Forside - Hvem er vi - Priser - Introduktionstilbud - Kontakt

Jesusfortællingen - og bibel i øvrigt
Oversigt - materialet er skimmet igennem - der er allusioner til andre begivenheder end de her nævnte, og enkelte begivenheder kan være overset.

De enkelte deltagere kommer ikke i kontakt med samtlige begivenheder, men med de fleste, og altid et pænt udvalg af de mest centrale.

Disciplekaldelse
Fristelsen i ørkenen
Nikodemus
Johannesdåben
Brylluppet i Kana
Helbredelse af lam (syndernes forladelse)
Fra Jesu forkyndelse - fra bjerprædiken, discipeludsendelser mm. Jesu "program", om at begrave de døde, om Mammon, om sabbaten.
Bespisningen i ørkenen
Vandringen på søen
Forklarelsen på bjerget
Skattens mønt
Tolderen Zakkæus
Salvningen i Betania
Lazarus, Martha og Maria
Indtoget i Jerusalem
Tempelrensningen
Fodvaskningen
Judas' forrædderi
Getsemane Have
Korsfæstelsen (indirekte)
Møder med/fortællinger om den opstandne (Emmaus/Maria)

Den barmhjertige samaritaner
Købmanden og perlen
Arbejderne i vingården

Fra det tidshistoriske:
Essenerklosteret ved dødehavet
Den romerske besættelsesmagt
Farisæere og skriftkloge
Sicarier og zeloter

Kristen Skriver Frandsen Tlf 23 60 76 34 - ksf@kristendomsundervisning.dk