Forside -
Skrifthenvisninger i faglitteraturen - Markusevangeliet

vrige indeks:
Gammel Testamente - Matth‘usevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet -
Apg - breve - benbaring - - Indekserede enkeltv‘rker

Gå direkte til det enkelte kapitel: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -

Bibelindekserne findes i flere tilf‘lde ikke i det udgivne v‘rk som et samlet indeks. Redakt›ren af "Teksten denne uge" har fundet det af interesse at lade et givet v‘rk dukke op i litteraturhenvisninger til de enkelte s›ndage. Og har s† udfra skriftreferencer i teksten lavet s‘rligt bibelindeks til dem.
Selve indl‘sningen foreg†r halvautomatisk, der kan indsnige sig fejl af den grund.

Der er link til teksten p† det danske og det norske bibelskaber online-bibel. + link til BibleGateway hvor der er direkte adgang til stort antal overs‘ttelser.
Undertiden er der ogs† en overskrift, s† man hurtigt kan se hvad stedet handler om.
Forkortelse No = Norsk bibel online, Dk = Bibelselskabets online bibel, Bg = BibleGateway

Andre nyttige bibelindeks: S›ren Kierkegaardselskabets til Markus . Mk. , v - - side: i homiletik, p: ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. , v - - side: Til top i - - Nede: N‘ste skrift ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. , v 24- - side:93 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 1- - side:30 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 1- - side:104 i Solis, Vergi: Solis Billedbibel...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 1- - side:953 i Flere: Die Bekenntnisschriften d...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 1- - side:31 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 1- - side:116 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 1- - side:39 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 1- - side:97 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 1-13 - side:67f i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 1-16 - side:16 i Holst, S›ren: Messias...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 1-20 - side:57+67f i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 1-39 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 1-f - side:83 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 1-k16 - side:109 i Nielsen, Eri: Kristendommens Retorik. D...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 2- - side:26 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 3-4 - side:75 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 4- - side:28f i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 4- - side:174 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 4- - side:40 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 4- - side:506 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 4-11 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 4-40 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 5- - side:113 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 5-6 - side:50,76f. i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 6- - side:376 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 7- - side:239 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 7- - side:40 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 7-40 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 7-8 - side:75,79 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 8- - side:506 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 9- - side:17 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 9-11 - side:505 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 9-15 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 9-ff - side:28 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 10- - side:102 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 10- - side:494 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 10- - side:522 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 10- - side:17.1 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 10-11 - side:54f.,77,101 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 10-11 - side:152+343 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 10-12 - side:17 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 11- - side:260 i Ott, Heinric: Die Antwort des Glauben...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 11- - side:134 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 11- - side:198 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 11- - side:334 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 11- - side:112 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 11- - side:567 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 11-198 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 12-13 - side:48,55 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 12-13 - side:119 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 12-f - side:82 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 12-ff - side:28 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 13- - side:494 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 13- - side:154 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 14- - side:20+67 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 14- - side:56 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 14-15 - side:81 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 14-15 - side:11,20,75,167 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 14-56 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 14-f - side:326 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 14-f - side:273 i Mogensen, Mo: Kristendom i en brydnings...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15- - side:260+277+437+791+954+1082 i Flere: Die Bekenntnisschriften d...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15- - side:16,23f i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15- - side:84 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15- - side:138+169+188+213 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15- - side:45 i Steenbuch, J: Guds Rige er anarki...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15- - side:260 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15- - side:100 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15- - side:198 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15- - side:57+111+150 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15- - side:248 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15- - side:351+490+623 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15- - side:5.5 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15- - side:231 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15-198 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 15-x - side:279 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 16- - side:180 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 16- - side:51+134 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 16- - side:16.2 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 16-19 - side:700 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 16-20 - side:77f i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 16-20 - side:137f i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 16-20 - side:489 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 16-51+ - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 17- - side:188 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 17- - side:134+137 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 17- - side:331 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 17- - side:33 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 17-134 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 17-18 - side:514 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 18- - side:193 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 19-f - side:202 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 21-28 - side:42+48+68+75 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 21-28 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 22- - side:139 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 22- - side:115 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 22- - side:35œ,74,113,138 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 22- - side:53 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 22- - side:112 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 22- - side:125 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 22- - side:139 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 22-53 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 24- - side:252 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 24- - side:112 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 24- - side:85 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 24- - side:133+123 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 25- - side:53 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 25- - side:106 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 25-53 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 27- - side:94 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 27- - side:75 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 27- - side:115 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 27- - side:127 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 27- - side:125 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 29-31 - side:68 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 29-39 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 30- - side:31 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 31- - side:33 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 32-39 - side:68f i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 34- - side:54,104 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 34- - side:95 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 34- - side:252 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 35- - side:32 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 35- - side:51+122 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 35- - side:335 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 35-51+ - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 38- - side:20 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 38-39 - side:115 i Raheb, Mitri: Troen og Imperiet - Bibel...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 40- - side:120 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 40-120 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 40-45 - side:69 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 41- - side:55 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 41- - side:53 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 41- - side:54 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 41-53 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 43-44 - side:34 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 44- - side:122 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 44- - side:333 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 44-122 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 44-87 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 1, v 45- - side:20 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 1- - side:71+120+183 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 1-12 - side:54f+73+75 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 1-12 - side:34 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 1-12 - side:629 i Lundgreen, F: Det handlende ord...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 1-12 - side:84 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 1-12 - side:tr19-a i Frandsen, Kr: Teksten denne Uge. Bibelh...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 1-12 - side:236 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 1-12# - side:59 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 1-2 - side:94 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 1-71+ - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 1-ffx - side:205 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 2-11 - side:85 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 4-b - side:300 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - B‘res frem - d›pes - p† andres tro -
. Mk. 2, v 5- - side:45 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 5- - side:38 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 5- - side:178 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 5- - side:268 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 5- - side:317 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - Troen sett fra Jesusflokken -
. Mk. 2, v 5- - side:64 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 5- - side:73 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 5- - side:130 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 5- - side:96 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 5- - side:137 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 5- - side:230+236+253 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 5-11 - side:169 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 5-73 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 5-ff - side:65 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 6- - side:76 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 6-76 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 7- - side:90,98 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 7- - side:138 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 7- - side:79 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 7- - side:13 i Friis, Helmu: Den gyldne stad...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 7- - side:73 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 7-73 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 8- - side:89 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 9- - side:161 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 9-11 - side:115 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 10- - side:82+84 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 10- - side:33 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 10- - side:164+223 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 10- - side:95 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 10- - side:130 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 10-164 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 10-223 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 11- - side:138 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 12- - side:39 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 12- - side:12 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 13-17 - side:182 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 13-17 - side:63,201 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 13-27 - side:47,49 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 14- - side:202 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - Levi i toldboden -
