Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Opdateret: 02/08/2021

9. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. 16. 1-9 - Den uretfærdige godsforvalter

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Flensted Andersen, Høje Tider: Den utro godsforvalter er både mennesket og Jesus. Eventuelt kan graffitien bruges: Du har ikke en chance, brug den. - Man behøver ikke at være i en Sct. Laurentiuskirke for at lade Laurentius belyse fortællingen. (Se rel.pæd.noter].

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1: Perikopen skåret af inden "I kan ikke tjene 2: Søndagen indledte fejring af Laurentius (d. 10/8 258)

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Grundig dansk eksegese til teksten Jesper Tang Nielsen.

Til eksegesen: Perikopen er meget dårligt skåret. Den burde gå til og med v 13, som er "I kan ikke tjene både Gud og Mammon", og undervejs har følgende: "Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi?" - Guds Rige er vel det, der har egentlig værdi, og hvor Guds Rige er, der er ejerforhold til kapital uden betydning - og gæld eftergives. "Oikonomos tes adikias" oversættes med "uærlig" - genitiven betragtes som adjektivisk - begrundet i den semitiske baggrund (Bauer). Det er lidt kluntet i forhold til Mammon, som knap kan være uærlig - hvad med at læse det mere ligefremt græsk (det er jo dog Lukas, der skriver) - urettens godsforvalter (så det går på han stilling), urettens mammon - som, når den bygger på andres gældsætning, med Guds Rige som målestok er uret?

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 16

Prædikener til søndagen: 9. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[159/tr09-a ]

Religionspædagogiske noter:Legenden om Laurentius kunne være modelleret over "Den utro godsforvalter".Om Laurentius: Laurentius (f. omkring 230 i Toledo i Spanien - d.10. august 258 i Rom, Italien) var skatmester i Rom. Det fortælles at han, efter at pave Sixtus II blev henrettet, fordelte kirkens skatter til de fattige - imod kejseren Valerian d. 1.s befaling. Derfor blev Laurentius henrettet ved langsom stegning. I kunsten afbildes han ofte med en stegerist (dødsmåden) eller en pengepung (det som fremprovokerede henrettelsen). Han er de fattiges, forbrændtes, og brandvæsenets helgen - og har helgendag d. 10. august [Se her]. Navnet Laura: - Laura - - - -

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christensen, Jørgen
Men er det dybest set ikke det vi gør, når det gælder Gud og hans kærlighed og tilgivelse?..Alle os som er så dumme, at vi går og bilder os ind, at det hele skyldes vores egen flid og dygtighed - at vi kun har os selv at takke for, at vi har alt det vi har.
Bliver vi ikke mindet om, at vi snyder os selv, og vi snyder på vægten, hvis vi tror, at det hele er vores egen fortjeneste.
[2017] Se mere

Hjerrild, Frederik
..pointen i historien er mandens snu og resolutte handling da han bliver klar over at han 'er på den'.
Det er selvfølgelig alle dem som Jesus har sagt skal arve riget, alle de salige = lykkelige!: de fattige, de sørgende, de sagtmodige, de der lider uret, de forfulgte, de renhjertede og barmhjertige og fredselskende mennesker, se selv efter i Bjergprædikenen: Matth 5,3-10. Det er dem der har fået lovning på Himmeriget, Guds Rige, altså vil det også være dem der evt. kan modtage nogen sammesteds.
Det er altså over for disse mennesker at lysets børn skal handle beslutsomt og bevidst. Og Jesus siger det skal gøres ved hjælp af den uærlige mammon, som jo ingen af os slipper for at omgås og blive viklet ind i, mammon er altid uærlig. Men altså: ved allerede nu at bruge de betroede midler som Gud har givet os i det korte liv vi har til rådighed.
Der er et langt perspektiv i dette evangelium, dette gode budskab!
[2003] Se mere

