Mariæ Bebudelse

<< - - >>
Mattias Grünewald. Isenheimeralteret

Forhænget
til det bageste rum er også trukket til side. Det er vel symbolsk set det samme forhæng som det forreste. Forhænget til det allerhelligste i templet. Da Jesus udåndede på korset, sønderflængedes forhænget (Mt. 27,51) til det allerhelligste - og den gamle tempeltjeneste brød for den kristne at se sammen og en ny, kristen gudstjeneste tog sin begyndelse.
Bag forhænget ser vi ind i et gotisk kirkerum, stedet for den nye gudstjeneste.