Forside -
Skrifthenvisninger i faglitteraturen - til Johannesevangeliet

Øvrige indeks:
Gammel Testamente - Matthæusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet -
Apg - breve - Åbenbaring - - Indekserede enkeltværker

Gå direkte til det enkelte kapitel: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -

Bibelindekserne findes i flere tilfælde ikke i det udgivne værk som et samlet indeks. Redaktøren af "Teksten denne uge" har fundet det af interesse at lade et givet værk dukke op i litteraturhenvisninger til de enkelte søndage. Og har så udfra skriftreferencer i teksten lavet særligt bibelindeks til dem.
Selve indlæsningen foregår halvautomatisk, der kan indsnige sig fejl af den grund.

Der er link til teksten på de danske, norske og svenske bibelskabers online-bibel. + link til BibleGateway hvor der er direkte adgang til stort antal oversættelser.
Undertiden er der også en overskrift, så man hurtigt kan se hvad stedet handler om.

Forkortelser: No = Norsk bibel online, Dk = Bibelselskabets online bibel, sv Den svenske bibeloversættelse 2000 bg = BibleGateway .

op.cit - Linker til værkets samlede bibelindeks. Ikke alle - udbygges.

Men følgende værker: Per Lønning: Hva er kristen tro, [flere vil følge] har direkte videre link til henvisningen i onlineudgaven på Nasjonanlbiblioteket. Du trenger altså ikke å ha boken på reolen. Klik på "op.cit" dernest på "les" utfor ønsket bibelsted.

Andre nyttige bibelindeks: Søren Kierkegaardselskabets til Lukas

. Joh. , v - - side: Til top i - - Nedenfor -: Næste skrift ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v - - side: - - Kapitel 1 - - i _________________________: _________________________... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v - - side:Top - i : Næste kap.>... Bg
| . Joh. 1, v 1- - side:17 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1- - side:106 i Solis, Vergilio: Solis Billedbibel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1- - side:143 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1- - side:Nr. 1 i : Den danske Salmebog 2002... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1- - side:65 i Bojesen, Lars Bo: Den tredje Tilstand... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1- - side:57 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1- - side:242 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1- - side:0.4; 0.7; 13.3 i Nielsen, Poul B.: Univers & Menneske... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1- - side:32 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-14 - side:60 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-14 - side:31+155 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-14 - side:71 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-14 - side:176 i Nikolajsen, Jeppe Bach: National kristendom til d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-14 - side:470 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-18 - side:19+112ff+ i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-18 - side:247 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-18 - side:110 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-18 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-18 - side:204 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-18 - side:19 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-18x - side:247 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-2 - side:321 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-3 - side:107 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-3 - side:86+103+242 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-4 - side:134 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-5 - side:73 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-5 - side:212+256+262 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-5 - side:102 i Petersen, Arne Herløv: Korn på stengrund... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-5 - side:5.5 i Nielsen, Poul B.: Univers & Menneske... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-5 - side:38 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-f - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-f - side:49 i Weil, Simone: Brev til en gejstlig... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-f - side:22 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-f - side:158 i Girard, René: Job - idol og syndebuk... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-f - side:146 i Thelle, Notto R: Stilheten og skriket. Tan... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-ff - side:52 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-ff - side:706 + 734 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-ff - side:415 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-ff - side:98 i Mortensen, Viggo: Hvad hjertet er fuld af.... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-ff - side:84f i Thelle, Notto R: Stilheten og skriket. Tan... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-ff - side:135 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 1-ff - side:23ff i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 3- - side:1034 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 3- - side:126 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 3- - side:165 i Nikolajsen, Jeppe Bach: National kristendom til d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 3- - side:87 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 3- - side:749 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 3-5 - side:079 i -: Thomasevengeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 4- - side:469 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 4- - side:256 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 4-9 - side:526 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 5- - side:875+876 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 5- - side:109+253+280 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 5- - side:186 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 5- - side:177 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 5- - side:62 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 5- - side:658+689+776 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 5-ff - side:41 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 6-ff - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 7- - side:564 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 7-8 - side:290 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 8- - side:446 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 9- - side:247 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 9- - side:224 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 9- - side:11.1 i Nielsen, Poul B.: Univers & Menneske... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 9- - side:33 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 9-11 - side:138 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 9-11x - side:138 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 9-12 - side:71 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 10- - side:776+776 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 11- - side:256 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 11- - side:105 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 11- - side:204 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 11- - side:54 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 11- - side:689 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 11-12 - side:262 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 11-12 - side:178 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 11-12 - side:98 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 11-13 - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 12- - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 12- - side:180 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 12- - side:75 i Steenbuch, Johannes Aakjæ: Guds Rige er anarki... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 12- - side:132 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 12-13 - side:52 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 12-f - side:776+697 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 13- - side:92 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 13- - side:2.2; 15.2 i Nielsen, Poul B.: Univers & Menneske... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:983 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:199 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:Nr. 1 i : Den danske Salmebog 2002... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:72+385 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:14 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:85 i Friis, Helmut: Den gyldne stad... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:179+364+462+582+ i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:151 i Mortensen, Viggo: Hvad hjertet er fuld af.... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:23 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:37 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:15 i Flere - Red. Mogens S. Mo: Klimakrisen - hvad ved vi... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:367 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:45 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:109 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:68 i Thelle, Notto R: Stilheten og skriket. Tan... