Ft Kirken Update

Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld


Redaktøren:
De evangelikale har fået en prominent plads i KirkenUpdate her i april. Der er evangelikale vinkler på Missionskonferencen i Arusha (Knud Jørgensen (Lausannebevægelsen) og Andreas Østergaard Nielsen) – og Jeppe Bach Nikolajsens bog ”Kirkens rolle i det pluralistiske samfund” må kaldes udtryk for en evangelikal kirkeforståelse – varmt anbefalet, men også diskuteret af redaktøren. For Andreas Østerlund Nielsen var det med spænding han tog til en konference under Kirkernes Verdensråd, der for den evangelikale traditionelt har stået som de liberale og venstreorienterede. AØN møder en bevægelse mod forståelsen af discipelskab, en bevægelse der sker ”under inspiration fra evangelikal kristendom i det Globale Syd. Denne bevægelse sker i erkendelse af og som reaktion på, at kristendommens majoritet og centrum nu befinder sig i det globale syd, hvor majoriteten af kirkerne er evangelikale.” Samtidig mærker AØN en bevægelse mod at kunne være brødre og søstre i Kristus – uden at være enige, og uden at mene at det er underordnet, hvorvidt man er enige og uenige.
Om det nu er fordi det demografiske centrum i den globale kirke er rykket mod syd og i evangelikal retning at også nyhedsrækken rumme flere evangelikale ”items” – eller tilfældigt, er svært at vide. (Et par af dem er jo dog fra USA). Men forviklet med magten bliver al teologi lidt grumset – også her! – ksf.

Verden over siden sidst

Link p billede frer til biografiske oplysninger


20-04-2018 - Billedet er vendt: De konservative er pavekritiske - Vatikanet
19-04-2018 - Trump er ikke kristen, men véd hvad det religiøse højre vil høre - USA
13-04-2018 - Jimmy Carter (93) udgiver bogen "Faith" - USA
13-04-2018 - I brev til biskopper indrømmer paven at have handlet fejl i forhold se - Vatikanet
11-04-2018 - Jesuit genkalder sig erfaringerne fra Vietnamkrigen vis a vis dagens k - Vietnam
05-04-2018 - Tusindvis asylsgere str til udvisning som infiltratorer - Israel
05-04-2018 - Fordobling af antallet af troende. Restriktioner overfor islam og kris - Kina
03-04-2018 - Evangelikal kvinde måske Colombias næste prsident - Colombia
29-03-2018 - Langfredag genindført som helligdag - Indien
29-03-2018 - Ikke-regeringsgodkendt Biskop hindres i at holde påskemesse - Kina
29-03-2018 - Dåb voldelig afbrudt af hinduer - Indien
25-03-2018 - Baggrunden for det besynderlige ægteskab: Trump - evangelikale præster - USA

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2018


Kommentarer, artikler og introduktioner:

Kirkeministeriet interesserer sig for migrantmenigheder

Gennem et par år har et udvalg nedsat af Det Mellemkirkelige Råd arbejdet med principielle kirkeretlige og teologiske spørgsmål, som det stigende antal migrantkristne og migrantmenigheder rejser i forhold til folkekirken. Dette udvalg har i januar 2017afleveret en foreløbig rapport til biskopperne. I rapporten fremgår nogle bestemte anbefalinger...Rapporten er blevet drøftet af kirkeministeren og biskopperne på et bispesamråd, og det er siden blevet besluttet at nedsætte et lovforberedende udvalg i Kirkeministeriet.. Læs mere.


Flere og flere er optaget af religionsmødet

Det er tydeligt, at flere og flere er optaget af religionsmødet. Det glæder mig, for samtalen er vigtig. Det er vigtigt, at vi som folkekirke er med til at drøfte og finde løsninger på, hvordan vi kan leve med hinandens forskelligartede religioner i et stadig mere pluralistisk samfund, siger Kåre Schelde Busk, der er generalsekretær i Folkekirke & Religionsmøde. Læs mere.


Afrikanske stemmer
Svend Løbner
Stadig aktuel for dem, der vil høre hvordan det tager sig ud, det med kirke og kristendom - set fra Tanzania. Svend Løbner har skrevet og interviewet. Seks temaer belyst: 1)Evangeliet opfylder vore myter. 2) Guds ord lærte os om livet og verden. 3) Sundhedtil krop, sjæl og ånd. 4) Mål og mening - uden alkohol. 5) Kvinder og børn har krav på respekt og omsorg. 6) Kristne og muslimer samarbejder for fred. Se også Stemmer fra Tanzania Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.