. Mk. 2, v 14- - side:298 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - D†pen sto sentralt i urmenigheten -
. Mk. 2, v 14- - side:134+135+139 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 14- - side:331 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 14- - side:126 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 14-134 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 14-17 - side:136f i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 14-17 - side:236 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 14-22 - side:tr17-b i Frandsen, Kr: Teksten denne Uge. Bibelh...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 15- - side:67 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 15- - side:72 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 15- - side:331 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 15-16 - side:103 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 15-17 - side:58 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 15-72 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 15-ff - side:18 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 16- - side:306 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - Nattverd / m†ltidsfelleskap -
. Mk. 2, v 16- - side:418 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 17- - side:153 i Flere: Die Bekenntnisschriften d...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 17- - side:34,49ff i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 17- - side:72 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 17- - side:525 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 17- - side:21,47 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 17- - side:267 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 17-72 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 17-ff - side:202 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 18- - side:433 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 18- - side:67 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 18- - side:134 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 18- - side:506 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 18- - side:131 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 18-134 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 18-20 - side:150 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 18-20 - side:236 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 18-22 - side:80f,114,132 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 18-44+ - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 18-f - side:17 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 18-ff - side:272 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 19- - side:69+202 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 19- - side:560 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 19- - side:16 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 19- - side:682 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 19-69+ - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 20- - side:68 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 20- - side:133 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 20-# - side:91 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 21- - side:91 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 21-22 - side:247 i Mortensen, V: Hvad hjertet er fuld af....[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 21-22 - side:89 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 21-91 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 22- - side:127 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 22- - side:90 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 22- - side:18 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 23- - side:88 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 23- - side:682 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 23-27 - side:76 i Petersen, Ar: Korn p† stengrund...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 23-28 - side:72 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 23-28 - side:54 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 23-28 - side:132f i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 23-28 - side:125 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 23-3,6 - side:133 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 23-3,6 - side:63 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 23-88 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 24- - side:13 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 27- - side:54f i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 27- - side:24 i Thelle, Nott: Buddha og Kristus. Reflek...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 27- - side:114 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 27- - side:88 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 27- - side:682 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 27- - side:240 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 27-88 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 27-f - side:206 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 27-fx - side:239 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 28- - side:82+84 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 28- - side:164 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 28- - side:95 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 28-164 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 2, v 28-223 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v -1 - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 1-- - side:132 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 1-- - side:88 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 1-6 - side:91 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 1-6 - side:32,54f i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 1-6 - side:682 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 1-88 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 4- - side:18 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 4- - side:682 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 4-15 - side:156 i Mogensen, Mo: Kristendom i en brydnings...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 5- - side:117 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 6- - side:170 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 11- - side:112 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 11-12 - side:104 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 11-12 - side:95 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 14- - side:138 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 14-138 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 15- - side:89 i Kierkegaard,: Frygt og B‘ven...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 16- - side:139 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 16-139 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 16-207 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 17- - side:45 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 17-18 - side:108 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 18- - side:139 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 18-139 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 19- - side:212 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 19- - side:14 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 19- - side:13.8 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 19-212 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 20-21 - side:132 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 20-30 - side:84 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 20-35 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 21- - side:67 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 21- - side:46+54 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 21- - side:155+373 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 21- - side:32 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 21-23 - side:24,39,188 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 21-46+ - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 22- - side:131 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 22- - side:89 i Kierkegaard,: Frygt og B‘ven...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 22- - side:335 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 22- - side:114 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 22-27 - side:252 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 23- - side:722 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 24- - side:128 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 24- - side:24 i Petersen, Ar: Korn p† stengrund...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 27- - side:60 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 27- - side:335 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 27- - side:76 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 27-60 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 28- - side:157 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 28- - side:72 i Pilgaard, Aa: Kommentar til Markusevang...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 28-157 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 28-29 - side:34 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 29- - side:495 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 31- - side:46 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 31- - side:88 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 31-35 - side:8 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 31-35 - side:142 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 31-35 - side:128 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 31-35 - side:32f i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 31-46 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 32- - side:67 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 32-ff - side:100 i -: Thomasevengeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 34-35 - side:188 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 35- - side:45,93 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 35- - side:8 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 3, v 35-35 - side:104,188 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 1-12 - side:87 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 1-20 - side:96f i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 1-20 - side:seksag-a i Frandsen, Kr: Teksten denne Uge. Bibelh...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 1-25 - side:84 i Nielsen, Eri: Kristendommens Retorik. D...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 1-9 - side:86+96 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 1-9 - side:107 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 1-9 - side:41 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 1-ff - side:102 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 3- - side:108 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 3-108 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 3-12 - side:86 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 3-20 - side:85 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 3-8 - side:171 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 3-9 - side:720+739ff! i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 5-6 - side:41 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 9- - side:172 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 9- - side:106 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 9- - side:65 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 9- - side:41 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 9- - side:667 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 9-24 - side:168 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 9-65 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 10- - side:87 i Nielsen, Eri: Kristendommens Retorik. D...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 10-12 - side:97 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 10-12 - side:95 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 11- - side:221 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 11- - side:23 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 11- - side:84 i Nielsen, Eri: Kristendommens Retorik. D...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 11- - side:201 i Frye, Northr: Den store kode...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 11- - side:104 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 11- - side:264 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 12- - side:106 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 12- - side:106 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 12- - side:120 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 12- - side:62 i Bjerg, Svend: Synets teologi...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 12- - side:557 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 12- - side:16.8 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 13- - side:65 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 13- - side:95 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 13- - side:59 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 13-20 - side:86+98 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 13-20 - side:41 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 13-29 - side:718 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 13-65 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 14- - side:121 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 14-121 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 14-20 - side:107 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 15- - side:682 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 17- - side:198 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 17-198 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 19- - side:31 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 21- - side:86 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 21- - side:74 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 21-25 - side:667 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 21-ff - side:63+96 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 22- - side:161 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 22- - side:35+44 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 23- - side:41 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 25- - side:83 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 26- - side:47 i Steenbuch, J: Guds Rige er anarki...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 26- - side:108+210 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 26-108 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 26-29 - side:58+89+96+98f i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 26-29 - side:21 i Thelle, Nott: G†ten Jesus. En fortellin...[OpCit | - No - Da - Bg - Av seg selv -
