Bibelindeks i skrifternes rækkefølge i bibelen

Under linket med skriftsted og titel står temagruppe og i skarp parentes yderligere nogle stikord.

1. Mos. 14, 18-20 : Abraham og Melkisedek
- Samme Gud? [gensidig agtelse - forsyn - almagt]
2. Mos. 3, 14- : Jeg er den jeg er
- Erkendelse af sandhed [åbenbaring - lov/profeter - Kristus - koran]
2. Mos. 20, 1-6 : Du må ikke have andre guder..
- Samme Gud? [eksistentielt gudsforhold - sandt - falsk]
5. Mos. 6, 5- : Hør Israel! .. Herren er én
- Samme Gud? [Gud er én - elsk Gud af hele dit hjerte]
5. Mos. 13, 1-19 : Straffen ved forførelse og frafald
- Mission - frafald - konversion
5. Mos. 30, 15-16 : Hold mine befalinger og du skal leve
- Sameksistens Etikkens motivation og begrundelse
. Ruth 1, 16-b : ..og din Gud er min Gud
- Sameksistens [ægteskab - forsyn]
2. Kg. 5, 1-19a: Na'amans helbredelse i Jordanfloden
- Sameksistens [konvertit-problematik]
. Sl. 36, 10- : Gud som lys
- Samme Gud? lys
. Sl. 95, 3- : Konge over alle guder
- Samme Gud? [monolatri - monoteisme]
. Ordsp. 8, 1- : Fra evighed er jeg dannet
- Erkendelse af sandhed [erkendelsesevne og skabthed]
. Es. 45, 1-17 : ..der er ingen anden Gud end mig..
- Samme Gud? [almagt - forsyn]
. Dan. 2, 46-47 : guders Gud
- Samme Gud? [monolatri - monoteisme]
. Zak. 13, 3-b : Du skal dø, fordi du taler løgn
- Erkendelse af sandhed Profeti
. Mt. 5, 1-11 : Salige er de fattige i ånden
- Jesu forkyndelse og praksis [kriterier for salighed eller frelse]
. Mt. 5, 11-12 : Salige er I .. når man forfølger jer
- Mission og forfølgelse.
. Mt. 5, 17-20 : Om loven
- Lærespørgsmål - konfrontationer
. Mt. 5, 27-28 : Et lystent blik er ægteskabsbrud
- Sameksistens Etikkens motivation og begrundelse
. Mt. 5, 31-32 : Om skilsmisse
- Sameksistens Jesu taler
. Mt. 5, 43-44 : Elsk fjenden, bed for forfølgeren
- Mission og forfølgelse.
. Mt. 7, 1- : Døm ikke..
- Mission - frafald - konversion [Accept af anderledes troende]
. Mt. 7, 12- : Den gyldne regel
- Sameksistens [vejledning]
. Mt. 7, 16- : Du skal kende dem på frugterne..
- Jesu forkyndelse og praksis [gerninger]
. Mt. 7, 21- : Ikke enhver, der siger Herre, Herre..
- Jesu forkyndelse og praksis [bekendelse - gerninger - tro]
. Mt. 8, 5-13 : Den romerske officer i Kapernaum
- Jesu forkyndelse og praksis [stor tro - tro der frelser - Israel]
. Mt. 10, 32-42 : Jeg er ikke kommet for at bringe fred
- Jesu forkyndelse og praksis troens kamp - åndelig kamp - jihad
. Mt. 12, 30- : Den, der ikke er med mig, er imod mig
- Jesu forkyndelse og praksis [inklusiv/eksklusiv - utilgivelige - forhånelse]
. Mt. 13, 21- : Klippegrund: frafald pga trængsler
- Mission og forfølgelse.
