Tema: Hvem er Gud?

Theol-p forside - Temasider forside - Gud åpenbarer seg..GT - Som en å komme hjem til - Som romslighet - Gud er som en høne og mer til..

Alle svarbokserne
Her finnes 7 svarbokser. (Lenk til siden i hjørnetal) Det er 4 forslag til svar i hver - du velger det rette og noterer bokstavet utfor. Det blir til et teologisk fremmedord på 7 bokstaver. Send det til presten på mobilen - eller hva dere avtaler. Du kan prøve å finne betydningen selv eller høre hva presten sir/skriver.
Hvordan er menneskets forhold til Gud?
-1 -
Et ubetydelig punkt i universet
O
Sat litt lavere end Gud
E
Et gresstrå, som svajer i vinden
U
Den som bestemmer hvordan Gud er
Y
Hvad er Guds navn?
- 2 -
"Den mest ophøjede"
K
"Morgenstjernen og Aftenstjernen"
L
"Den hviskende vind"
T
"Jeg er den jeg er"
P
Hva sa faren, da sønnen kom hjem?
-3-
Min sønn var kommet bort og er funnet igjen
I
Det var på tide, at du kom hjem
E
Jeg håper at du angrer hva du har gjort
A
Vi finner et beskjedent måltid med mat til deg
U
Hva skulle ha skjedd med tjeneren som skyldte mye?
-4-
Han skulle tenne 20 vokslys i templet
D
Han skulle selges med kone og barn
F
Han skulle ta lån hos vekselerene
S
Han skulle reise til utlandet
T
Kongen stiller tjeneren et spørsmål - hvilket?
-5-
Hvordan kunne du være så uforsiktig å miste så mye?
I
Tror du ikke jeg vil ha alt det som er mitt?
E
Burde du ikke ha vist barmhjertighed?
A
Burde du ikke ha fått dine folk til å betale deg til tiden?
U
Hvorav kommer kjærligheten?
-6-
av tro og håp
D
av at vi har hadd god oppvekst
L
av at lese i Bibelen
P
av at Gud har elsket oss
N
Vi har fyr eller lys. Les om lys - hva er vårt fyr?
-7-
Vår sunn fornuft
O
Vår klare medfødte samvittighet
E
Hans guddomsord det klare
I
Wikipedia om tro
U