. Mk. 4, v 26-29 - side:144,170 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 26-29 - side:62 i Thelle, Nott: Stilheten og skriket. Tan...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 26-32 - side:103 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 26-32 - side:seksag-b i Frandsen, Kr: Teksten denne Uge. Bibelh...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 26-34 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 26-58+ - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 26-ff - side:6f i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 29- - side:023 i -: Thomasevengeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 30-32 - side:55f+96 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 30-32 - side:47 cit i Steenbuch, J: Guds Rige er anarki...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 30-32 - side:20 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 30-32 - side:14,144,170 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 30-ff - side:7 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 33- - side:106 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 33- - side:63 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 33-40 - side:168 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 33-63 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 34- - side:76+77 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 34- - side:680 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 35- - side:199 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 35- - side:128 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 35-199 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 35-41 - side:70 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 35-41 - side:159 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 35-41 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 35-41 - side:166+401 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 35-41 - side:237 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 37- - side:57 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 38- - side:8 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 39- - side:483 i Lundgreen, F: Det handlende ord...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 39- - side:290 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 39- - side:162 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 39-50 - side:667 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 40- - side:237+247 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 40-f - side:95 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 41- - side:74 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 41- - side:274 i Frye, Northr: Den store kode...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 41- - side:112 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 190- - side:jnazaret i : ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 4, v 190-jna - side: i : ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 1-20 - side:72 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 1-20 - side:34 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 1-20 - side:40 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 1-20 - side:54 i Longkumer, S: Mission and Powers. Histo...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 1-20 - side:114 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 1-20 - side:246+247ff!+339 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 3-5 - side:160 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 6-7 - side:141 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 7- - side:142 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 7- - side:252 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 7- - side:262+757 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 7- - side:123 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 8- - side:159 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 8- - side:262 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 9- - side:265 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 9-13 - side:182 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 13- - side:162 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 13- - side:117 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 15- - side:251+415 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 18-19 - side:141 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 18-20 - side:249 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 19- - side:160 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 19- - side:275 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 20- - side:275 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 21- - side:199 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 21-199 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 21-24 - side:236 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 21-43 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 21-43 - side:43+246+277ff!+280 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 21-43 - side:79 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 21-43# - side:10 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 22- - side:23 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 23- - side:61 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 23-28 - side:292 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 25-34 - side:41,55 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 25-34 - side:21 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 25-34 - side:109 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 25-34 - side:236 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 25-43 - side:236 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 25-f - side:602 i Luther, Mart: Den Tr‘lbundne Vilje [Aro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 27- - side:34 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 28- - side:113 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 29- - side:62 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 33- - side:292 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 34- - side:38 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 34- - side:126 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 34- - side:317 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - Troen sett fra Jesusflokken -
. Mk. 5, v 34- - side:150 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 34- - side:124+279+293+294 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 34- - side:235+236+237+245+252 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 35-43 - side:307 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 36- - side:38 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 36- - side:130 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 36- - side:236+247+253 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 39- - side:19 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 40- - side:306 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 41- - side:150 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 42- - side:128 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 42- - side:307 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 5, v 43- - side:23 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 1- - side:331 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 1-13 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 1-5 - side:21,112 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 1-6 - side:41 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 2- - side:87 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 2-3 - side:15 i Holst, S›ren: Messias...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 2-87 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 3- - side:M†l 8 i Flere: B‘rekraftsboka. FNs b‘rek...[OpCit | - No - Da - Bg - Arbeidet som t›mmermann -
. Mk. 6, v 3- - side:26 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 3- - side:67 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 3- - side:187 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 3- - side:88 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 3-187 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 3-46 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 4- - side:20 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 4- - side:87 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 4- - side:71 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 4-87 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 5- - side:136+176 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 5-6 - side:476 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 6- - side:230+236 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 7- - side:121 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 7-121 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 7-13 - side:64 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 7-ff - side:50 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 14- - side:20 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 14- - side:172 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 14-29 - side:41 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 14-29 - side:205 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 14-29 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 14-29 - side:593+654 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 15- - side:114 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 17- - side:172 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 17- - side:210 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 17- - side:655 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 17-210 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 17-28 - side:19 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 17-29 - side:172 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 17-29 - side:83 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 20- - side:637 i Flere: Die Bekenntnisschriften d...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 30- - side:127 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 30-44 - side:20,88 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 30-44 - side:218 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 30-44 - side:236 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 30-44 - side:66 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 30-ff - side:306 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 30-ff - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 31- - side:58 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 31- - side:199 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 31-199 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 32-42# - side:150 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 34- - side:71,203,210 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 34- - side:196 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 34- - side:117 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 35-ff - side:205 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 37-44 - side:48f i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 45- - side:199 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 45- - side:401 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 45-199 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 45-210 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 45-51 - side:412 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 45-52 - side:44 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 45-52 - side:237 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 45-8ff - side:57 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 46- - side:132 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 47-52 - side:164f i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 52- - side:158 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 52- - side:95 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 52-158 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 6, v 70-f - side:14 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 1- - side:36 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 1-23 - side:84 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 1-23 - side:333 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 1-f - side:Loc 791 i Hanson, John: Universalism the Prevaili...[OpCit | - No - Da - Bg - Menneskebud og Guds bud -
