Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

9. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Dagens evangelium: Joh. 8. 2-11 - Kvinden grebet i hor

Bibelen online: | Norsk 2015 Åbner direkte på perikopen

| Dansk 1992 -

| Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 8 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Offeret var blitt et menneske. Jeg kan se henne for meg der hun retter seg opp i sin fulle h›yde, f†r lys i blikket og med undring kjenner at hun er tilbake i skapelsen morgen da Gud s† p† sitt verk og s† at det var "s†re godt". F›rst da sier Jesus: "G† bort og synd ikke mere." Notto Thelle,p† Det norske Prekeskap. - Om hele perikopen skriver Mogens Lindhardt (p† et netforum): Joh. 8,1-11 er formodentlig ikke med i de danske tekstr‘kker, fordi der forskningsm‘ssigt er stor usikkerhed om den.
Tekstvarianterne angiver, at den sandsynligvis er en senere interpolation. Den er kommet sent ind, s† vidt jeg forst†r. ’ldre varianter har den ikke. I ›vrigt ingen tegn p† at j›der har praktiseret stening som en legal straf. Der er ingen eksempler p† det. Men tekstens - og Stefanusberetningens stening kunne v‘re udsprunget af at senere forfatteres (Lukas og Johannes-interpololatorerer) har trukket motivet ind fra andre kulturer, for at vise voldsomheden). En anden mulighed med kvindens potentielle stening, er at den skal beskrive et p›belv‘lde, som i selvt‘gt g†r langt ud over j›disk retspraksis. Det ville ligne Johannes godt med s†dan en karakteristik. jf. Kap. 7.
Men ... Historien har spillet s† stor en rolle i evangelieformidlingen og traditionshistorien siden hen, med masser af ikonografiske illustrationer ogs†, s† det er da med rimelig ret hvis den var med.

[860/tr09-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her