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:i 160, ii 161, i Tillich. Paul: Systematische Teologie... op.cit iii 326 Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:40,142-44 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:392-ff i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:86 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:655+735 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:20 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14- - side:341 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14-A - side:030 i -: Thomasevengeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14-x - side:190 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14-x - side:57 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14-xfl - side:126 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14-xx - side:123 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 14-xxx - side:248 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 15- - side:291 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 15-34 - side:413 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 16- - side:445 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 16- - side:777+778 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 16- - side:40 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 17- - side:256 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 17- - side:290 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 17- - side:41 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 17- - side:264 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 18- - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 18- - side:1082 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 18- - side:250 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 18- - side:130 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 18- - side:62 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 18- - side:324 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 18- - side:184 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 18- - side:59+173 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 18- - side:46 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 19- - side:128 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 19-21 - side:113 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 19-34 - side:247 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 19-34 - side:426 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 19-34 - side:564 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 19-34x - side:247 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 19-51 - side:3230 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 19-f - side:412 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 19-ff - side:290 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 21- - side:262 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 23- - side:29 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 23- - side:75 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 23- - side:737 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 25- - side:136 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 26- - side:35+94+96+123 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 29- - side:181+415+1071 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 29- - side:Nr. 6 i : Den danske Salmebog 2002... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 29- - side:161 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 29- - side:247+409 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 29- - side:136 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 29- - side:41 i Steenbuch, Johannes Aakjæ: Guds Rige er anarki... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 29- - side:208 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 29- - side:108 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 29- - side:67,152 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 29- - side:128+158 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 29- - side:744 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 29-42 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 29-f - side:412 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 30- - side:59 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 32-f - side:156,199 n1s56 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 35- - side:247 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 35- - side:365 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 35-39 - side:79 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 35-42 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 35-51 - side:30 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 38- - side:21 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 39- - side:242 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 39- - side:63 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 39-.50 - side:46 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 40- - side:89 i Henriksen, Aage: Gotisk Tid... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 40-f - side:412 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 42- - side:16 i Thelle, Notto: Buddha og Kristus. Reflek... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 43-51 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 43-f - side:412f i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 45- - side:455 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 45- - side:113 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 45- - side:290 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 46- - side:242 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 46- - side:86 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 46- - side:118 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 46- - side:0.10 i Nielsen, Poul B.: Univers & Menneske... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 46- - side:17 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 46-- - side:86 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 50- - side:5.3 i Nielsen, Poul B.: Univers & Menneske... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 51- - side:242 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 1, v 51- - side:24 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v - - side: - - Kapitel 2 - - i _________________________: _________________________... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v - - side:Top - i : Næste kap.>... Bg
| . Joh. 2, v 1-10 - side:59 i Kierkegaard, Søren: Frygt og Bæven... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 1-11 - side:175+240 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 1-11 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 1-11 - side:89 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 1-f - side:412 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 1-f - side:22 i Valen-Sendstad, Fartein: Hva er kristen tro?... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 1-ff - side:95 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 2- - side:261 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 4- - side:61 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 4- - side:148 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 8- - side:148 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 9- - side:230 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 9- - side:74 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 11- - side:452+476 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 11- - side:27,40,49,51,115,124,132,141 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 12- - side:255 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 12-25 - side:514 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 13-17 - side:83 i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 13-18 - side:203,205 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 14-22 - side:42 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 16- - side:430 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 18- - side:27,38,79 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 18-19 - side:118-19 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 18-ff - side:71 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 19- - side:430 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 19- - side:256 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 19- - side:111 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 19-f - side:512+523 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 20- - side:434 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 21- - side:45 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 21-22 - side:41 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 22- - side:413 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 22- - side:12 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 22- - side:121 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 23- - side:27,53,117 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 23-fff - side:42 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 25- - side:61 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 2, v 111- - side:148 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v - - side: - - Kapitel 3 - - i _________________________: _________________________... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v - - side:Top - i : Næste kap.>... Bg
| . Joh. 3, v 1- - side:53 i Thelle, Notto R: Stilheten og skriket. Tan... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-12 - side:84+93+96 i Henriksen, Aage: Gotisk Tid... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-13 - side:38 i Weil, Simone: Brev til en gejstlig... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-13 - side:20 i Friis, Helmut: Den gyldne stad... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-16 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-16 - side:95 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-17 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-21 - side:249 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-21 - side:770+771 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-21 - side:40 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-21x - side:249 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-5 - side:13 i Bispemøtet. Den norske ki: Guds Skaperverk - Vårt hj... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-f - side:47 i Weil, Simone: Brev til en gejstlig... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-f - side:412 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-f - side:83 i Thelle, Notto R: Stilheten og skriket. Tan... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-ff - side:518+519 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-ff - side:35 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-ff - side:778 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 1-ff - side:21 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 2- - side:53 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 2- - side:27,53,118 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 3- - side:37 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 3- - side:196 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 3-5 - side:149 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 3-5 - side:127 i Luther, Martin: Luthers Skrifter i Udvalg... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 3-ff - side:145 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 4- - side:127 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 4-8 - side:518 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5- - side:166 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5- - side:50 i Steenbuch, Johannes Aakjæ: Guds Rige er anarki... