Forside - Gudstjeneste - Undervisning - Omsorg - Kontakt og PR - Lokalt og globalt - Foredrag

Kirkens undervisning

En af kirkens opgaver er undervisning. Den eneste lovfæstede undervisning er komfirmandundervisningen. Men en række andre tiltag er mulige, og hører med under en menigheds visioner for en kirke og et sogn.

Emnet er en fast del i et generelt visions- og måltænkningsforløb

Men her på siden vil der snarest komme inspirationsmateriale og idéer til enkelte projekter eller tiltag

Indforlivelse
Kirkens undervisning skal mere end blot meddele information. Den skal formidle viden, praksis og eksistentiel tydning. Tro skal indkorporeres eller indforlives, hvis den skal bringes videre.

Her har Thala Juul Holm arbejdet med et "Størst af alt"-projekt, som henter inspiration fra den norske kirke og som sammentænker undervisningsforløb, kirke- og naturår og barnets udviklingstrin. Se mere her.

Temaer:
Konfirmander - minikonfirmander - dåbsoplæring - skole-kirkesamarbejde - Min kirkes edu-paper

OperationK
Eksempel på udfoldet konfirmandprojekt, som rummer kontakt med kirke uden for Danmark, inddragelse af lokalt erhvervsliv og meget mere


Sognekonsulent Kristen Skriver Frandsen - Olderveien 19, 7100 Rissa, Norge - Tlf +47 466 44 238. Mail: ksf@sognekonsulent.dk