. Mt. 15, 21-28 : Den kana'anæiske kvinde
- Mission - frafald - konversion
. Mt. 15, 21-28x: Den kana'anæiske kvinde
- Jesu forkyndelse og praksis [tro - frelse - indenfor - udenfor]
. Mt. 16, 26- : Vinde verden og miste sit liv
- Jesu forkyndelse og praksis
. Mt. 18, 16-20 : Advarsel mod at bringe til fald
- Mission - frafald - konversion [forargelse - frafald]
. Mt. 22, 34-40 : Det største bud i loven
- Jesu forkyndelse og praksis [kærlighed til Gud og næsten]
. Mt. 23, 9- : Kald ikke nogen på jorden jeres fader
- Mission - frafald - konversion [autoritet - autencitet - mission - kolonialisme]
. Mt. 23, 15- : Advarsel om proselytdannelse til Helvede
- Mission - frafald - konversion Jesu ord til modstandere
. Mt. 25, 31-46 : Verdensdommen
- Jesu forkyndelse og praksis [gerninger - frelse - muslimen på dommens dag]
. Mt. 28, 16-20 : Mig er givet al magt
- Samme Gud? [almagt - forsyn - Kristi magt]
. Mt. 28, 18-20 : Missionsbefalingen
- Mission - frafald - konversion Jesu ord til disciplene
. Mk. 2, 23-28 : Aksplukningen på sabatten
- Lærespørgsmål - konfrontationer
. Mk. 12, 41-44 : Den fattige enkes gave
- Mission - frafald - konversion Eksempelfortælling, Jesu
. Mk. 13, 5-13 : De sidste tider, forfølgelse, Helligånd
- Mission og forfølgelse.
. Mk. 16, 15-16 : Gå ud i alverden
- Mission - frafald - konversion [mission - universalitet]
. Mt. 10, 38-39 : Den, der tager sit kors og mister liv
- Lærespørgsmål - konfrontationer Jesu ord til disciple
. Luk. 5, 1-11 : Peters fiskedræt
- Mission - frafald - konversion [religionsmøde - det hellige øjeblik - mission]
. Luk. 6, 22-26 : Salige,. men ve, hvis de taler godt..
- Mission og forfølgelse.
. Luk. 9, 50- : Den, der ikke er imod jer, er for jer
- Jesu forkyndelse og praksis [inklusiv/eksklusiv]
. Luk. 10, 25-37|: Den barmhjertige samaritaner
- Jesu forkyndelse og praksis [frelse - gerninger]
. Luk. 18, 9-14 : Tolderen og farisæeren
- Jesu forkyndelse og praksis [tro - frelse]
. Joh. 1, 1-f : Ordet var Gud
- Erkendelse af sandhed [inkarnation - logos i alt - præeksistens]
. Joh. 4, 1-42 : Den samaritanske kvinde ved brønden
- Jesu forkyndelse og praksis [ånd - sandhed - gudsdyrkelsens sted]
. Joh. 8, 1-11 : Kvinden grebet i ægteskabsbrud
- Sæder og moral, også straf, skikke og ritualer
. Joh. 8, 12-20 : Jeg er verdens lys
- Samme Gud? lys
. Joh. 10, 16- : Jeg har får som ikke tilhører denne fold
- Frelse og forløsning [indenfor og udenfor]
. Joh. 14, 1- : I min Faders hus er der mange boliger
- Frelse og forløsning [Guds rummelighed]
. Joh. 14, 6-| : Jeg er vejen, sandheden og livet
- Erkendelse af sandhed [eksklusivitet/inklusivitet]
. Joh. 15, 18-21 : Verdens had
- Mission og forfølgelse.
. Joh. 16, 12-13 : Når Sandhedens Ånd kommer
- Lærespørgsmål - konfrontationer
. Joh. 17, 20-23 : enhed
- Mission og de kristnes enhed. Økumene. Jesu ord til disciple
. Joh. 20, 20-23 : Som jeg er udsendt, sender jeg jer
- Mission - frafald - konversion [mission - kirkens sendelse]
. Apg. 4, 12- : ..der er ikke frelse i nogen anden..
- Frelse og forløsning [eksklusiv/inklusiv - vejen til frelse]
. Apg. 4, 18-20 : Forbud mod at tale
- Mission og forfølgelse.