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5- - side:415 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5- - side:157 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5- - side:80 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5- - side:37 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5- - side:502; 504; 505; i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5- - side:192 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5- - side:141 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5- - side:46- i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5-6 - side:500 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5-6 - side:182 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5-8 - side:495; 563 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5-ff - side:93 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 5-x - side:163 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 6- - side:168 i Valen-Sendstad, Fartein: Hva er kristen tro?... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 6- - side:145+147 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 6- - side:735+741+742+743+765 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 7- - side:94 i Luther, Martin: Luthers Skrifter i Udvalg... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 8- - side:38 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 8- - side:51+240+308 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 8- - side:210 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 8- - side:602 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 8- - side:52 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 9- - side:778 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 11- - side:444 i Mortensen, Viggo: Hvad hjertet er fuld af.... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 11- - side:291 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 11- - side:173 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 13- - side:487 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 13-17 - side:71 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 13-21 - side:250+251 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 13-21 - side:208,218 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 14- - side:23 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 14- - side:107 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 14- - side:254 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 14- - side:158 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 14-15 - side:505 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 14-21 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 14-f - side:180 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 14-f - side:39 i Weil, Simone: Brev til en gejstlig... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 15- - side:254 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 15- - side:490 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 15- - side:55 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 15- - side:231 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 15-17 - side:130 i Flere: Mission to the World. Com... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 15-ff - side:997 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:891+1071+1082 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:184 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:143 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:64+96+116+402+429 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:47 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:245+254f+257+266 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:245 i Mortensen, Viggo: Hvad hjertet er fuld af.... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:147 i Valen-Sendstad, Fartein: Hva er kristen tro?... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:189 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:166 i Mogensen, Mogens S.: Kristendom i en brydnings... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:107 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:456 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:778 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16- - side:19 i Moucarry, Chawkat: At være Tro mod Tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16-21 - side:251+254 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16-y - side:168 i Valen-Sendstad, Fartein: Hva er kristen tro?... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 16-| - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 17- - side:180+224 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 17- - side:245 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 17- - side:108 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 17-f - side:79+225 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 17-f - side:267 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 18- - side:435 i Ott, Heinrich: Die Antwort des Glauben... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 18- - side:800 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 18- - side:254 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 18- - side:490 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 18- - side:146 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 18- - side:292 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 18- - side:390 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 18- - side:780 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 18-19 - side:20 i Friis, Helmut: Den gyldne stad... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 18-21 - side:137 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 18-21x - side:137 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 18-21y - side:137 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 19- - side:577 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 19- - side:137 i Mortensen, Viggo: Hvad hjertet er fuld af.... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 19- - side:47 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 19- - side:143 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 19- - side:292 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 19- - side:95 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 19- - side:390 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 19- - side:735 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 19- - side:19 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 21- - side:29 i Weil, Simone: Brev til en gejstlig... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 21- - side:9+107 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 21- - side:i 93 i Tillich. Paul: Systematische Teologie... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 21- - side:80 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 22- - side:75,225 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 22-26 - side:42 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 22-36 - side:564 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 22-f - side:412 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 23-24 - side:53 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 23-31 - side:446 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 23-f01 - side:413 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 24- - side:432 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 24- - side:88+142+143 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 24-28 - side:142 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 27- - side:752+781 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 29- - side:175 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 29- - side:13+142+143+146 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 29- - side:42 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 29- - side:61 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 29- - side:137 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 30- - side:75 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 30- - side:50 i Luther, Martin: Luthers Skrifter i Udvalg... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 30- - side:110 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 31- - side:781 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 32- - side:173 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 33- - side:469 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 33-469 - side: i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 35- - side:1034 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 35- - side:139 i Steenbuch, Johannes Aakjæ: Guds Rige er anarki... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 35- - side:543 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 36- - side:227 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 36- - side:244+254f i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 36- - side:108+146 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 36- - side:292 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 36- - side:55 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 36- - side:376,390 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 3, v 36- - side:780 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v - - side: - - Kapitel 4 - - i _________________________: _________________________... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v - - side:120 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v - - side:Top - i : Næste kap.>... Bg
