Tema: Hvem er Gud?

Theol-p forside - Temasider forside - Gud åpenbarer seg..GT - Som en å komme hjem til - Som romslighet - Gud er som en høne og mer til..- Bokserne oversiktDet er romslikhet rundt Gud
Den ubarmhjertige tjeneren - en liknelse

Les serien - svar på spørsmålene under. Du kan også lese den i bibelen: Mt 18,21-35 [Her online]

Hva skulle ha skjedd med tjeneren som skyldte mye?
-4-
Han skulle tenne 20 vokslys i templet
D
Han skulle selges med kone og barn
F
Han skulle ta lån hos vekselerene
S
Han skulle reise til utlandet
T

Fadervår

Vår Far i himmelen.

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt, og makten og æren i evighet

Mt. 6,7-13Kongen stiller tjeneren et spørsmål - hvilket?
-5-
Hvordan kunne du være så uforsiktig å miste så mye?
I
Tror du ikke jeg vil ha alt det som er mitt?
E
Burde du ikke ha vist barmhjertighed?
A
Burde du ikke ha fått dine folk til å betale deg til tiden?
U

Neste side >>>
Ekstra materiale: Mere om tilgivelse:

Se videoen om den lamme mannen (engelsk med undertekster)

eller les i bibelen

Lukas 5:17-39 Evt online herEkstraspørsmål 1: Hva er det første Jesus sir til mannen?

Ekstraspørmål 2: Hva sir de skriftkloke Jesus gjør mot Gud?


Kvinnen grebet i ægteskapsbrud

Les fortellingen i bibelen - svar på spørsmålene nedenfor

Les Johannesevangeliet 8,1-11 [Evt online her]

Eneste gangen Jesus skriver, da er det i sann.
Bild av William Blake


Ekstraspørsmål 3 Hvorfor steiner de skriftlærde og fariseerne ikke kvinnen?