. Mk. 7, v 1-ff - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 2-30 - side:21,26 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 3- - side:88 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 3-88 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 6-f - side:17 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 9-10 - side:130 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 9-13 - side:56 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 9-ff - side:17 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 11- - side:198 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 11-13 - side:102 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 15- - side:55,56,63,133 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 15- - side:225 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 15- - side:89 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 15- - side:17f i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 15-23 - side:21 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 15-89 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 17- - side:722 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 18- - side:158 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 18- - side:95 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 18-158 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 18-19 - side:202 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 18-23 - side:106,130 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 19- - side:133 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 21- - side:225 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 21-23 - side:286 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 24- - side:118 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 24-118 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 24-30 - side:44,50 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 24-30 - side:245 i Mortensen, V: Hvad hjertet er fuld af....[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 24-30 - side:126 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 24-30 - side:236 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 24-37 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 24-ff - side:59 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 25- - side:23,34 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 26- - side:90 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 27- - side:119 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 27-119 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 27-30 - side:126 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 27-69 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 31- - side:53 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 31-37 - side:95 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 31-37 - side:21f,81 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 31-37 - side:tr12-a i Frandsen, Kr: Teksten denne Uge. Bibelh...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 31-37 - side:242+246 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 31-53 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 33- - side:130 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 33-34 - side:106 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 34- - side:237 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 7, v 37- - side:191 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 1-10 - side:236 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 1-9 - side:458 i : ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 1-9 - side:66 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 1-ff - side:306 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 2-ff - side:85 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 5-13 - side:236 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 7- - side:198 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 7-198 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 9- - side:43 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 11- - side:132 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 11- - side:122 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 11- - side:123 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 11- - side:64+138 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 11-12 - side:22 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 11-122 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 11-f - side:6 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 12- - side:511 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 12- - side:30 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 12- - side:23 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 12- - side:335 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 12-13 - side:40 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 13- - side:327 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 13-21 - side:84 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 15- - side:727 i Luther, Mart: Den Tr‘lbundne Vilje [Aro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 15- - side:Loc 791 i Hanson, John: Universalism the Prevaili...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 15-17 - side:106,126 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 16-ff - side:95 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 17- - side:158 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 17-158 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 22-25 - side:457 i Lundgreen, F: Det handlende ord...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 22-26 - side:58 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 22-26 - side:At †bne.. i Frandsen, Kr: At †bne en verden...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 22-26 - side:85 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 23- - side:129 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 26- - side:210 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 26-210 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27- - side:120+223 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27- - side:110 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27- - side:21.1 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-120 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-29 - side:97 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-30 - side:116 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-30 - side:20,74,104 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-30 - side:46 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-33 - side:37 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-33 - side:55 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-38 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-ff - side:345+367 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-ff - side:85 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-ff - side:ii 107() i Tillich. Pau: Systematische Teologie...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-ff - side:27f,48 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-ff - side:134 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 27-fff - side:92 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 28- - side:20 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 28- - side:49 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 28- - side:506 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 28-49 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 29- - side:36 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 29- - side:178 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 29- - side:i 163, 173 i Tillich. Pau: Systematische Teologie...[OpCit ii 107 | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 29- - side:0.12 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 29-178 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 30- - side:81 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 30- - side:95 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 30-f1 - side:85 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31- - side:69 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31- - side:195 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31- - side:163 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31- - side:112 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31- - side:15 i Holst, S›ren: Messias...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31- - side:327 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31- - side:31 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31-163 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31-32a - side:96 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31-33 - side:169 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31-33 - side:33,105,209 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31-33 - side:149 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31-38 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 31-f - side:93 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 32-33 - side:668 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 33- - side:119 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 33- - side:114 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 34- - side:81 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 34- - side:126 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 34- - side:17.2; 18.7 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 34-1f - side:92 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 34-35 - side:332 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 34-35 - side:97 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 34-f1 - side:96 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 34-ff9 - side:79>81+249+349+373 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 35- - side:88 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 35- - side:104 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 35- - side:190 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 35- - side:58 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 35- - side:116 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 36- - side:36 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 36- - side:42 i Petersen, Ar: Korn p† stengrund...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 38- - side:137 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 38- - side:83 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 38- - side:239 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 38- - side:138+142+222 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 38- - side:182 i Nielsen, Eri: Kristendommens Retorik. D...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 38- - side:109 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 38- - side:20,30f i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 38- - side:121 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 38- - side:266 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 38-138 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 8, v 47- - side:58 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 1- - side:213 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 1- - side:444 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 1- - side:594 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 2- - side:69 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 2- - side:177 i Nielsen, Eri: Kristendommens Retorik. D...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 2-10 - side:23 i Nielsen, Eri: Solens F›dsel...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 2-13 - side:82f,99,105 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 2-13 - side:173+444 i Nielsen, Eri: Kristendommens Retorik. D...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 2-13 - side:347 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 2-8 - side:At †bne.. i Frandsen, Kr: At †bne en verden...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 2-8 - side:113 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 2-ff - side:263 i Frye, Northr: Den store kode...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 2-ff - side:28,31,48 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 3- - side:83 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 3-32 - side:33,209 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 5-6 - side:116 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 7- - side:85 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 7- - side:334 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 7- - side:53 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 7- - side:567 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 9- - side:23 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 9- - side:158 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 9- - side:95 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 9- - side:8 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 9-158 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 11- - side:136 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 11-f - side:83 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 12- - side:83+84 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 12- - side:23 i L›nning, Per: Hva er kristendom...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 13- - side:34 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 14-29 - side:58 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 14-29 - side:sif2-b i Frandsen, Kr: Teksten denne Uge. Bibelh...