Forside - Gudstjeneste - Undervisning - Omsorg - Kontakt og PR - Lokalt og globalt - ForedragØlstykke sogn, Helsingør Stift

´Det største sogn i Helsingør Stift valgte, som alle andre sogne, nyt menighedsråd i 2012. Der var en udskiftning på ca. 40%, hvorfor det nye råd besluttede at give den eksisterende vision for sognet en ny behandling. Nye præster var kommet til, nye medlemmer i menighedsrådet, nye tanker dukkede op m.m. – så der var en god grund til at tage en god drøftelse af ”hvad ved vi”, ”hvad vil vi”, ”hvad kan vi”, ”hvad gør vi” og ”hvorfor gør vi det”!!!

Formentlig kunne vi med de eksisterende kræfter i menighedsrådet selv have kørt den diskussion igennem. Det ville have haft en noget anden virkning end at have lidt hjælp udefra. Det er altid godt at nye øjne, som ikke er præget af interne drøftelser og modsætninger, kan hjælpe med til at facilitere drøftelser. Vi valgte – efter anbefaling – Kristen Skriver Frandsen, som påtog sig at være ”ekstern konsulent” og ”fødselshjælper” på vores Visionsdag den 6. juni, hvor menighedsrådet havde sat hele dagen af til at få vendt de mange spørgsmål. På baggrund af Kristens Frandsens gode oplæg – målrettet til sognet og alt hvad dette er – forløb en vel styret og bredt funderet dag, som med en god blanding af plenum, gruppearbejde, egen-tænkning og munterhed kom frem til en god forståelse af sammenhænge, muligheder, men også begrænsninger, da der helle ikke for et kirkeliv (med alle dets facetter) er nogen fribillet.

Fra menighedsrådet skal lyde et stort tak til Kristen Frandsen for en god dag, som der stadig tales meget om – og som desuden var med til at få et nyt menighedsråd til at se i den samme retning.

Jesper Helsø, menighedsrådsformand


Foredrag - sogneaftener:


Til eftertanke:
Sogn - et dynamisk begreb


Konsulent Kristen Skriver Frandsen - Tlf: +47 466 44 238  Bor i Norge - kommer stadig i Danmark Mail: ksf@bbsyd.dk