| . Joh. 4, v 1- - side:433 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 1- - side:57 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 1-15 - side:19 i Friis, Helmut: Den gyldne stad... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 1-26 - side:94+96-97 i Henriksen, Aage: Gotisk Tid... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 1-42 - side:44,184 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 1-42 - side:9 i Christoffersen, M.G. og K: Skam. Et orsømt aspekt ve... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 1-42 - side:80 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 1-42 - side:82 i Raheb, Mitri: Troen og Imperiet - Bibel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 1-42 - side:42 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 1-ff - side:414+452 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 1-ff - side:18 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 2- - side:175 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 2- - side:75 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 5-42 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 7- - side:30 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 7-18 - side:185 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 7-f - side:412 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 10- - side:160 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 10- - side:220 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 10- - side:133 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 10-12 - side:543 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 10-14 - side:135 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 10-15 - side:13 i Bispemøtet. Den norske ki: Guds Skaperverk - Vårt hj... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 13- - side:94 i Luther, Martin: Luthers Skrifter i Udvalg... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 13-14 - side:425 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 13-26 - side:WWW i Woodard, Jenee: The Text This Week... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 14- - side:161 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 15- - side:56 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 15- - side:81 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 19-21 - side:543 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 20-26 - side:83 i Thelle, Notto R: Stilheten og skriket. Tan... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 20-ff - side:237 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 21-24 - side:242 i Luther, Martin: Luthers Skrifter i Udvalg... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 22- - side:211+256 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 23- - side:37 i Thelle, Notto: Buddha og Kristus. Reflek... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 23- - side:479 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 23-24 - side:495 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 23-24 - side:34 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 23-f - side:357 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 24- - side:υ37 i Martensen: Den Christelige Dogmatik... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 24- - side:14 i Sandbeck, Lars og Rikke V: Far, Søn og Helligånd... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 24- - side:242 i Luther, Martin: Luthers Skrifter i Udvalg... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 24- - side:iii 33 () i Tillich. Paul: Systematische Teologie... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 25-26 - side:104 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 27- - side:26 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 29- - side:39 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 29- - side:39 30 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 32-34 - side:97 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 34- - side:130+220 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 35- - side:36 105 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 35- - side:144+145 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 39- - side:44 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 39-42 - side:290 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 42- - side:52,94 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 43-54 - side:89+90 i Henriksen, Aage: Gotisk Tid... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 46- - side:29 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 46-54 - side:430 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 48- - side:22f i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 48- - side:23,27,49-52,79,132 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 54- - side:452 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 4, v 54- - side:27 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v - - side: - - Kapitel 5 - - i _________________________: _________________________... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v - - side:Top - i : Næste kap.>... Bg
| . Joh. 5, v 1- - side:29 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 1- - side:57 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 1-14 - side:89+90+93+98 i Henriksen, Aage: Gotisk Tid... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 1-23 - side:142 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 1-ff - side:412+419 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 1-k7 - side:452 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 2- - side:383 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 6- - side:85 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 8- - side:429 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 14- - side:115 4 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 14- - side:427 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 14- - side:88 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 14- - side:64 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 14-115 - side: i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 16-18 - side:72 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 17- - side:81+(103 cf bogs reg?) i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 17- - side:156 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 17- - side:169 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 17- - side:90 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 17-23 - side:58 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 18- - side:256 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 18- - side:435 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 19- - side:130 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 19-30 - side:256 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 19-30x - side:256 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 19-ff - side:119 i Valen-Sendstad, Fartein: Hva er kristen tro?... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 21- - side:1034 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 21- - side:9+108 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 21-29 - side:478ff i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 21-30 - side:243 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 21-f - side:1035 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 22- - side:225 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 23- - side:320 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24- - side:172,177,182 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24- - side:577 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24- - side:137 i Mortensen, Viggo: Hvad hjertet er fuld af.... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24- - side:225 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24- - side:13+126+143+144+148+149 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24- - side:603 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24- - side:128 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24- - side:65 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24- - side:374 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24- - side:148+266 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24-26 - side:200,n1s174 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24-27 - side:143 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24-29 - side:144 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 24-f - side:390 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 25- - side:578 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 25- - side:88+142+143+144+145 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 25- - side:62,116 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 25-26 - side:562 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 25-29 - side:146 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 26- - side:1124 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 26- - side:171 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 26- - side:107+142+143 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 26-f - side:177 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 27- - side:1034+1110 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 27- - side:142+143 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 27- - side:267 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 28- - side:578 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 28- - side:141+143+146 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 28-29 - side:116 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 28-f - side:190 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 29- - side:230 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 29- - side:604 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 30- - side:143 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 31-47 - side:257 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 32- - side:13 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 33-f - side:413 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 35- - side:655 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 36- - side:291 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 39- - side:289 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 39- - side:655 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 39-f - side:564 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 40- - side:107 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 40- - side:50 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 41- - side:257 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 45- - side:290 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 5, v 46- - side:289 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v - - side: - - Kapitel 6 - - i _________________________: _________________________... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v - - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v - - side:Top - i : Næste kap.>... Bg
