Forside - Gudstjeneste - Undervisning - Omsorg - Kontakt og PR - Lokalt og globalt - Foredrag
Vigtigst for mig i arbejdet med kirke og sogn:

Vækst nedefra

Forvandling fremfor forandring

Mod til nytænkning

Indbyrdes agtelse for kompetencer og faglighed

Realisme og selverkendelse

Åbenhed for samarbejde også over sognegrænser


Mit CV:

Personligt:
Født 1948 på Testrup Højskole. Forældre Kirsten og Arne Frandsen.
Fra 1955 opvokset på Ubberup Højskole, Kalundborg
I mit arbejdsliv bosat i København, Helsingør, Sønderjylland, Fosen, Trøndelag, Norge.

Ansættelser og arbejde:
Leder af Grundtvig-Biblioteket i Vartov 1976-89.
Sognepræst ved Timotheuskirken, Valby 1979-1989
Sognepræst ved Sthens kirke 1989-2006
Religionspædagogisk konsulent for Folkekirke og Religionsmøde 2006-2010
Leder for Folkekirkens Mission 2007-2011
2011- Skiftende vikariater: Fåborg-Åre, - Brørup, Lindknud, Hovborg - ØsterLindet, Rødding - Rømø - Møgeltønder
Selvstændig sognekonsulent 2011- (Visionsdage, rådgivning, ledelse. Arbejder med spørgsmålet om mobning af præster i Folkekirken)
2018-2020 Vikarprest i Leksvik og Stranda sokne, Nidaros Bispedømme.
2020-   Vikarprest i Bjugn og Ørland menigheter, Nidaros.


Mindre delhverv:
Konsulent for KonfirmandAktion 2007 (Introduktionshæfte og undervisningsmateriale)
Konsulent på Kristeligt Dagblads Dåbsmagasin 2006
Fagredaktør på kristendom.dk (Kristeligt Dagblads nye internetportal) 2005-07
Egen IT og medierådgivningsvirksomhed: IT-mediaconsult 2005-
Undervisning i homiletik, pastoralseminariet København 1984
Redaktør Helsingør Stiftsblad 1994-96
Gæstelærerundervisning på TPC

Forskellige betroede hverv:
Medlem af Københavns Stiftsfonds bestyrelse (1985-89).
Medlem af Stiftsinitiativudvalget for Københavns Stift (1985-89),
Formand for Udvalg for kirkelig voksenundervisning, Københavns Stift (1986-89).
Varetaget skole-kirkesamarbejdet i Helsingør Domprovsti 1994-2002
Medlem af Internetudvalget for folkekirken.dk for Helsingør Stift 1996-2004
Medlem af Bestyrelsen for folkekirken.dk for Helsingør Stift 2004-2006

Uddannelse:
Student 1968 fra Kalundborg Gymnasium
Teologisk kandidat 1978 fra Københavns Universitet
Diverse kurser i menighedsopbygning, konsulentvirksomhed, mm

Udgivelser - på tryk:(Udvalg)
Jeg har bidraget med artikler om homiletik og undervisning i Præsteforeningens Blad (der i blandt Prædikenvejledninger 1987), Dansk Kirketidende, Kirkens Undervisning. Bidragyder til prædikensamlingen "Tidens Fylde" (1985). Helsingør Stiftsårbog 2005. Fra 2003 hjemmesideanmeldelser i Kristeligt Dagblad. Fra 2005 en række artikler om folkekirken generelt på internetportalen kristendom.dk. 2006-07 redaktør for Dagens Bøn. Blog-indlæg på Eftertanke.dk.

"En model for prædikenarbejdet". Kritisk Forum for Praktisk Teologi 1985

"Selvfølgelig skal der undervises". Idékatalog til Kirkens Voksenundervisning (Københavns Stift) 1988.(Også indhæftet i Kirkens Undervisning maj 1988).

Den Hemmelige Vej. Materialecentralen 1992. Et spil i bogform, hvor man “leger” sig igennem en discipels muligheder for at følge Jesus. Brugt af mange i konfirmandforberedelsen.
Omarbejdet til brug for FDF ved sommerlejrene i 1994. Digitalt udgivet 2004
Fra 2013 som rollespil for konfirmander


Kirkelig Voksenundervisning. Artikel i ”Religionspædagogik i Danmark”: Materialecentralen 1993.

Gennem vand - et hefte for unge der døbes. Materialecentralen 1994. Et hefte som i billeder og ord fortæller om dåbens betydning - beregnet til især konfirmander, som skal døbes.

Den lokale kirke - på tværs i fagene. Skole-kirkesamarbejdet i Helsingør (Redaktion af en inspirationsmappe til lærere og præster). 1994

Bibel – og mødet med anden tro. (2006):. Studiekredsmateriale. For Folkekirke og Religionsmøde.

Er andre religioner og religionsdialog relevant stof i konfirmandundervisningen?
Præsteforeningens Blad 2009

Udgivelser - digitalt:
Elementer til Kateketik. Ressource-cd til kristendomsundervisning. Fra 2001 – årligt opdateret udgave.
Fra 2004 med titlen: Hvad skal jeg sige. Elementer til kristendomsundervisning. Både en skoleudgave og en kirkeudgave. TeolData.

