Forside - -Priser - - Kontakt

De frivillige
Der kan bruges frivillige på mange niveauer og i meget forskelligt omfang. Men det er en god oplevelse at være med.

I første række er præsterne inde i billedet.

Dernæst er det en god ting at forældre inddrages. Det kan på hverdage blive vanskeligt, men lørdag-søndage oplagt. De, der var med i Tønder var meget glade for dagen.

Menighedsrådsmedlemmer, ungdomsleder m. fl. vil ofte gerne være med.

De frivillige kan hjælpe med opstilling af labyrint, der er brug for vagter og instruktører ved pc'er og særlige poster, de kan agerer personer, som konfirmanderne møder undervejs - graden af ageren kan tilpasses de faktiske frivillige efter lyst og mod.

Et logblad tjekkes
Menighedsrådsformanden i Skærbæk var den romerske kommandant
Kristen Skriver Frandsen Tlf 23 60 76 34 - ksf@kristendomsundervisning.dk