| . Joh. 6, v 1-13 - side:431 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 1-15 - side:94+97 i Henriksen, Aage: Gotisk Tid... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 1-21 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 1-ff - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 1-ff - side:338ff+419+451ff i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 1-ff - side:19 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 2- - side:27,65 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 2- - side:46 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 4- - side:57,60 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 5- - side:47 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 12- - side:50 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 12- - side:249 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 12-50 - side:8 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 14- - side:57 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 14- - side:28 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 14-15 - side:39,81 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 15- - side:131 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 15- - side:.104 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 15-f - side:414 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 16-21 - side:431 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 20- - side:74 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 24-35 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 26- - side:57 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 26- - side:28,51,78,81 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 26-58 - side:144 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 26-59 - side:88 i Friis, Helmut: Den gyldne stad... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 26-71 - side:552 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 27- - side:144 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 28- - side:241 i Luther, Martin: Luthers Skrifter i Udvalg... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 29- - side:883 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 30- - side:289 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 30- - side:28 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 31- - side:82 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 31-f - side:38 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 32-65 - side:168 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 32-ff - side:107 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 33- - side:248 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 33-36 - side:245 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 34- - side:47+114+143 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 35- - side:448f i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 35- - side:371 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 35- - side:141 i Valen-Sendstad, Fartein: Hva er kristen tro?... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 35- - side:143-i) i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 35- - side:192 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 35-.48 - side:20 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 35-39 - side:97 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 35-448 - side: i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 35-51 - side:451ff i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 35-51 - side:WWW i Woodard, Jenee: The Text This Week... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 35-ff - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 35-ff - side:562 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 35-ff - side:19 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 37- - side:1083 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 37- - side:69 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 39- - side:1034 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 39- - side:20 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 39- - side:562 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 39-40 - side:262 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 39-f - side:1035 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 39-f - side:589 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 40- - side:220+223+1071+1082 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 40- - side:248 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 40- - side:501 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 40- - side:47+114 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 40-54 - side:113 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 41-42 - side:54 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 42- - side:54 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 42- - side:92 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 44- - side:883+1085 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 44- - side:248 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 44- - side:501 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 44- - side:145 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 44- - side:781 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 45- - side:130 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 46- - side:50 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 46- - side:46 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 47- - side:223 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 47-58 - side:97 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 48-58 - side:162 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 48-ff - side:193 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 49-50 - side:230+254 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 49-f - side:38 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 51- - side:1071 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 51- - side:248f i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 51- - side:374 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 51-58 - side:83 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 51-58 - side:149 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 51-59 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 53- - side:237 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 53- - side:538 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 53- - side:374 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 53-55 - side:540 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 54- - side:248 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 54-f - side:1114 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 55- - side:735 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 56- - side:145 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 56-57 - side:97 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 56-69 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 57- - side:145 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 57-58 - side:97 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 58- - side:86+145 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 59- - side:72 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 60-71 - side:277 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 61- - side:100 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 63- - side:177 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 63- - side:155 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 63- - side:538+579 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 63- - side:9+145 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 63- - side:495 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 63- - side:735 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 65- - side:277 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 65- - side:562 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 66- - side:345 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 68- - side:1 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 68- - side:277 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 68-69 - side:472 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 69- - side:472 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 69- - side:106 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 70- - side:96f i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 70- - side:277 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 6, v 71- - side:96 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v - - side: - - Kapitel 7 - - i _________________________: _________________________... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v - - side:Top - i : Næste kap.>... Bg
| . Joh. 7, v 1-fff - side:452 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 2- - side:29 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 2-9 - side:138 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 3-5 - side:414 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 5- - side:32 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 5- - side:89 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 6- - side:33,37,39 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 7- - side:776 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 11-15 - side:22 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 16- - side:374 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 16-17 - side:75 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 18-23 - side:79,98œ i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 19- - side:447 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 19- - side:289 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 21-24 - side:63 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 22- - side:289 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 27-29 - side:455 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 28-30 - side:78,80 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 30- - side:261 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 30- - side:61 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 30- - side:37 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 31- - side:28 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 31-34 - side:81 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 34- - side:63 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 34- - side:80 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 35- - side:93 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 35- - side:124 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 35-36 - side:105 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 36- - side:80 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 36-7 - side:65,131 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 37- - side:183 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 37- - side:375 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 37- - side:69 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 37-38 - side:440 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 38- - side:105 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 39- - side:27 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 39- - side:11+126 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 39- - side:495 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 40- - side:57 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 45-51 - side:249 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 45-52 - side:42 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 46- - side:541 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 46- - side:30 i Reichelt, Karl Ludvig: Fra Kristuslivets Helligd... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 49- - side:33 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 49- - side:103 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 49- - side:102 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 49- - side:74 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 50-ff - side:41 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 52- - side:118 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 53- - side:88 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 53-8,1 - side:42,83 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 7, v 53-8,1 - side:30 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v - - side: - - Kapitel 8 - - i _________________________: _________________________... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v - - side:Top - i : Næste kap.>... Bg
