Forside - Gudstjeneste - Undervisning - Omsorg - Kontakt og PR - Lokalt og globalt - Foredrag


IT - arbejdet i sognene
Præster får mere og mere arbejde. Mere administration, ofte mere rådighedstjeneste, mere rapportering, mere arbejde pga sognesammenlægninger og pastoratsændringer..

Der er al mulig grund til at menighedsråd letter præsten i det som ikke er det egentlige, præstelige arbejde, forkyndelse, undervisning og sjælesorg. IT-formidlingen, den praktiske side, er et af de områder hvor det er muligt.

IT-formidling

Formidling via IT er for det første slet og ret blevet en nødvendighed. For det andet er det et fantastisk redskab til relevant kontakt og formidling ikke bare af begivenheder, men også af indhold.

Det behøver ikke at være præsten der sidder med det. Og slet ikke den kedelige del!

Sognekonsulenten/Theol-p påtager sig:

At være webmaster på eksisterende hjemmesider

Passe sognenes sider på sogn.dk. Kalenderindtastning, upload af kirkeblad, menighedsrådsreferater etc.

Sørge for Facebook-opslag med billede på relevante fb-sider. Det kan være sognets egen fb-side, men bedre ofte, byens fælles fb-side, hvis en sådan findes. Her kommer de kirkelige ting så sammen med sportsbegivenheder, foreningsmeddelelser osv.

Webmasterfunktionen indebærer at jeg holder styr på kalenderen, at opslag o.l. kommer i rette tid. Det er webmaster, der på baggrund af kirkeblad/kirkeside/tilsendt information, der har redaktionsinitiativet. En stor lettelse i forhold til præstens mange kalendersatte opgaver.

Jeg yder gerne indholdsmæssig sparring. Er selv opsøgende mht billeder mm. Viderebringer idéer.

Det er en fordel at jeg både har IT-forstand, teologisk viden og pastoral erfaring. Det kan altsammen bruges til at formidle tingene på den måde jeres sogn og jeres præst ønsker det.

Sognekonsulent/Theol-p  kan lave selvstændige hjemmesider.

Aftalen kan udvides med redaktion af kirkeblad/kirkeside.

Pris - i den billige håndværkerende: 320 kr i timen. (Ingen moms). Et reklamebillede med tekst lagt på Facebook koster så typisk 80-110 kr. Jeg takserer kun den faktisk medgåede tid.

Kristen Skriver Frandsen

Tlf +47 466 44 228

Mail: ksf@bbsyd.dk

Der er ingen opsigelsesfrist. Man betaler for det, der er lavet, og siger man så abonnementet op, ophører det dd.

Sogn.dk skal opdateres: gudstjenesteliste, kalender. Særlig punkter kan oprettes: Menighedsrådets dagsordener, referater, kirkebladet, om konfirmander etc. [Møgeltønder sogn]


Facebook er et godt formidlingssted. Man kan have kirkens egne facebook-side - eller i nogle tilfælde måske bedre - gå med i den lokale side, hvor en sådan findes,åben for alle begivenheder, sportsbegivenhed, folkelige ting, børn og unge, foreninger. Så er kirken lidt mindre en klub helt for sig selv. [Møgeltønder Facebookside]


Jeg laver også hjemmesider fra grunden. I nogle tilfælde kan det være det man har brug for. [Døstrup-Mjoldens hjemmeside]

Konsulent Kristen Skriver Frandsen - Tlf: +47 466 44 238  Bor i Norge - kommer stadig i Danmark Mail: ksf@bbsyd.dk