Tema: Hvem er Gud?

Theol-p forside - Temasider forside - Gud åpenbarer seg..GT - Som en å komme hjem til - Som romslighet - Gud er som en høne og mer til.. - Bokserne oversikt
Gud er..


KjærlighetSom en høne
Ånd
Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,
for Gud er kjærlighet.
Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham.
Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss,,. (1. Joh 4,8-10)

Nå ser vi i et speil, i en gåte,
da skal vi se ansikt til ansikt.
Nå forstår jeg stykkevis,
da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

13 Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten. (1. Kor. 13,12-13)

Jesus sir da han står og ser mot byen: Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. (Mt. 23,37)
LysJesus sir:..den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. (Joh. 4,24)

Jesus gir disiplene Helligånden: Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!.. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.» (Joh. 20, 19-23)


Jesus sir: "Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." Joh. 8,12

Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre,.. (1 Joh. 1,5-7)

---

Det andre juleevangelium: - slik begynner Johannesevangelium. Man skal forstå at "Ordet" ikke er noen skrevne ord, men Jesus Kristus selv. "Hans guddomsord det klare". Han var del av Gud fra begynnelsen - derfor er det og at vi fra ham best vet "hvem Gud er".

I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.

2 Han var i begynnelsen hos Gud.

3 Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.

Det som ble til
4 i ham, var liv,
og livet var menneskenes lys.

5 Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det

...

18 Ingen har noen gang sett Gud,
men den enbårne, som er Gud,
og som er i Fars favn,
han har vist oss hvem han er.


Mer om lyset:

De siste versene av Deilig er den himmel blå:

Stjernen ledet vise menn
til den Herre Kristus hen.
Vi har òg en ledestjerne,
og når vi den følger gjerne
:/: kommer vi til Jesus Krist.:/:

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldri lede vill,
er hans guddomsord det klare,
som han lot oss åpenbare
:/: til å lyse for vår fot. :/:
Av hva kommer kjærligheten?
-6-
av tro og håp
D
av at vi har hadd god oppvekst
L
av at lese i Bibelen
P
av at Gud har elsket oss
N


Vi har fyr eller lys. Les om lys - hva er vårt fyr?
-7-
Vår sunn fornuft
O
Vår klare medfødte samvittighet
E
Hans guddomsord det klare
I
Wikipedia om tro
U


Hvis du har svart på alle 7 boksene i rett rekkefølge har du nå løsensordet som du kan sende til presten

- eller, om du ikke har avtale med prest, da til Theol-p på +47 46 64 42 38. Da får du svar herfra.

<<<< Første side til tema "Hvem er Gud?"