| . Joh. 8, v 1- - side:88 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 1- - side:591 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 1-11 - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 1-11 - side:159 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 1-11 - side:252 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 2-3 - side:137,193 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 3-11 - side:66,193 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 3-11 - side:25 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 3-8 - side:81 i Petersen, Arne Herløv: Korn på stengrund... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 4- - side:5 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 4-5 - side:89 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 6- - side:128 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 6- - side:306 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 7- - side:90 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 7-;11 - side:137 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 11- - side:64 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:81 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:245 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:69 i Valen-Sendstad, Fartein: Hva er kristen tro?... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:197 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:65 i Dokka, Åste: Leve vanskeligere. En ele... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:87+108 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:526 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:162 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:16 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:91 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:374 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:655 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 12- - side:19 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 14- - side:13 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 15- - side:85 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 16- - side:85 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 17- - side:289 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 20- - side:61 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 20- - side:37 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 21- - side:88 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 21- - side:93 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 21- - side:45 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 23- - side:776+781 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 24- - side:137 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 24- - side:88 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 24- - side:75 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 24-x - side:137 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 24-y - side:137 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 25- - side:127 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 25- - side:133 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 25-26 - side:85 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 28- - side:23 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 28- - side:29497 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 28- - side:156 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 28- - side:58 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 28- - side:125 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 28- - side:139 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 28-30 - side:251 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 28-36 - side:WWW i Woodard, Jenee: The Text This Week... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 29- - side:431+432 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 29- - side:241 i Luther, Martin: Luthers Skrifter i Udvalg... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 30-59 - side:291 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 31- - side:57 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 31-35 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 31-35x - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 31-36 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 31-37 - side:291 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 31-59 - side:105 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 31-f - side:440f i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 31-ff - side:445 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 32- - side:148 i Thelle, Notto: Buddha og Kristus. Reflek... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 32- - side:23 i Reichelt, Karl Ludvig: Fra Kristuslivets Helligd... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 32- - side:13 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 32- - side:69 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 32- - side:183f i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 34- - side:874+907 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 34- - side:93 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 34- - side:292 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 34-f - side:92 i Luther, Martin: Luthers Skrifter i Udvalg... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 36- - side:165+218+899 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 37- - side:876 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 42-51 - side:425 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 42-51 - side:ingen henvisninger i Woodard, Jenee: The Text This Week... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 43- - side:50 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 44- - side:75+90+237+313 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 44- - side:93 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 44- - side:256+258 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 44- - side:101 i Steenbuch, Johannes Aakjæ: Guds Rige er anarki... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 44- - side:87+88 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 44- - side:292 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 44- - side:8 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 44- - side:178 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 44- - side:115+122 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 44-46 - side:137 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 44-46x - side:137 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 44-46y - side:137 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 46- - side:148 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 46- - side:132 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 46- - side:105 i -: Thomasevengeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 47-48 - side:441 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 48- - side:132 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 48- - side:102 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 48- - side:649 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 51- - side:244 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 51- - side:374 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 52- - side:86 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 52- - side:001+020 i -: Thomasevengeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 53- - side:82+134 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 56- - side:56 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 56- - side:290 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 57- - side:125 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 57- - side:63 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 58- - side:258 i Ott, Heinrich: Die Antwort des Glauben... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 58- - side:293 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 8, v 58- - side:202 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v - - side: - - Kapitel 9 - - i _________________________: _________________________... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v - - side:20 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v - - side:Top - i : Næste kap.>... Bg