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 14-29 - side:134+135+138 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 14-29 - side:236 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 17-29 - side:WWW i Woodard, Jen: The Text This Week...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 19- - side:94,96 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 19- - side:112 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 19- - side:228+233 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 22- - side:118+119 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 22-118 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 23- - side:68 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 23- - side:174 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 23- - side:111 i Luther, Mart: Luthers Skrifter i Udvalg...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 23- - side:228+236+237+233+240+253 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 23-f - side:38 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit œ 28 (fejl) | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 24- - side:318 i Ott, Heinric: Die Antwort des Glauben...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 24- - side:997 i Flere: Die Bekenntnisschriften d...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 24- - side:120 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 24- - side:140 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 24- - side:iii 172 () i Tillich. Pau: Systematische Teologie...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 24- - side:7.4; 12.4; 15.1 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 24- - side:230+236+252+395 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 24-120 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 27- - side:9 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 30-32 - side:327 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 30-37 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 31- - side:69 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 31- - side:195 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 31- - side:142+163 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 31- - side:31 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 31- - side:157 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 31-142 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 32- - side:169 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 32- - side:95 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 33- - side:67 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 33-37 - side:37f i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 37- - side:47 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 38- - side:25 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 38- - side:210 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 38- - side:306 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 38-210 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 38-39 - side:20 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 38-50 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 41- - side:212 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 41-212 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 42- - side:198 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 42- - side:232 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 42-198 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 42-7 - side:20,195 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 43- - side:46+52+58 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 43- - side:Loc 624 i Hanson, John: Universalism the Prevaili...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 43-47 - side:481 i Lundgreen, F: Det handlende ord...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 43-50 - side:332 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 45- - side:46+52 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 47- - side:58+59 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 47- - side:10 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 47-48 - side:231 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 9, v 48- - side:42 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v - - side:37 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 1- - side:89 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 1-12 - side:84 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 1-2 - side:710 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 1-89 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 2-12 - side:333 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 2-12 - side:31 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 2-16 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 2-9 - side:56,60,62,89 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 2-ff - side:15 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 3-12 - side:189 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 7- - side:754 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 8- - side:61 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 9- - side:13.3 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 10- - side:67 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 11- - side:14 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 11- - side:90 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 11- - side:22 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 11-90 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 13- - side:26 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 13-16 - side:78+91 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 13-16 - side:37,39 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 13-16 - side:Videre i Garne, Krist: Udgang, indgang, overgang...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 13-16 - side:247 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 13-16 - side:297 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - D†pen sto sentralt i urmenigheten -
. Mk. 10, v 13-16 - side:h3k1-b i Frandsen, Kr: Teksten denne Uge. Bibelh...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 13-ff - side:559 i Flere: Die Bekenntnisschriften d...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 13-ff - side:162 i L›nning, Per: Hva er kristendom...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 13-ff - side:317 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg -  tro er † bli tatt vare p† -
. Mk. 10, v 14- - side:43f i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 14- - side:37 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 14- - side:513 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 14-00 - side:356 i Lundgreen, F: Det handlende ord...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 14-16 - side:100 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - Barnet og Guds Rige -
. Mk. 10, v 15- - side:22 i Thelle, Nott: Buddha og Kristus. Reflek...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 15- - side:229 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 15- - side:76 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 15- - side:106 i Petersen, Ar: Korn p† stengrund...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 15- - side:334 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 15-76 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17- - side:19+62 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17- - side:115 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17- - side:46 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17-19 - side:333 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17-22 - side:60 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17-22 - side:141f i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17-27 - side:28,51f,134,136f177 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17-27 - side:697ff! i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17-30 - side:119 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17-31 - side:29 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17-31 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17-f - side:115 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17-ff - side:358f i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17-ff - side:151 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 17-ff - side:16 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 18- - side:142 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 18- - side:768 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 19- - side:85 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 20- - side:24 i Thelle, Nott: Stilheten og skriket. Tan...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 21- - side:77 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 21- - side:188 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 21- - side:180 i : ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 21- - side:73 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 21- - side:59 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 21- - side:331 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 21- - side:273 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 21- - side:233 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 21-22 - side:514 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 22- - side:702 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 23- - side:53+139 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 23- - side:38 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 23-25 - side:59 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 23-53+ - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 24- - side:704 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 24-25 - side:71 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 25- - side:30 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 26- - side:143 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 26-27 - side:85 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 27- - side:31,88 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 27- - side:174 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 27- - side:699 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 27- - side:239 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 28- - side:143 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 28- - side:140 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 28- - side:193 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 28-140 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 28-30 - side:332 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 28-30 - side:188 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 28-31 - side:73 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 28-31 - side:28,67,190 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 28-31 - side:67 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 28-45 - side:174 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 29- - side:62,89 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 29-30 - side:334 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 29-30 - side:754 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 30- - side:46 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 30- - side:560 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 31- - side:33 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 31- - side:682 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 32- - side:111 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 32-34 - side:33,209 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 32-ff - side:373 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 33- - side:83+84 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 33- - side:142 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 33-142 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 33-34 - side:327 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 33-b45 - side:306 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 33-f - side:31 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 35- - side:138 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 35- - side:24 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 35-138 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 35-45 - side:68f,81f,167,193 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 35-45 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 35-52 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 37- - side:201 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 38- - side:506 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 38- - side:119 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 38- - side:17.1 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 38-39 - side:498 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 38-45 - side:113 i Flere: Mission to the World. Com...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 39- - side:401f i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 39- - side:398+400+404 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 39- - side:332 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 40- - side:26 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 41- - side:83 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 41-45 - side:215 i Tutu, Desmon: Gud er ikke kristen og an...[OpCit | - No - Da - Bg - De, der regnes for folkenes fyrster, undertrykker dem -
. Mk. 10, v 42- - side:233 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 42-45 - side:101 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 42-45 - side:154 i Mogensen, Mo: Kristendom i en brydnings...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 42-45 - side:119 i Nikolajsen,: National kristendom til d...[OpCit | - No - Da - Bg - Overskrift -
