Oversikt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

2. s.i åpenbarelsestiden

Dagens evangelium: Mt. 3. 13-17 - Jesu dåb

Teksten bibel.no - - [ Den danske oversettelse ]

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden av materiale på de enkelte sidene. En rekke nyttige, grunnleggende verktøy finns alltid. Den er opprinnelig utviklet til de danske tekstrekkene. Det er en del fasiliteter, som ennå ikke finns på den norske utgaven. Og det redigeres av en dansk prest/teolog, derfor vil dansk av og til komme for. Rettelse mottas gjerne.

Den norske kirkes tekstrekkene: Tekstrekken 2019-20

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Til eksegesen: Lectionary Greek
-

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 3 [En del dansk litteratur, men også international]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[712/app2-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Generelt om denne og de følgende fastesøndage: Man kan stille konfirmanderne spørgsmålet, om der ikke mangler noget i trosbekendelsen? Noget relevant fra han liv? Og hvis de ikke svarer, så fx "født af Jomfru Maria, døbt af Johannes, fristet af Djævel og mennesker, pint.." Det ville ikke have været urimeligt at have bekendt Kristus som døbt, så betydningsbærende det nu er. Og fastetiden i første tekstrække udfolder temaet "fristet" de følgende søndage: At Kristus blev fristet handler ikke bare fristelsen i ørkenen om, men i grunden også helbredelsen af den kananæiske kvindes børn. Kristus er fristet af den overkommeligere begrænsning af sit virke til eget folk - den traditionelle forståelse af, hvad Gud folk er. Bespisningen hos Johannes handler om fristelsen til at frelse gennem magt udefra eller ovenfra.
I forbindelsen med Johannes Dåb kan betydningen af neddykningen, "soldariteten" med det syndige menneske, det skrøbelige og døden underkastede menneske. Rom 6,1-ff er oplagt at tage med. Se de NB. der er nogle temmelig flotte og inspirerende arbejdsark til "Gennem vand - om dåben".
[Billedet: Udsnit af William Holes billede] - Gennem Vand - om dåben - Jesu dåb - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.