatis Luk. 13, 1-9 - De henrettede galilæere - tårnet i Siloa

Allehelgen Mt. 5,13-16 - Jordens salt og verdens lys

22. s. e. trinitatis Mt. 18, 1-14 - Om at bringe små til fald


23. s. e. trinitatis Mk. 12, 38-44 - De skriftkloge og enkens skærv

24. s. e. trinitatis Joh. 5, 17-29 - Den time er nu, da de døde skal høre
25. s. e. trinitatis Luk. 17, 20-33 - Hvordan Guds rige kommer - midt i blandt
26. s. e. trinitatis Mt. 13, 44-52 - Lignelsen om skatten i marken mm
27. s. e. trinitatis Mt. 13, 44-52 - Lignelsen om skatten i marken mm


Sidste søndag i kirkeåret Mt. 11, 25-30 - Ingen kender Faderen.. mit åg er let..

Et Theol-p produkt:


Forskelligt

De danske tekstrækker - synoptisk

HelligdagsIndeks norsk

Bibelindeks til kirkeåret

Andre bibelindekser : Oversigt

De registrerede trykte prædikensamlinger - efter forfatter - (kan også ses efter udgivelsesår eller køn)

Prædikenregisterets hvorfor (Præsentation)

Trykte prædikener til den enkelte søn/helligdag - efter kirkeår - 1. tekstrække

Trykte prædikener til den enkelte søn/helligdag - efter kirkeår - 2. tekstrække (Mangelfuld opdatering)

Til kirkeårets søndage via billedoversigt:


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, Sogneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros bispedømme [Se mere].
?