. Mk. 10, v 42-5 - side:11,27,157f,209,220 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 43-45 - side:172 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 45- - side:91 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 45- - side:69 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 45- - side:239 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 45- - side:221 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 45- - side:104 i Flere: Mission to the World. Com...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 45- - side:327 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 45- - side:105 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 45- - side:31 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 45- - side:158 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 45-221 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 46-47 - side:110 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 46-48 - side:16 i Holst, S›ren: Messias...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 46-52 - side:20 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 46-52 - side:9 i Bispem›tet.: Guds Skaperverk - V†rt hj...[OpCit | - No - Da - Bg - Den blinde Bartim‘us. Ha barmhjertighet med meg -
. Mk. 10, v 46-52 - side:100 i Nielsen, Eri: Kristendommens Retorik. D...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 46-52 - side:236 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 47- - side:108 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 48- - side:139 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 48-139 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 51- - side:191 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 52- - side:126 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 52- - side:317 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - Troen sett fra Jesusflokken -
. Mk. 10, v 52- - side:121 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 52- - side:124 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 52- - side:236+237+245+252 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 10, v 52-121 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 1- - side:145 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 1-10 - side:81f i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 1-10 - side:337 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 1-11 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 1-145 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 1-16 - side:374f i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 1-f - side:28 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 2-26 - side:11,67 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 8- - side:337 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 8-10 - side:108f i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 9- - side:22 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 9-10 - side:82 i Thelle, Nott: G†ten Jesus. En fortellin...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 10- - side:58 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 10-58 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 11- - side:204 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 12- - side:197 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 12-14 - side:165 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 12-197 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 12-ff - side:117 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 15- - side:146 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 15-146 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 15-18 - side:337 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 15-19 - side:65f i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 15-19 - side:203f,206 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 15-19 - side:84 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 17- - side:52 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 18- - side:337 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 18-19 - side:83 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 20- - side:197 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 20-197 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 22- - side:120 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 22- - side:238 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 22-120 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 22-24 - side:233 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 23- - side:91 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 23- - side:178+680+681+754 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 23- - side:233+238+240+247 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 24- - side:236 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 24- - side:233+235+238 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 25- - side:30 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 27- - side:175 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 27- - side:146 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 27-146 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 27-30 - side:84 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 27-33 - side:85,202,207 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 27-33 - side:338 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 27-f13 - side:375 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 28- - side:51 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 30- - side:506 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 31- - side:230+232 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 11, v 33- - side:139 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 1-11 - side:179 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 1-12 - side:82+88f+369 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 1-12 - side:279 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 1-12 - side:139f i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 1-12 - side:107 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 1-ff - side:164 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 3-37 - side:109f,48,145,151,156 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 5-f - side:14 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 6- - side:14 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 10- - side:109 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 13- - side:110 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 13-110 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 13-17 - side:66f i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 13-17 - side:120a i Steenbuch, J: Guds Rige er anarki...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 13-17 - side:77 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 13-17 - side:207 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 13-17 - side:274 i Mogensen, Mo: Kristendom i en brydnings...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 13-17 - side:333 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 13-17 - side:682+683ff! i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 13-28 - side:337 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 13-37 - side:338 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 14- - side:111 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 14-111 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 14-17 - side:233 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 16- - side:129 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 17- - side:204 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 17- - side:112 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 17- - side:157 i Frye, Northr: Den store kode...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 17- - side:18.4 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 17-112 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 17-197 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 18- - side:126 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 18- - side:87 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 18- - side:61 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 18-27 - side:186 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 18-27 - side:53+128 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 18-27 - side:682 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 18-87 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 24- - side:32+54+56 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 25- - side:30 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 25- - side:191 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 25- - side:35 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 26- - side:55 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 27- - side:228 i Ott, Heinric: Die Antwort des Glauben...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 27- - side:479 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 27- - side:35+36 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 28- - side:202+210 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 28-202 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 28-31 - side:149 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 28-34 - side:59,91,189f i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 28-34 - side:186 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 28-34 - side:333 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 28-34 - side:238 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 28-36 - side:101 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 28-ff - side:16,18 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 29-30 - side:10 i Nissen, Joha: Vejen, sandheden og k‘rli...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 29-31 - side:490 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 29-f - side:i 19 () i Tillich. Pau: Systematische Teologie...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 30- - side:87 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 30- - side:91 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 30- - side:126 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 30-31 - side:3.4 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 30-34 - side:169,184 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 30-91 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 32- - side:101 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 33- - side:86 i Thelle, Nott: G†ten Jesus. En fortellin...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 33-- - side:86 i Thelle, Nott: G†ten Jesus. En fortellin...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 34- - side:53 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 35- - side:177 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 35- - side:47,50 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 35-177 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 35-221 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 35-37 - side:367 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 35-37 - side:135 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 35-37 - side:82 i Thelle, Nott: G†ten Jesus. En fortellin...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 35-37 - side:190 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 35-ff - side:114 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 35-ff - side:29f,52 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 36- - side:129 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 37- - side:450 i homiletik, p: ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 37- - side:202 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 37-202 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 38- - side:16 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 38-40 - side:42 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 38-44 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 38-44 - side:tr23-b i Frandsen, Kr: Teksten denne Uge. Bibelh...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 38-ff - side:21 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 41- - side:210 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 41-210 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 41-44 - side:42,88 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 41-44 - side:338 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 12, v 41-44 - side:682 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 1-2 - side:86 i Thelle, Nott: G†ten Jesus. En fortellin...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 1-2 - side:111,158 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 1-ff - side:102 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - Den apokalyptiske katastrofebevidsthed -