. Apg. 4, 20- : Vi kan ikke lade være med at tale
- Mission - frafald - konversion [motivering for mission]
. Apg. 4, 32-34 : Vidnesbyrd .. ingen nødlidende
- Mission - frafald - konversion Menighedens første tid - mission og
. Apg. 6, 1-7 : Valget af 7 menighedsforstandere
- Mission - frafald - konversion Menighedens første tid
. Apg. 10, 1-48 : Cornelius omvendelse og dåb
- Frelse og forløsning [ikke personsanseelse - konvertitten]
. Apg. 14, 16-17 : Gud har vidnet om sig selv for hedninge
- Erkendelse af sandhed [naturlig åbenbaring - naturlig gudserkendelse]
. Apg. 17, 2- : Samtale i jødernes synagoge
- Mission - frafald - konversion [samtale/dialog - mission]
. Apg. 17, 16-34 : Paulus på Areopagos
- Mission - frafald - konversion [lytte - tale ind i kontekst]
. Apg. 17, 22-34 : Det, I ærer uden at kende det...
- Samme Gud? [skabelsestro - alle af Guds slægt]
. Apg. 17, 28-f : Gud, i hvem vi lever og røres og er
- Sameksistens [Guds rummelighed - subjektivt problem]
. Rom. 1, 20- : Guds usynlige væsen har kunnet ses
- Erkendelse af sandhed [ingen undskyldning]
. Rom. 2, 12-16 : Hedningene og loven
- Erkendelse af sandhed [ingen undskyldning - dom]
. Rom. 8, 19-f : Hele skabningen venter i længsel
- Frelse og forløsning [Helligånd - universel længsel]
. Rom. 11, 28-34 : Evangeliets fjender
- Frelse og forløsning [Kristus religionshistoriens Herre]
. Rom. 12, 3-6a : Mange lemmer, ét legeme
- Mission og de kristnes enhed. Økumene. Menighedens første tid
. Rom. 13, 8-10 : Alle buds sammenfatning: Næstekærlighed
- Sameksistens Etikkens motivation og begrundelse
1. Kor. 6, 12-20 : Alt er tilladt, men ikke alt gavner
- Sameksistens Etikkens motivation og begrundelse
1. Kor. 7, 10-16 : Om at lade sig skille fra ikke-troende
- Sameksistens Samliv på tværs af tro
1. Kor. 8, 1- : Afgudsofferkød
- Sameksistens [hvad er tilladt? - ytringsfrihed - forargelse]
1. Kor. 9, 1- : Er jeg ikke fri?
- Lærespørgsmål - konfrontationer [underkastelse - ydmyghed]
1. Kor. 10, 23-33 : Alt er tilladt, men ikke alt bygger op
- Sameksistens Etikkens motivation og begrundelse
1. Kor. 11, 3-16 : Kvinde, mand og Kristus
- Sæder og moral, også straf, skikke og ritualer Kvindesyn
1. Kor. 11, 26- : Indtil han kommer
- Lærespørgsmål - konfrontationer
1. Kor. 15, 22- : Ligesom alle dør med Adam..
- Frelse og forløsning [alles frelse]
1. Kor. 15, 28- : Gud bliver alt i alle
- Frelse og forløsning [universalitet - hvem bliver ikke frelst?]