| . Joh. 9, v 1- - side:73 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 1- - side:222 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 1- - side:137 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 1- - side:84 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 1-41 - side:222 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 1-41 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 1-f - side:Mål 3 i Flere: Bærekraftsboka. FNs bærek... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 1-ff - side:412 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 1-ff - side:102 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 1-ff - side:48 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 2- - side:222 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 2-3 - side:427 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 2-3 - side:154 i Girard, Ren‚: Job - idol og syndebuk... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 2-3 - side:88-90 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 2-f - side:286 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 3- - side:80 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 3- - side:457 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 3- - side:101 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 3- - side:88+89 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 3- - side:62 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 4- - side:199 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 4- - side:544 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 4- - side:105 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 4-5 - side:90,94 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 5- - side:245 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 5- - side:526 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 6- - side:120 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 6-14 - side:132œ i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 7- - side:236 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 7- - side:61 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 7- - side:280 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 14- - side:63 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 16- - side:91 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 16- - side:029 i -: Thomasevengeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 22- - side:183 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 22- - side:45 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 29- - side:290 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 35- - side:94 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 39- - side:376,390 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 40-41 - side:96 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 9, v 41- - side:376 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v - - side: - - Kapitel 10 - - i _________________________: _________________________... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v - - side:Top - i : Næste kap.>... Bg
| . Joh. 10, v -f - side:96-98 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 1- - side:148 i Solis, Vergilio: Solis Billedbibel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 1-10 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 1-14 - side:280 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 1-ff - side:279 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 1-ff - side:73 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 2-&4 - side:739 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 3-4 - side:525 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 3-ff - side:430 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 7-.11 - side:69 i Valen-Sendstad, Fartein: Hva er kristen tro?... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 7-.9 - side:20 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 7-10 - side:248 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 9- - side:1082 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 9- - side:115 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 10- - side:59+87 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 10- - side:562 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 10- - side:133 i Raheb, Mitri: Troen og Imperiet - Bibel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 10- - side:40 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 11- - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 11- - side:482+901 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 11- - side:124 i Dokka, Åste: Leve vanskeligere. En ele... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 11- - side:158 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 11-.14 - side:20 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 11-18 - side:181 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 11-18 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 12- - side:839 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 14- - side:482 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 14- - side:72 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 14-16 - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 14-16 - side:184 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 16- - side:248 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 16- - side:208 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 16- - side:Loc 2351 i Hanson, John Wesley: Universalism the Prevaili... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 17- - side:474 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 17- - side:543 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 17-18 - side:97,118 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 18- - side:12 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 19- - side:104 i Flere: Mission to the World. Com... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 22- - side:29 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 22- - side:255 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 22-30 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 22-30 - side:WWW i Woodard, Jenee: The Text This Week... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 24- - side:135 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 25- - side:291 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 27-f - side: 233+1068+1072 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 28- - side:817+1066+1077+1089 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 28- - side:257 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 28- - side:12+87+108 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 28- - side:650 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 28-29 - side:562 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 28-29 - side:112 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 28-f - side:783 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 29- - side:102 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 30- - side:425 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 30- - side:156 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 30- - side:120 i Valen-Sendstad, Fartein: Hva er kristen tro?... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 30- - side:131 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 30- - side:115 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 30- - side:i 162 () i Tillich. Paul: Systematische Teologie... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 30- - side:0.12 i Nielsen, Poul B.: Univers & Menneske... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 30- - side:34 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 31- - side:107+146 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 32- - side:38 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 33- - side:455 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 34- - side:289 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 34- - side:242 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 35- - side:23 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 35- - side:207 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 36- - side:48 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 10, v 41- - side:28 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v - - side: - - Kapitel 11 - - i _________________________: _________________________... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v - - side:135 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v - - side:Top - i : Næste kap.>... Bg
| . Joh. 11, v 1-12 - side:723 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 1-2 - side:159 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 1-34 - side:85+89+91+93+96 i Henriksen, Aage: Gotisk Tid... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 1-43 - side:38 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 1-44 - side:240 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 1-44 - side:171 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 1-44x - side:240 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 1-45 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 1-46 - side:10+145 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 1-ff - side:247 i Ott, Heinrich: Die Antwort des Glauben... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 1-ff - side:184 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 1-ff - side:86 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 2- - side:242 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 4- - side:241 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 4- - side:202 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 4- - side:22 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 4- - side:86+126 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 4- - side:62 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 5- - side:240 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 6- - side:46 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 9-19 - side:105 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 11- - side:176 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 14- - side:86+87 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 16- - side:37 i Thelle, Notto: Buddha og Kristus. Reflek... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 16- - side:489 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 16- - side:114 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 19-45 - side:471ff i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 21- - side:86 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 23-25 - side:243 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 24- - side:114+126+145 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 24- - side:589 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 25- - side:577 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 25- - side:12+13+14+87+107+126+144 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 25- - side:562 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 25- - side:50 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 25-.14 - side:20 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 25-26 - side:458 i Ott, Heinrich: Die Antwort des Glauben... