Kultur og religionssamtale - forsiden

Oversigt over temagrupperne

Samme Gud -

Erkendelse og sandhed -

Jesu forkyndelse og praksis -

Frelse og forløsning -

Sameksistens -

Religionsdialog og mission -

Lærepunkter og konfrontationer

Samlet bibelindeks

Litteraturhenvisninger Oversigt over litteratur, der er citeret fra.

.

Bibelen som autoritet i mødet med anden tro.

For den kristne er Jesus Kristus åbenbaringen af Guds væsen og vilje. De nytestamentlige skrifter er de nærmeste vidner om denne åbenbaring - og Gammel Testamente er baggrunden for at forstå vidnesbyrdene og i øvrigt i høj grad baggrund for at forstå Jesu forkyndelse. I den forstand er bibelen autoritativ, og uomgængelig for en kristen forståelse af liv, vej og sandhed, eller etik, politik, tænkning, kultur - og, selvfølgelig, mødet med anden tro.

Det er en stadig proces i samtale at forstå betydning og konsekvens af bibelens udsagn. Derfor er dette værktøj bevidst lavet sådan, at vi ikke kun præsenteres for én tolkning (min) af et relevant skriftord, men flere - nogle gange ganske modstridende! Det befordrer også den indre samtale.

Man kan gå til det via temagrupperne (se menu) - eller via bibelindekset.

Materialet kan løbende blive udvidet. Også hvis du har et bidrag. Et skriftord, som slet ikke er kommet med, en tolkning af et allerede eksisterende, en vinkel som du synes mangler. Husk reference ved citater.

Send til ksf@religionssamtale.dk

Kristen Skriver Frandsen

.

?