Forsiden af Theol-p -Indeks Den norske salmebog - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Salmeforslag til Treenighetssøndag

Register til alle salmene i Norske Salmebok

Aktuelle søndag på Teksten denne uken - [950]

De 26 mest populære salmer i Trøndelag


Listen lenker til NRKs "Salmeboka minutt for minutt". Det er da veldig fort å komme frem til å høre melodien sunget av gode kor. Når det står "Direkte" da er det rett på salmen, ellers bare på gruppen av salmer. Lett å finne enda. Listen er alfabetisk ordnet etter tittel. Ikke etter plass i gudstjenesten.

Først titel, salmens nr (nnn) Nrk-gruppenr:[nr]. lenken Direkte I skarp parentes: [Helligdagens nr, forskjellige koder]
Om kilder, organisering, koder se Se under

Kort presentasjon av salmene - - Hvilke kor, dirigenter, solister - - De 26 mest populære salmer i Trøndelag


Solen och månen, vindar och vågor [241] 09 Nrk: Direkte [950 nhf2]

- Treenighetsdagen - En sørsamisk salme inspirert av ®Måne og sol¯, der teksten byr på både nordlys og reinsdyr. Frode Fjellheims melodi er blitt en av de mest kjente og brukte nye samiske melodiene.

Gud er i sitt tempel [259] 10 Nrk: Direkte [950 hkh, se4]

- Mikkelsmesse - Presten Olaf Hillestad dro i 1963 til England for å studere britiske jazzmesser. Ingen tenkte den gang at rytmer hadde plass i kirken. Etter oppholdet begynte han å skrive ®rytmesalmer¯.

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allme [281] 11 Nrk: Direkte [950]

- Guds storhet og herlighet - Salmen er skrevet av engelskmannen Reginald Heber, som ble biskop i Calcutta, med ansvar for hele India. Etter hans død utkom en samling av hans salmer til hver søndag i kirkeåret.

O store Gud, når jeg i undring aner [284] 11 Nrk: Direkte [950 hkh nhf3]

- Guds storhet og herlighet - Sangen er skrevet av svensken Carl Gustav Boberg i 1885, og melodien er en svensk folketone. Den er oversatt til mange språk, og synges mye i engelsktalende land.

Du er hellig, Du er hel [287] 11 Nrk: Direkte [950 hkh, se2]

- Guds storhet og herlighet - En kanon-salme der tekst og melodi er signert Per Harling. Sindre Eide står for den norske teksten. Hele kosmos lovpriser Guds hellighet og nærhet.

Nå la oss takke Gud [308] 12 Nrk: Direkte [#d1 938 ksf 950 nhf1]

- Guds omsorg - Salmen blei skriven av presten Martin Rinckart i Tyskland midt under trettiårskrigen. Byen og kyrkjelyden han var i, opplevde store lidingar. Likevel skreiv han ein slik takkesalme!

Himmelske Fader, herleg utan like [318] 12 Nrk: Direkte [950]

- Guds omsorg - Ein av dei salmane mange lærte på skolen i tida da skolen dreiv med opplæring i kristen tru. Songen er i seg sjølv eit lite grunnkurs i kristendom.

Jesus, livets sol og giede [604] 22 Nrk: Direkte [#d1 933 se5, 950 se5]

- Nattverd - Her har Svein Ellingsen laget en fri gjendikting av en tysk salme fra 1600-tallet. Salmen kom på trykk i 1966 og var med i Ellingsens salmesamling ®Det skjulte nærvær¯ i 1978.

Pris være Gud [674] 25 Nrk: Direkte [950 hkh, se6]

- Kjærlighet og tjeneste - En gladsang av en nederlandsk forfatter og med melodi fra Sri Lanka. ®Handling og bønn må bli ett¯ er gjennomgangsord i hvert eneste vers i Eyvind Skeies norske tekst.

Nå lovsyng Herrens navn [687] 25 Nrk: Direkte [#d3 950 se3]

Landstad, M.B. - Misjon - I 1868 utgav Landstad en samling med misjonssalmer. Der dukket denne salmen opp for første gang. Utgangspunktet for teksten er Salme 117 i Det gamle testamentet.

Morgon lyser raud [803] 29 Nrk: Direkte [950 se1]

- Morgen - Kinesaren Zhao Zichen har skrive teksten. Han var med på å opprette Tre-sjølv-kyrkja i 1956. Sidan blei han skulda for kontakt med amerikansk misjon og avsett frå alle sine posisjonar.


Kilder til Salmeforslag: - (Salmeforslagene, akkumulert flere steder fra, finnes via tekstveiledning til de enkelte søndage. Meget langt fra alle er laget, men et eksempel: Søndag før pinse )

Forkortelser i [skarp parentes]: se: Sindre Eide, nhf:Norsk hymnologisk forening; hkh: Kaasaa Hammer. Det kan være angitt versutsnit. - Salmeforslagene er ofte hos den enkelte forslagsstiller fulgt av både teologiske, liturgiske og hymnologiske kommentarer. Se lenker underst på siden
Andre forkortelser i den skarpe parentesen: #d1 Tilsvarende dansk, evt anden oversættelse, - melodi som i dk. #d2 dansk men med anden melodi - #d3 melodi kendt i Danmark - anden salme eller sang - #pt (01) "grad" i parentes - mest populære salmer i trøndelag - Numrene er helligdagsnummer hvor salmen har vært foreslått.

Under første linie er det en boks med forfatterhistorik - og med en kort kommentar. Kommentarene er i første rekke hentet fra Vidar Kristensens "Kort presentasjon av nr. 1-899 i Norsk salmebok 2013" [Se her] De er skrevet som en kontinuerlig kommentar i salmebokens rekkefølge. (Slik møter vi dem jo ikke her). De forholder seg både til plassering i salmeboken, til biografiske forhold, melodi - ulike vinkler, men kan være bra til en kort signalement av en salme.

Lenker til kilder:

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her - [se]
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Norsk hymnologisk forening. Se her [nhf]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her [hkh]