2. Kor. 3, 3- : I er et brev fra Kristus
- Mission - frafald - konversion [sendt i kød og blod - åbent budskab - mission]
2. Kor. 4, 1-f5 : Forsoningstjenesten
- Sameksistens [Den kristnes forsoningsopgave i verden]
2. Kor. 5, 17-21 : Gud forligte verden med sig selv
- Mission - frafald - konversion [univsersalitet contra evangelisk reduktionisme]
. Gal. 1, 6-10 : Om at forkynde et forvrænget evangelium
- Mission - frafald - konversion Menighedens første tid - mission og
. Gal. 2, 16- : Retfærdiggørelse ved tro på Kristus
- Lærespørgsmål - konfrontationer [lov - sharia - nåde - frelse ved tro]
. Gal. 2, 16-II : Retfærdiggørelse ved tro på Kristus (2)
- Lærespørgsmål - konfrontationer [lov - sharia - nåde - frelse ved tro - mission]
. Gal. 3, 27-29 : I er alle en i Kristus
- Frelse og forløsning [universalitet - ikke forskel jøde græker]
. Ef. 3, 8-ff : Guds visdom gøres bekendt for magter
- Mission - frafald - konversion
. Ef. 3, 10- : Guds visdom i al sin mangfoldighed
- Mission - frafald - konversion [Guds mange farver]
. Ef. 4, 1-6 : Åndens enhed i kærlighedens bånd
- Mission og de kristnes enhed. Økumene. Brev fra fængselet
. Ef. 4, 11-16 : Apostle, profeter, evangelister
- Mission og de kristnes enhed. Økumene. Menighedens første tid - mission og
. Ef. 6, 10-ff : Ifør jer Guds fulde rustning
- Lærespørgsmål - konfrontationer troens strid - jihad - hellig krig
. Fil. 1, 3-5 : Tak for fælles arbejde for evangeliet
- Mission og de kristnes enhed. Økumene. Menighedens første tid
. Fil. 1, 27-30 : Den nåde at tro .. og at lide for ham
- Mission og forfølgelse.
. Fil. 2, 11- : ethvert knæ skal bøje sig..
- Frelse og forløsning [Kristi almagt - universalitet]
. Kol. 1, 15-17 : Den usynlige Guds billede
- Erkendelse af sandhed [Kristus Guds billede - åbenbaring - præeksistens]
. Kol. 1, 15-23 : I Kristus forsoner guddomsfylden alt
- Frelse og forløsning [universalitet - alforsoning]
1. Tim. 2, 9-10 : Kvinder skal ikke være prangende klædt
- Sæder og moral, også straf, skikke og ritualer Kvindesyn
2. Tim. 2, 23- : Hold dig fra tåbelige diskussioner
- Mission - frafald - konversion [religionsdialog - debat]
2. Tim. 3, 10-12 : Forfulgt bliver alle der lever i Kristus
- Mission og forfølgelse.
2. Tim. 3, 16-17 : Skrifterne - indblæst af Gud
- Mission - frafald - konversion Belæring, brevlitteraturen
. Tit. 3, 8-10 : Hold dig fra strid og kiv om loven
- Lærespørgsmål - konfrontationer Belæring, brevlitteraturen
. Hebr. 3, 12-14 : Advarsel mod frafald
- Mission - frafald - konversion
. Hebr. 6, 1-8 : De frafaldnes skæbne
- Mission - frafald - konversion
. Hebr. 11, 1-f : Tro er fast tillid
- Frelse og forløsning [tro - mening - tilslutning - tilegnelse]
. Hebr. 13, 13- : Udenfor lejren
- Mission - frafald - konversion
1. Pet. 2, 9-10 : kaldt ud af mørket
- Mission - frafald - konversion [Opgaven omfatter alle nationer]
1. Pet. 3, 15-16 : Rede til forsvar .. i sagtmodighed
- Mission - frafald - konversion [mission - hvordan - samtale]
1. Pet. 4, 1-4 : Som Kristus her lidt legemligt..
- Mission og forfølgelse.
1. Joh. 2, 23-b : Den, der bekender Sønnen..
- Samme Gud? [bekendelse - menneskers projektion - kritik]
1. Joh. 4, 1-f : Kristus - kommet i kød
- Lærespørgsmål - konfrontationer [inkarnation - prøv ånderne]
1. Joh. 4, 7-11 : for Gud er kærlighed
- Mission - frafald - konversion [befriende kommunikation - mission - kærlighed]
1. Joh. 4, 10-11 : Gud har elsket os, derfor skylder vi
- Sameksistens Etikkens motivation og begrundelse
1. Joh. 4, 16-19 : Gud er kærlighed
- Lærespørgsmål - konfrontationer [dom - nåde - barmhjertighed]
<-- [ÆØÅ-konvertering: ae=æ oe=ø aa=å AE=Æ OE=Ø AA=Å e=é E= y=ü Y=š prikae=„ PRIKAE=Ž prikoe=” PRIKOE=™] -->