Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikenregister for 9. s. e. trinitatis [tr09-a ]

Den uretfærdige godsforvalter - Luk. 16, 1-9

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 16/07/2021.

Andersen, Haahr Børge m. fl.: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Asmund, Johs, Regin Prenter, Paul Seidelin: Kirkeaarets Texter. Første textrække. Trinitatistiden (1942)
Balslev, Th.: Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. II Trinitatistiden (1949)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Brun, Jens: Troens tilbagegang og fremgang (2017)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Jens: Forargelsens Gud (1956)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Dyrhagen, Finn (red.) m flere: At prædike for børn 1. Prædikenvejledning til hele kirkeåret (1994)
Flere: At prædike for børn. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1994)
Flere: Epistelklip. Glimt, påstande og forskydninger (2018)
Flere: I første række (2012)
Flere: I hvert fald. Første tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2016)
Flere: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af Mørket - Udvidet e-bogsudgave (2016)
Friis, Kristian: Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Grønkjær, Niels: Søndag (2020)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hansen, Jørgen: Ordet er frit (1985)
Haystrup, Helge: Så er det sagt! Prædikener og essays (2005)
Holm, Kjeld: Samfund og skæbne. Etik i en zapperkultur (1991)
Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække (2006)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Jacobsen, Johs. W.: For livets skyld (1979)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jensen, Søren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Jeppesen, Knud: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I (2004)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Krarup, Søren: Loven (1980)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kruse, Juma: Prædikener fra Blichers kirke: Troens frugter er kærlighedens gernin (2015)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Lumholt, Bent: Kompostil (1999)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Munk; Kaj: Prædikener (Mindeudgave) (1948)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Brev fra Gud. Prædikener over episteltekster til første tekstrække (2014)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nedergaard, Paul: Til Højmesse (1958)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Kærlighedens revolution (1969)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schindler, Peter: Den hellige Lektie (1960)
Schindler, Peter: Dette hellige Evangelium (1949)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Sløk, Johannes: Liv og lidenskab (2016)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
tr09-a: (0000)
Ussing, Werner Dag: Lignelsen om den uærlige godsforvalter. 20 udlægninger. (1995)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.