Mariæ Bebudelse

<< - - >>
Mattias Grünewald. Isenheimeralteret

Korshvælvingen
over Kristusrummet minder os om at det nye liv, der vokser i Maria, er den persons liv, som endte med at blive korsfæstet.