Oversikt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Juledag

Dagens evangelium: Joh. 1. 1-14 - Ordet. Prolog til evangeliet

Teksten bibel.no - - [ Dansk versjon ]

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden av materiale på de enkelte sidene. En rekke nyttige, grunnleggende verktøy finns alltid. Den er opprinnelig utviklet til de danske tekstrekkene. Det er en del fasiliteter, som ennå ikke finns på den norske utgaven. Og det redigeres av en dansk prest/teolog, derfor vil dansk av og til komme for. Rettelse mottas gjerne.

Den norske kirkes tekstrekkene: HER - nb pt bare tekstrekke 2

Tekstens plass i dansk tekstrekke/Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener: Det er og inspirasjon at hente på danske parallellen.
Jeg har lagt et bilde av det berømte sitatet fra innledningen til Goethes Faust - på tysk og engelsk. "I begynnelsen var ordet.. nei, det rekker ikke .. i begynnelsen var handlingen (der That). Det er en del av det faustiske at vende blikket fra det guddomelige logos til den menneskelige aktivteten (der That).
([Se sitatet her]

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 1 [En del dansk litteratur, men også international]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspedagogiske notater: - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Prekener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Grønvik, Knut
Vi åpner oss for mysteriet: Han som var i begynnelsen, han som lekte på den vide jord og var byggmester hos sin himmelske Far. Nå ligger han her,som et lite barn i høyet, svøpt i sin jordiske fars store trøye.Og vi ser: Gud er god! Gud er glad i oss.
Universets skaper verdsetter oss så høyt at han vil dele våre kår, som en av jordens små. To luker i himlen går opp. Og viser:Han er full av nåde. Han er det sanne lyset.
Så nettopp her, bøyd over barnet i krybben, kan hende det skjer..
[2014] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.