At åbne en Verden. Interaktiv cd-rom til fordybelse og læring i kristendom. TeolData 2003.

Guds Rige er ligesom.. Interaktiv cd-rom med Niels Erik Steffensen-tegneserier med Jesu lignelser. TeolData 2005.

Bibelen i religionsmødet – udvidet online udgave af ovenstående ”Bibel – og mødet med anden tro” (2008). Folkekirke og Religionsmøde.

At tro og at lære - om kirkens undervisning
Generel artikel om kirkens undervisning som missional opgave. KirkeHosOs-materialet. 2008

KirkeHosOs. Et visions og refleksionsmateriale til brug for menighedsråd. 2008..

Tørklæde, tro og tolkning – stort online materiale om det muslimske tørklæde i dansk kulturdebat 2008-9. (2009) Folkekirke og Religionsmøde.

Guide til Samtalecafé om islam og kristendom - for gymnasieskolen
En guide der samler erfaringerne fra 10 samtalecaféer 2008-2009 på gymnasier, hvor SOER konceptet har været anvendt. Folkekirke og Religionsmøde

Guide til Kirkecafé om islam og kristendom - i sognet eller lokalområdet
En guide der samler erfaringerne fra 5 kirkecaféer 2009-2010. (SOER-konceptet). Folkekirke og Religionsmøde.

Guide til Møde mellem konfirmander og unge muslimer.
En guide, der samler erfaringerne fra et projekt foråret 2010, hvor unge (konfirmander og jævnaldrende muslimer) spørger og fortæller hinanden, hvad de tror på. (Under udarbejdelse 2010)

Hjemmesider og anden IT-formidling
Nedenstående har jeg taget initiativ til og/eller selv oprettet (*har ikke selvstændig adresse længere)

Det meste er samlet på nærværende Theol-p

Teksten denne uge. Ugentlig prædikenvejledning (Fra 2012) [Her]
Teksten denne uken. Samme - norske tekstrekkerne (Fra 2018) [Her]

Nyhedsbrev for Folkekirkens Mission. Fra at være et nyhedsbrev med 70 modtagere er det blevet en bred informationskanal om mission og kirke med omtrent 1700 modtagere. (Nedlagt)

KirkenUpdate* Siden Sidst månedligt - som orienterer om tendenser og begivenheder i kirken og omkring kirken globalt. Hjemmeside med tilhørende emailkontakt. (Fra 2008 - 2020 ) Undervejs samarbejde med Dansk Missionsråd. En kort tid til slut under titlen: Den verdensvide Kirke.
[Kan ses her - med mangler]

www.folkekirkensmission.dk har jeg organiseret på ny, så den kan være et bedre redskab for folkekirkens menigheder – blandt andet til at engagere sig i missionsprojekter. (2009) Fusioneret med Interchurch.dk

www.kristendomsundervisning.dk* – formidling af undervisningsmaterialer mm. Nu under Theol-p.net

www.operationK.dk* – sponsorstøttet konfirmandprojekt med gudstjeneste og hjælpearbejde.
[Kan ses her]

www.gudstj.dk* – Interaktiv gudstjeneste - et i øvrigt internationalt bemærket forsøg på at engagere folk i forberedelse af gudstjenester via internet..

Jeg tog oprindelige initiativ til www.sthens.dk (nomineret blandt de ti bedste i Kristeligt Dagblads årlige konkurrence 2001), og har været med i styringsgruppe og bestyrelse for www.folkekirken.dk.

Foredrag (udvalg)
Jeg har haft glæde af at samle noget af det, jeg har arbejdet med, i foredrag. Titlerne giver et indtryk af nogle af de problemstillinger, som har optaget og/ eller stadig optager mig - de seneste foredrag først:

Luther-sjov. Foredrag med quizleg (Møgeltønder, Ballerup, Ejstrup)
Hvem har nuppet pass-wordet. Om Luther i dag. (Flere steder)
Bibelen og mødet med anden tro. (Sydvestslesvigs Kirkehøjskole)
”Mødet med folk med en muslimsk tro eller baggrund”. (Løgumkloster Højskole)
”Afsender ubekendt” Ingen mission uden afsender (Viborg og Roskilde Stift)
”Bibel og mødet med anden tro” (Holsted, Ribe stift)
”Mission staves dialog – eller er det omvendt?” (Ålborg Stift)
"Da Vinci Mysteriet. Sandt, falsk? - og hvad er det, vi søger og finder?" (Mange steder)
"Surf - og du skal finde. Bølgekamme i det kirkelige landskab"
"Pinedød forældet – om Grosbøll" (Flere steder)
“Nyt verdensbillede - ny religiøsitet?” (Flere steder)
"Computersprog og engletale - om dagligsproget, det religiøse sprog og andre sprog"
"Kristendom og politik"
"Grundtvigs syn på historie og vores forhold til historie"
"Kristendom og den moderne fysik"
"Kirken som stenbroens højskole"
"Liv, død - Gud; børn og de store spørgsmål"
"Religion - hvorfor? Religion, kristendom og det moderne menneske."


Kristen Skriver Frandsen


Sognekonsulent Kristen Skriver Frandsen - Olderveien 19, 7100 Rissa, Norge - Tlf +47 466 44 238. Mail: ksf@bbsyd.dk