Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld

Kalender: 07-03-2020: Himmelskedage i Roskilde -Opstart - 21-10-2020: Lausanne Conference: Dynamic Gospel - New Europe -
Kalenderen medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst

Link på billede fører til biografiske oplysninger


15-04-2020 - Storgudstje neser trods pandemi - USA
11-04-2020 - Covid19 er Guds straf for vore synder - Grækenland
09-04-2020 - Kirkerne for alvor online i påsken (Rapport USA) -
06-04-2020 - Evangelist fremkommanderer overnaturlig varme i kampen mod Corona - USA
06-04-2020 - 3 præster døde - en af dem kan have udsat hundreder for smitten - USA
03-04-2020 - Med pandemien som baggrund arresteres præst på falsk anklage - Nepal
03-04-2020 - Frihedsrett igheder - kirkers ret til at samle menigheden - USA
02-04-2020 - Syditalien vender sig mod helgener og pave for støtte - Italien
02-04-2020 - Arresteret for tvang til konversion under nødhjælpsaktion - Indien
01-04-2020 - En muslimsk, 196 kristne publikationer destrueret - Kazakhstan
30-03-2020 - Megakirkepr æst arresteret for at holde gudstjeneste trods coronarestri - USA
27-03-2020 - Regering udleverer lastebil efter 8 år - Sudan, Khartoum
27-03-2020 - Ingen indvending mod begrænset gudstjenesteaktivitet - men ingen legal - Azerbadjan
27-03-2020 - Evangelikale frygter Corona mindst - USA
25-03-2020 - Kirkegang under shut-down diskuteres world wide - Globalt
25-03-2020 - Forfatnings domstol dømmer statsindgreb i patriarkvalg ulovlig - Tyrkiet
21-03-2020 - Græsk biskop arresteret for at holde gudstjeneste - Grækenland
20-03-2020 - Absolution mulig direkte i forhold Gud (betinget alvor og et "follow u - Vatikanet
16-03-2020 - Giv kejseren .. og da særligt i sygdomstider - Italien

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2018


Kommentarer, artikler og introduktioner:

Hvad er offentlighedsteologi?

Hvad er forholdet mellem kirken og samfundet, og på hvilken måde skal kirken være en del af det offentlige rum og den offentlige samtale? Det undersøges for tiden af en arbejdsgruppe under Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Illustration: Christian Rahbek. Læs mere.


Økumenisk studielegat

Det Økumeniske Studielegat giver støtte op til 25.000 kr. til omkostninger ved økumeniske studier. Legatet kan søges af alle, men der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng.
Legatets formål er at gøre det muligt for personer fra Danmark at drive økumeniske studier og at opnå økumenisk erfaring i udlandet ved at bidrage til hel eller delvis dækning af omkostninger til rejse, ophold og undervisning. Læs mere.


Økumenisk dialog og dannelse

En ny arbejdsgruppe bliver dannet med fokus på økumenisk dialog og dannelse, der må anses for et kerneområde for det økumeniske arbejde.
Det er et vigtigt aspekt af den økumeniske dialog og dannelse, at det sker på tværs af aldersgrupper, geografi og kirkelige tilhørsforhold. Arbejdet skal styrke dannelsen på tværs af generationer og på tværs af det lokale og det nationale. Det skal både afspejles i selve arbejdet i arbejdsgruppen, dens mål og aktiviteter. Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.