. Mk. 13, v 1-ff - side:177,204 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 1-ff - side:123 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 1-ff# - side:115 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 1-fff - side:102 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 2- - side:682 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 2- - side:0.7 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 2-ff - side:91 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 5- - side:84 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 5-23 - side:493 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 5-84 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 7-8 - side:595 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 7-f - side:626 i Luther, Mart: Den Tr‘lbundne Vilje [Aro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 9- - side:78 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 9- - side:84 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 9- - side:89 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 9- - side:57 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 9-13 - side:155 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 9-13 - side:595 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 9-84 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 11- - side:501 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 12- - side:89 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 13-37 - side:717 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 14- - side:177 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 14- - side:598 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 14-20 - side:75 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 14-23 - side:595 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 16- - side:99 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 18-PRO - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 19- - side:391 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 19- - side:260 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 20- - side:223 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 21- - side:135 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 21- - side:66 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 21- - side:232 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 21-66 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 22- - side:40 i Weil, Simone: Brev til en gejstlig...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 23- - side:84 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 23-84 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 24- - side:85+183 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 24-25 - side:43 i Thelle, Nott: G†ten Jesus. En fortellin...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 24-26 - side:29,128,155 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 24-85+ - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 26- - side:83 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 26- - side:222 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 26- - side:88 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 26- - side:109 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 26-222 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 26-27 - side:327 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 27- - side:327 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 28- - side:108 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 28- - side:260 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 28-108 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 28-32 - side:155,159,166 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 30- - side: i homiletik, p: ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 30- - side:129 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 30- - side:326 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - H†p - NT -
. Mk. 13, v 31- - side:592 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 31- - side:306 i Frye, Northr: Den store kode...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 31- - side:44 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 32- - side:129 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 32- - side:109 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 32- - side:219-220 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 32- - side:LutherDansk i Luther, Mart: Om viljens Frihed (De Ser...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 32- - side:606 i Luther, Mart: Den Tr‘lbundne Vilje [Aro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 32-219 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 32-35 - side:596 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 32-37 - side:593 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 33- - side:80+84 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 33-80+ - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 34- - side:46 i Steenbuch, J: Guds Rige er anarki...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 34- - side:91 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 34-37 - side:145,159f i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 37- - side:89 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 83- - side:jnazaret i : ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 83-jna - side: i : ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 13, v 323- - side:117 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 1-11 - side:79 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 1-f15 - side:375>378 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 2- - side:29 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 2- - side:147+148+149 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 2-147 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 3- - side:431 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 3- - side:136+202 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 3- - side:34 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 3- - side:229 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 3-136 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 3-9 - side:plmsdg-b i Frandsen, Kr: Teksten denne Uge. Bibelh...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 3-9 - side:WWW i Woodard, Jen: The Text This Week...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 3-ff - side:306 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - Nattverd / m†ltidsfelleskap -
. Mk. 14, v 7- - side:209 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 7- - side:328 i Mortensen, V: Hvad hjertet er fuld af....[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 9- - side:10 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 10- - side:27 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 10-f - side:31 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 12-16 - side:333 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 12-ff - side:226 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 13-15 - side:151 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 17- - side:52 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 17-21 - side:32 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 17-52 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 18- - side:144 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 18-144 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 19- - side:15 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 21- - side:83+84 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 21- - side:144 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 21- - side:17 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 21- - side:31 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 21- - side:45 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 21-144 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 22- - side:520 i Flere: Die Bekenntnisschriften d...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 22- - side:325 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 22-24 - side:317f i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 22-25 - side:179 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 22-25 - side:235 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 22-25 - side:209,226 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 22-25 - side:422 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 22-27 - side:87f i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 22-f - side:307 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - Nattverd / m†ltidsfelleskap -
. Mk. 14, v 22-f - side:148-ff i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 22-ff - side:168 i L›nning, Per: Hva er kristendom...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 22-ff - side:113 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 23- - side:799 i Flere: Die Bekenntnisschriften d...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 24- - side:989 i Flere: Die Bekenntnisschriften d...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 24- - side:148 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 24- - side:350 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 24- - side:128 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 24-148 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 24-ff - side:240 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 25- - side:182 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 25- - side:235+238 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 25- - side:148 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 25- - side:58 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 25- - side:339 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 25- - side:179 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 25-148 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 25-26 - side:49f i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 25-81 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 26-27 - side:537 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 26-42 - side:144 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 27- - side:197n1til97 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 27- - side:151,198 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 27- - side:180 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 28- - side:100 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 28- - side:47 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 29- - side:206 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 29-206 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 29-30 - side:151 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 29-52 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 31- - side:152 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 31- - side:117 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 31-152 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 32-38 - side:52 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 32-41# - side:90 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 32-42 - side:90 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 32-42 - side:337 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 32-ff - side:113 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 33-34 - side:182 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 33-42 - side:52,99,210f i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 34- - side:335 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 36- - side:352 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 36- - side:45,156 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 36- - side:210 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 36- - side:173 i L›nning, Per: Hva er kristendom...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 36- - side:174 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 36- - side:117 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 36- - side:57 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 36- - side:193 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 36-117 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 36-125 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 36-150 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 38- - side:202 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 38- - side:m i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 41- - side:83+84 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 41- - side:31 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 43- - side:919 i Lundgreen, F: Det handlende ord...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 43- - side:175 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 43- - side:114 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 43-49 - side:49 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 47- - side:209 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 49-50 - side:211,219 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 50- - side:97 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 50- - side:38,151 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 50- - side:126 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 50- - side:42,49 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 51-52 - side:151 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 51-52 - side: i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 53- - side:175 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 53- - side:150+205 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 53-150 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 53-65 - side:90 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 55- - side:215 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 57- - side:91 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 57- - side:8 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 58- - side:65 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 58- - side:523 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 58- - side:52 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 58- - side:206 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 58- - side:117 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 58- - side:350 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 58- - side:111 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 58- - side:682 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 61- - side:84 i Thelle, Nott: G†ten Jesus. En fortellin...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 61- - side:22 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 61- - side:161 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 61- - side:17 i Holst, S›ren: Messias...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 61- - side:134 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 61-161 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 61-62 - side:344 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 61-62 - side:139 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 61-64 - side:21,213,215 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 61-64 - side:91 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 61-f - side:367f+377 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 62- - side:444 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 62- - side:83 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 62- - side:222 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 62- - side:99 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 62- - side:109 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 62- - side:327 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 62- - side:31 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 62-222 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 64- - side:71+72 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 66-72 - side:150 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 66-72 - side:212f,219 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 66-72 - side:89 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 71- - side:119 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 71- - side:204 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 71-204 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 14, v 76- - side:90 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 1- - side:212 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 1-ff - side:197 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 2- - side:72 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 2- - side:99 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 2-5 - side:16 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 2-5 - side:105,213 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 2-5 - side:91 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 3-15 - side:57 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 3-5 - side:176 i Tutu, Desmon: Gud er ikke kristen og an...[OpCit | - No - Da - Bg - Jesus n‘gter at svare Pilatus -