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 25-26 - side:152 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 25-26 - side:460 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 25-26 - side:105-13 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 25-27 - side:244 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 25-27 - side:416 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 25-f - side:390 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 26- - side:14+87 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 27- - side:44 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 27- - side:146 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 27- - side:81 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 32- - side:86 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 32-44 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 33- - side:87+90 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 34- - side:242 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 35- - side:117 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 35- - side:30 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 35- - side:67 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 36- - side:242 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 38- - side:87+90 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 39- - side:244 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 40- - side:416 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 40- - side:114-15 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 41-42 - side:107 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 42- - side:68 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 43- - side:143 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 43- - side:115-16 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 43-44 - side:202 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 44- - side:243f i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 45-55 - side:240 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 45-57 - side:241 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 47- - side:28 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 47-53 - side:207œ,216,227f i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 50- - side:88 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 50- - side:113 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 50-- - side:88 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 50-51 - side:121 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 51- - side:241 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 51- - side:104 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 51-52 - side:180 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 55- - side:29 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 11, v 56- - side:145 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v - - side: - - Kapitel 12 - - i _________________________: _________________________... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v - - side:Top - i : Næste kap.>... Bg
| . Joh. 12, v 1- - side:97 i Henriksen, Aage: Gotisk Tid... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 1-11 - side:278 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 1-8 - side:163 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 1-8 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 1-f - side:434 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 2- - side:202 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 2-3 - side:81 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 3- - side:431 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 6- - side:11 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 6- - side:785 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 7- - side:120 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 12- - side:153 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 12-13 - side:120 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 12-16 - side:108œ i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 16- - side:11+126 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 16- - side:40 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 18- - side:28 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 20- - side:56 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 20-24 - side:258 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 20-28 - side:33 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 20-ff - side:21 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 21- - side:17 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 23- - side:258 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 23- - side:11+126 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 23- - side:37,56,115 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 24- - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 24- - side:25 i Weil, Simone: Brev til en gejstlig... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 24- - side:19,45,118 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 24- - side:185 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 24- - side:125+233+243 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 24- - side:224 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 24- - side:563 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 24- - side:116 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 24- - side:128 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 24- - side:180 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 24-26 - side:31 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 25- - side:87+90 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 26- - side:230 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 26- - side:126 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 27- - side:430 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 27- - side:210 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 27- - side:87+90+148 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 27- - side:377 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 27- - side:37 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 27-33 - side:35 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 28- - side:11 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 28-30 - side:474 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 31- - side:113 i Arendt, Niels Henrik og A: En lille bog om kristendo... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 31- - side:577 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 31- - side:101 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 31- - side:39 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 31- - side:87 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 31- - side:67 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 31- - side:179 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 31-32 - side:252+258 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 32- - side:23,128 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 32- - side:34 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 32- - side:73 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 32- - side:17 i Reichelt, Karl Ludvig: Fra Kristuslivets Helligd... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 32- - side:107 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 32- - side:56,21 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 32- - side:140 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 32- - side:30 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 34- - side:290 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 35- - side:87+108 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 35-36 - side:526 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 36- - side:252 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 37- - side:28 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 37-43 - side:259 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 37-43 - side:122 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 40- - side:135 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 42- - side: 183 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 44- - side:228 i Ott, Heinrich: Die Antwort des Glauben... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 44- - side:156 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 44- - side:146 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 44- - side:i 163 i Tillich. Paul: Systematische Teologie... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 44-49 - side:245 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 45- - side:118 i Valen-Sendstad, Fartein: Hva er kristen tro?... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 45- - side:46 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 46- - side:87+108+146 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 46- - side:376 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 46-ff - side:374 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 47- - side:225 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 47- - side:146 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 47- - side:26 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 47-ff - side:391,414 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 48- - side:177 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 48- - side:147 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 48- - side:589 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 50- - side:146 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 12, v 52- - side:107 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v - - side: - - Kapitel 13 - - i _________________________: _________________________... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v - - side:Top - i : Næste kap.>... Bg
| . Joh. 13, v 1- - side:258+278 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1- - side:428+433 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1- - side:61 i : ... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1- - side:136 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1- - side:562 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1- - side:115 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-11 - side:180 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-14 - side:104 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-15 - side:WWW i Woodard, Jenee: The Text This Week... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-17 - side:81 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-17 - side:278+322 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-17 - side:97 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-17 - side:118 i Longkumer, Sørensen, Biel: Mission and Powers. Histo... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-3 - side:122 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-7 - side:102 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-f - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-f - side:68+412 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-f17 - side:285 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-ff - side:118 i Longkumer, Sørensen, Biel: Mission and Powers. Histo... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-ff - side:15 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
| . Joh. 13, v 1-k17 - side:452 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit Bibel:: No Da Sv Bg
|