Oversikt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Kristi åpenbarelsesdag

Dagens evangelium: Mt. 2. 1-12 - De vise mænd

Teksten bibel.no - - [ Den danske oversettelse ]

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden av materiale på de enkelte sidene. En rekke nyttige, grunnleggende verktøy finns alltid. Den er opprinnelig utviklet til de danske tekstrekkene. Det er en del fasiliteter, som ennå ikke finns på den norske utgaven. Og det redigeres av en dansk prest/teolog, derfor vil dansk av og til komme for. Rettelse mottas gjerne.

Den norske kirkes tekstrekkene: Tekstrekken 2019-20

Tekstens plass i dansk tekstrekke/Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Til eksegesen: Lectionary Greek

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener: Gå til den danske side: Et sitat av Luther. Link til en preken (på 45 s.!). Det umiddelbart interessante er at de vise mennene er "symbol" på legitim naturlig teologi.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 2 [En del dansk litteratur, men også international]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[711/aap1-g ]

Religionspedagogiske notater:https://dwightlongenecker.com/justin-martyr-and-th e-magi/" title="" target="blank">[Se her - billedet]: Mosaik i Ravenna (Justin). - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.