. Mk. 15, v 6-15 - side:91 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 6-7 - side:56 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 6-8 - side:109,202f,214 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 7- - side:177 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 10-15 - side:16 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 12-15 - side:214 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 15- - side:682 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 16- - side:175 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 20- - side:174 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 21- - side:152 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 21-152 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 21-32 - side:105,200,216f i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 22-ff - side:92 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 23- - side:224 i Frye, Northr: Den store kode...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 26- - side:72 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 26- - side:198 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 26- - side:58 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 26-58 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 26-f - side:379 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 27-32 - side:127 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 27-34 - side:147 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 28- - side:144 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 28- - side:157 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 28-144 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 29- - side:117 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 29- - side:112 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 29-30 - side:123 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 32- - side:230 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 33- - side:155 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 34- - side:228 i Ott, Heinric: Die Antwort des Glauben...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 34- - side:82 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 34- - side:129 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 34- - side:64+79 i Arendt, Niel: En lille bog om kristendo...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 34- - side:38 i Sandbeck, La: Far, S›n og Hellig†nd...[OpCit | - No - Da - Bg - Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig? -
. Mk. 15, v 34- - side:27+62 i Dideriksen,: Den historiske Jesus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 34- - side:92 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 34- - side:335 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 34- - side:119 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 34- - side:157 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 34- - side:79 i Raheb, Mitri: Troen og Imperiet - Bibel...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 34- - side:0.10; 11.2 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 34- - side:153+230+232+242 i Ebeling, D.: Wort und Glaube...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 36- - side:114 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 37-f - side:240 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 38- - side:Se Mt. 27,51 i Nielsen, Eri: Kristendommens Retorik. D...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 38-39 - side:67 i Thelle, Nott: G†ten Jesus. En fortellin...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 39- - side:155 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 39- - side:119 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 39- - side:191 i Bjerg, Svend: Synets teologi...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 39- - side:139+140+275 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 39-155 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 39-203 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 40- - side:119 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 40- - side:102+103 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 40- - side:33,63,79,85 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 40-41 - side:43,44 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 41- - side:331 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 42- - side:155 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 42-155 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 43- - side:31 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 43-46 - side:215f i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 46-47 - side:82 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 15, v 47- - side:79 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v - - side:Top - i ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 1- - side:521 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 1- - side:103 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 1- - side:63 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 1-8 - side:245 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 1-8 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 1-8 - side:pskdg-a i Frandsen, Kr: Teksten denne Uge. Bibelh...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 1-8 - side:81 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 1-8# - side:12 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 1-ff - side:524 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 2- - side:114 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 2-8 - side:103 i Giversen, S›: Thomasevangeliet...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 5- - side:251 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 5-8 - side:150 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 5-8 - side:118 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 6- - side:119 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 6- - side:170 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 6- - side:469 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 6- - side:37 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 6-170 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 6-7 - side:134 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 6-7 - side:153 i Jacobi, Finn: Jesu D›d og Opstandelse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 7- - side:119 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 7- - side:169+206 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 7- - side:100 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 7- - side:47 i Bultmann, Ru: Theologie des Neuen Testa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 7- - side:32 i Raheb, Mitri: Troen og Imperiet - Bibel...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 7-169 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 8- - side:44 i Nissen, Joha: Budskab og konsekvens...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 8- - side:67 i Thelle, Nott: G†ten Jesus. En fortellin...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 8- - side:222 i S›rensen, Vi: Jesus og Kristus...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 8- - side:170 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 8- - side:103 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 8- - side:468 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 8-170 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 9- - side:142 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 9-20 - side:59 i Conzelmann,: Arbeitsbuch zum Neuen Tes...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 9-20 - side:126 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 9-20 - side:139 i Gregersen, N: Ind i f‘llesskabet. En sa...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 9-20 - side:110 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 9-20 - side:83 i Plum, Karin: Den tilsl›rede frihed...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 9-f - side:101 til 104;160ff i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 14-18 - side:487 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 14-20 - side:krhfrt-a i Frandsen, Kr: Teksten denne Uge. Bibelh...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 14-ff - side:317 i Mortensen, V: Hvad hjertet er fuld af....[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 14-ut - side:348 i : ...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 15- - side:121+557+953+1071 i Flere: Die Bekenntnisschriften d...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 15- - side:30 i Weil, Simone: Brev til en gejstlig...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 15- - side:127 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 15- - side:108 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 15- - side:159 i Br›ndsted, G: Historie og Evangelium...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 15- - side:12 i Mortensen, V: Hvad hjertet er fuld af....[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 15- - side:260 i Mogensen, Mo: Kristendom i en brydnings...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 15- - side:16.2 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 15-18 - side:135 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 15-20 - side:165 i Arendt, Rudo: T‘nkning og tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 15-F - side:297 i Valen-Sendst: Hva er kristen tro?...[OpCit | - No - Da - Bg - D†pen sto sentralt i urmenigheten -
. Mk. 16, v 16- - side:63+354+455+516+557+691+695+697+1075 i Flere: Die Bekenntnisschriften d...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 16- - side:43 i Weil, Simone: Brev til en gejstlig...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 16- - side:224 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 16- - side:484 i Lundgreen, F: Det handlende ord...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 16- - side:110 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 17- - side:161 i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 17-&20 - side:10 s†ledes i bogens reg.. men? i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 17-161 - side: i Bornkamm, G: Jesus af Nazareth...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 17-18 - side:74+156 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 17-19 - side:98 i Breengaard,: Kristenforf›lgelse og kri...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 18- - side:43 i Weil, Simone: Brev til en gejstlig...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 18- - side:152 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 18- - side:244 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 19- - side:296 i Nielsen, Eri: Kristendommens Retorik. D...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 19- - side:12 i Greshake, Gi: Ressurectio Mortuorum...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 19-f - side:119 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 20- - side:127 i Wingren, Gus: Credo. Den kristna tros-...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 20- - side:143 i White, E.G.: I den store L‘ges fodspor...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 20- - side:79 i Prenter, Reg: Skabelse og Genl›sning...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 25- - side:1025 i Flere: Die Bekenntnisschriften d...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 16, v 68- - side:11.2; 13.10 i Nielsen, Pou: Univers & Menneske...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 17, v 12- - side:14 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 18, v 2-f - side:14 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 22, v 15-18 - side:182 i Hansen, Knud: Den kristne tro...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 22, v 41-46 - side:16 i Holst, S›ren: Messias...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 24, v 14- - side:324 i Mortensen, V: Hvad hjertet er fuld af....[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 26, v 14-ff - side:14 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 26, v 20-25 - side:14 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 26, v 47-50 - side:14 i Bjerg, Svend: Stedfortr‘delse...[OpCit | - No - Da - Bg - -
. Mk. 410, v 46-52 - side:27 i Drewermann,: Tiefenpsychologie und Exe...[OpCit | - No - Da - Bg - -