Luther, Martin
"Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger." Ud af disse ord tvinger papisterne tre stykker, som strider mod vores lære om troen. For det første har vi nemlig lært, at troen alene retfærdiggør og hjælper fra synden. For det andet, at alle gode gerninger skal gøres mod næsten af fri kærlighed og uden hensyn til belønning. For det tredje, at vi ikke skal fortrøste os til helgeners eller andres fortjeneste. [1544] Se mere

Mulnæs, Carsten
Troens erfaring.. om arvesynden .. er den sørgmodige indsigt i, at der er en ulykkelig afstand mellem det gode, vi gerne vil gøre, og hvordan det går../.Der er med andre ord en farisæisk mangel på selverkendelse, der er gudløs... Som Adams børn har vi arvet opgaven og dermed skylden ved ikke at slå til. Overfor sin Herre kunne han aldrig få regnskabet til at stemme han stak i til halsen.. Men han kunne gøre noget andet. I stedet for som en anden hykler at prøve at pynte på regnskabet, sådan som religion ofte gør for at fedte for Gud, så brugte han den sparsomme tid, når han nu alligevel var på spanden, til at forbedre forholdet til sin næste... vi skal vandre i lyset. Og lyset er både det lys, som er nøgternt og nådigt. [2021] Se mere

Munk, Kaj
Denne Historie hører Jesus, og der falder ham noget ind: det er dog sært, som rene Verdensmenn tit kan handle forstandigere end Troens Folk. Se, Ulykken, Sorgen kommer til troende Menn. og de bliver fortvivlede og ligesom hovedløse. Man kan lære meget af Verdens Børn, lære at være rolig og besindig, at tænke sig om, at overveje, hvad der nu er at gøre. Det er ikke endt med at bede til Gud, vi skal ogsaa handle, Gud velsigner ikke 0 . [1925] Se mere

Rasmussen, Thomas Reinhold
[Udgangspunkt: findes der en særlig kristen etik?] ..tænk på lignelsen til i dag om den uærlige godsforvalter. Hans handling er ikke særligt forbilledlig. Han nedskriver sin Herres skyldneres gæld og han handler, som også Herren selv siger det, uærligt.
Men alligevel står der, at Herren roste den uærlige forvalter. Spørgsmålet er hvad han rose for? Han roses for at handler ret i situationen! Det er klart at den uærlige forvalters handlinger ikke kan løftes op til at blive en almen lov. Så ville alt gå itu og ødelægges. Det ville man ikke kunne bygge et samfund på, hvor næsten skulle beskyttes og tages af.
Men i øjeblikket var det den rette handling.
I det rette øjeblik tog han ansvar og det er det han roses for. Man kan ikke sige at forvalteren beskriver en etik, for den er ikke til at leve efter. Men han tog et ansvar for sit liv, og i det ansvar rummede han næsten.
[2013] Se mere

Rydal, Ole
Det må være præstens opgave at tolke teksten rigtigt - d.v.s. holde den pæne og kultiverede prædiken over disse sære ord.
Nej, det er ikke præstens opgave. Og det kan netop passe, hvad der står. Jesus mener hvert ord - endda dybt alvorligt. Og det hænger sammen med hans foragt for eller had til den kultiverede snak - til pæne og korrekte ministerord og til hastigt opståede og stemningsbårne foreninger til støtte og forståelse for fremmede.
Bedrageren eller svindleren fik ros, fordi han var sig sin svindel bevidst. Fordi han erkendte, at han ikke kunne og ville andet. Han var og blev den utro.
[1985] Se mere

Schrøder-Hansen, Ingrid
Jesus behandler penge som om det er legetøj. Som spillemønter, der ikke har anden værdi end den, at de giver mennesker anledning til at vise, hvad der bor i dem: Kærlighed eller nærig ubarmhjertighed. Penge repræsenterer muligheden for at gøre godt, og fristelsen til at skrabe til sig og gøre sig selv blind og ligeglad med andres nød. Men det er ikke pengene, der er det vigtigste, det er dét, vi gør med dem.. [2017] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].