Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld

Kalender: 24-05-2019: Den lutherske kirke i Nigeria. Ærkebiskop Musa Filibus -
Kalenderen medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst

Link på billede fører til biografiske oplysninger


22-04-2019 - Kommentar om politiske, etniske og religiøse spændinger - Sri Lanka
21-04-2019 - Tre kirkebombninger påskedag - en del af et mønster - Sri Lanka
18-04-2019 - Øget opmærksomhed på kvinderne i bibelen. Maria Magdalene og MeToo - Global Online - Comparative Theology
18-04-2019 - Massakre efter barnefremstilling i kirke - Nigeria
17-04-2019 - Kirkebrande - også i Lousiana - USA
17-04-2019 - Flere kirkebrande - officielt ukendte årsager, men..(og nej, ikke musl - Frankrig
16-04-2019 - Notre Dame - symbol for kultur? - for tro? - Frankrig
16-04-2019 - Notre Dame - hele verden tager del - Elfenbenskysten
10-04-2019 - Prædi kede civil ulydighed og menneskeret i Hongkong retsal - Kina
08-04-2019 - Asia Bibi stadig i Pakistan - Pakistan, Islamabad
29-03-2019 - Husmenighed brutalt overfaldet - ingen døde, men... - Indien
27-03-2019 - Præster og rabbinere protesterer mod at LGBTrettigheder beskæres - USA
27-03-2019 - Evangelikal rådgivning af Trump i Israel-Palestinakonflikten - Israel
24-03-2019 - Korsfæ ;stelse - tortur med seksuel misbrugskarakter - en hjælp? - Sydamerika
20-03-2019 - Fælle sudtalelse kirkeledere i Auckland - New Zealand

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2018


Kommentarer, artikler og introduktioner:

Religionsmøde som teologisk laboratorium
Folkekirke og religionsmøde
Kristendommen bliver til og leves ud, der hvor Kristustro (som det sker overalt i Det Nye Testamente) møder ikke-Kristustro. Kan folkekirken rumme de kulturelt og religiøst radikalt anderledes, kan den også lære at skabe mødesteder for vores hjemmefødte medborgere, så forskellige de er. Derfor må indsatsen omkring de kirkelige handlinger, især de tværreligiøse, opprioriteres i kirkens arbejde. Læs Hans Raun Iversens artikel om et forslag til en teologi for religionsmødet i de kirkelige handlinger, som er skrevet på baggrund af hans afslutningsforedrag på konference om religionsmøde og kirkelige handlinger Læs mere.


Mangfoldig enhed
Danmission
1600 unge fra 43 lande var for nyligt samlet i Libanon til et stort internationalt økumenisk møde for at få indblik i Mellemøstens trossamfund... Hvorfor var det nødvendigt at holde et økumenisk møde for unge og hvorfor i Libanon? Der er lang erfaring med sameksistens mellem forskellige kristne og muslimske trossamfund i Libanon. Formålet med netop at samle unge mennesker fra Mellemøsten og resten af verden i Libanon var, at introducere unge europæere til de mellemøstlige kirkers traditioner og rigdommen af de økumeniske relationer, der allerede eksisterer. Læs mere.


Religion på kinesisk
Laurids Mikaelsen
Tidligere ambassadør i Kina, Laurids Mikaelsen, født i Kina som barn af missionærægtepar har udgivet hæftet "Kina i dag. Religion på kinesisk". Senere vil KirkenUpdate anmelde hæftet - Emnet vil have mange læseres interesse, så her et link til Mikaelsens hjemmeside Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.
?