Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til 10. s. e. trinitatis [tr10-a ]

Græd over Jerusalem, tempelrensningen - Luk. 19, 41-48

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 16/07/2021.

Andersen, Haahr Børge m. fl.: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Asmund, Johs, Regin Prenter, Paul Seidelin: Kirkeaarets Texter. Første textrække. Trinitatistiden (1942)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Balslev, Th.: Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. II Trinitatistiden (1949)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H: Politiske prædikener (2013)
Brodersen, Paul: Lys i Natten. Prædikener (1943)
Brun, Jens: Troens tilbagegang og fremgang (2017)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Brønnum, Niels: Brønshøjprædikener (2014)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Dyrhagen, Finn (red.) m flere: At prædike for børn 1. Prædikenvejledning til hele kirkeåret (1994)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: At prædike for børn. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1994)
Flere: Epistelklip. Glimt, påstande og forskydninger (2018)
Flere: G”ttingen Predigten im Internet (0000)
Flere: I første række (2012)
Flere: I hvert fald. Første tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2016)
flere: Prædikener (1982)
Flere: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Friis, Kristian: Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Gade, Louise (Århus' borgmester): Vores medmennesker har behov for "rettidig omhu" (0000)
Gadegaard, Anders: Tro mod politik (2019)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jeppesen, Knud: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I (2004)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kruse, Juma: Prædikener fra Blichers kirke: Troens frugter er kærlighedens gernin (2015)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Lumholt, Bent: Kompostil (1999)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Munk; Kaj: Prædikener (Mindeudgave) (1948)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møller, Frede: Brev fra Gud. Prædikener over episteltekster til første tekstrække (2014)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nedergaard, Paul: Til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014)
Nordin, Pia: Frisat (0000)
Nørager, Bodil: 10. s. e. trinitatis A (0000)
Ottesen, Doris: Hjemlængsel steder og fortællinger (2016)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1993)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schindler, Peter: Den hellige Lektie (1960)
Schindler, Peter: Dette hellige Evangelium (1949)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 (1986)
tr10-a: (0000)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.