Forside - Gudstjeneste - Undervisning - Omsorg - Kontakt og PR - Lokalt og globalt - Foredrag

Foredrag - oversigt

Aktuelt: Sognearrangementet Luthersjov
Jeg har holdt mange foredrag gennem tiden. Det, som har været hørt af flest, er nok "Da Vinci Mysteriet. Sandt, falsk? - og hvad er det, vi søger og finder?" - men se på mit CV hvilke der har været tale om [her]. Hvis det har interesse, opdaterer jeg gerne et af dem. Her på oversigten er 6 foredrag om emner, som jeg mener er centrale for kirken lige nu. Jeg arbejder altid med at gøre et foredrag informativt, med relevant viden og dokumentation, det må gerne også være underholdende, engagerende - og med kulturel-kirkelig kant. Billederne nedenfor er ikke kun blikfang - efter ønske og aftale anvender jeg PowerPoint til billed- og citatdokumentation.

Præsentation til udskrift

Kristen Skriver Frandsen

Pris - alternative former - anbefalinger


Jesus i Tvillingernes tegn
Om identitet. Mennesket og det guddommelige. Med venligt afsæt i astrologien og et lidt længere ophold ved den moderne ateisme med bl. a. fantasy-forfatteren Philip Pullmans roman om Jesus. (Det gode menneske Jesus og skurken Kristus).
Det eksistentielle spørgsmålet bag foredraget er: Kan vi have en flydende identitet, hvor afgrænsningen ikke er det bærende, men det åndelige rodfæste? Har kristendommen et godt svar?
Et folkeligt, kulturåbent og afsøgende foredrag. Et multimedie-touch præsenterer til sidst en overraskende, muligvis dybt from og i hvert fald kernekristelig pointe.
Foredragsholderen arbejder som konsulent for sogn, mission og religionssamtale.

Oceanet i dråben
Meditationer over kristendommens helhedsforståelse. Hvad er målet med et menneskes liv? Tekst- tanke og billedmosaik til inspiration i at arbejde med egen selvforståelse.
Fra Johannes, over Paulus, Karl Ludvig Reichelt til dig og mig.

Kristus – religionernes centrum?
Der er grænser – men hvor er de? Om mødet med religiøsitet inden i og uden for kirken – og lokalt og globalt. Inspirationer fra Johannesevangeliet. Hvor holistisk kan kristendommen være?

Fra Madrid til Timbuktu
Kristendommens centrum har flyttet sig – fra Europa mod syd.
Udfordringer til os i syn på bibel og i vores helhedsforståelse af tilværelsen.

Islam og kristendom
Forskelle – og udfordringer til vores tro.Tolkninger af koran og bibel holdt sammen. Suppleret med og belyst af erfaringer fra det faktiske religionsmøde

Hvem har nuppet passwordet?
Varm op til reformationsjubilæet 2017: Hvordan viderefører vi reformationens vigtige anliggende?
Jesus tog himmerigets nøgler fra farisæerne og gav dem til en almindelig fisker. Luther tog dem fra kirkeinstitutionen og gav dem til den enkelte troende.
Det er en aldrig afsluttet proces. Har institutionen igen-igen gemt passwordet—eller er der nogle farisæere i kulissen? Et debatforedrag om kirkens folkelighed.

Sognekonsulent Kristen Skriver Frandsen - Præstegårdsvej 49, Mjolden, 6780 Skærbæk - Tlf 23607634 Mail: ksf@sognekonsulent.dk