Mariæ Bebudelse

<< - - >>
Mattias Grünewald. Isenheimeralteret
Det mellemste rum
På hvælvingen over rummet mellem det forreste rum, det døde træs rum, og det bageste rum, kirkerummet, vokser de fineste lyse og friske løv frem på spinkle ranker - en spæd og ny vækst til erstatning for den gamle og døde.
Det mellemste rum er Kristusrummet. Hvælvingen bæres af et kors, lyset kommer fra en usynlig lyskilde ovenfra.