Tema: Hvem er Gud?

Theol-p forside - Temasider forside - Gud åpenbarer seg..GT - Som en å komme hjem til - Som romslighet - Gud er som en høne og mer til..- Bokserne oversikt


Hei Ørland konfirmant!

Oppgave: Du skal lese tekstene på sidene.
Det finnes 7 svarbokser. Det er 4 forslag til svar i hver - du velger det rette og noterer bokstavet utfor. Det blir til et teologisk fremmedord på 7 bokstaver. Send det til meg på mobilen. Du kan prøve å finne betydningen selv eller se hva presten sir/skriver.
Svar (ordet på 7 bokstaver)
sendes til meg på 46 64 42 38.
Det er frivillig å lage oppgaven. Den svarer litt til det dere har laget om "Hvem er Gud" - Men for de, som lager den, gjelder den for en gudstjeneste. Daniela får navne på dere som har vært med.

Kristen - kappellan.


Gud åpenbarer seg..

Vi kan ane og skjønne litt av hvem Gud er på mange måter - i det uendelige universet, i den veldige naturen, i kjærligheten..Se hvordan det uttrykkes i bibelen her.


Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?
Du satte ham lite lavere enn Gud
og kronet ham med herlighet og ære. (Sl. 8,4-6)
[Tekst 1]

Jeg løfter mine øyne mot fjellene.
Hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer fra Herren,
himmelens og jordens skaper. (Sl 121)
[Tekst 2]

Sett meg som et segl på ditt hjerte,
et stempel på din arm!
For kjærligheten er sterk som døden,
lidenskapen er ubøyelig som dødsriket.
Den brenner som flammende ild,
en Herrens brann. (Høysangen 8,6)
[Tekst 3]
Men vi kan bli i tvivl - så noen ganger trenger vi at Gud åpenbarer seg mere direkte. Det forteller Gammel Testamente og om:

Moses var flyktet fra Farao, Egypts hersker. Han gjetet sauer i ørkenen. (Det med ørkenen hadde han, som lagde bildet, glemt!), Gud viste seg for Moses i en brennende tornebusk. Han sa at Moses skulle gå til folket sit å si at Gud ville befri det fra slaveriet i Egypt. Moses sa da:

Sett at jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte: «Du skal si til israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt. 2. Mos. 3,13-15 [Tekst 4]

Dere kan se at Gud har skrevet navnet hans på klippen: På hebraisk slik "JHWH" og på trøndersk slik: Æ E D Æ E.
Profeten Elias var en av de viktige personer i Gammel Testamente. Hvor viktig kan man se av at da Jesus åpenbarer sin guddommelighet for disiplene på forklarelsens bjerg, så står han mellem han og så Moses. Gud talte engang til Elias:

Han sa: Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn! Da gikk Herren forbi der, og det kom en stor og sterk storm som sønderrev fjell og knuste klipper foran Herren, men Herren var ikke i stormen; og efter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet; 12og efter jordskjelvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden; og efter ilden kom lyden av en stille susen. 13Og da Elias hørte den, dekket han sitt ansikt til med sin kappe og gikk ut og stod ved inngangen til hulen. Da kom det en røst til ham og sa: Hvad vil du her, Elias? …
[Tekst 5]

Les de fem tekstene ovenfor - find bokstavet ut for rette svaret i boksene her: Husk, svaret skal være ut fra tekstene - ikke hva du selv tenker er best

Hvordan er menneskets forhold til Gud?
-1 -
Et ubetydelig punkt i universet
O
Sat lite lavere end Gud
E
Et gresstrå, som svajer i vinden
U
Den som bestemmer hvordan Gud er
Y


Hvad er Guds navn?
- 2 -
"Den mest ophøyede"
K
"Morgenstjernen og Aftenstjernen"
L
"Den hviskende vind"
T
"Jeg er den jeg er"
P

Neste >>>>

Hvis du ikke arbeider i en gruppe med en prest eller lærer, så send dit svar til Theol-p på 466 44 238 - så får du svar herfra