Oversikt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

2. søndag i treenighetstide

Dagens evangelium: Mt. 3. 11-12 -

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok!.

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek" target="_blank" title="">Lectionary Greek

Til eksegesen: Et ikke så almindeligt tekstudsnit. De danske rækker har ikke det. Textweek og WorkingPreacher Mt 3,1-12 har hele periokopen.
Lectionary Greek både Matheus og Markus - hele perikopen om Jesu dåb. Prekenhjelp forteller om den store endring i tekstvalg til akkurat denne søndagen, men ikke noe annet. Se her

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener: Man kan slå etter i Die Bekenntnisschriften (se faglitteratur til teksten) å se at apologien til Confessio Augustana akkurat med utgangspunkt i dette skriftstedet på engang vil fastholde at reformatorene ikke vil skille mellom de rene kristne og de, som ikke er, og utelukke de siste av kirken, slik Confutationes hevdet om dem, å samtidig fastholde at kirken er en "terskeplass", hvor Kristus betyr en stadig renselse - bare kan ingen institusjon og menneskelig autoritet dømme noen ute. Det kan bli til overveielse av hvordan kirken er terskeplass - ved til stadighet å være stedet hvor mennesket, sammensatte som vi er av agner og kjerne, blir "luftet" igjen og igjen (kastet opp i sannhetens OG forsoningens klare lys) - i en stadig prosess. Jeg selv tror dette OG er viktig. Sannheten alene om at agnene er der, får ikke kjernen fri, det får bare kjærligheten, Guds. Til det kan man bruke H.C.Andersens fine fortelling Snedronningen. (Den er veldig lang, se dansk sammendrag her: Se her. Men da, innrømmet, har vi tatt et billedspring fra ild der fortærer agner til kjærlighets varme, som smelter is.
Følg lenker under Pædagogiske notater for å se mere om Johannes sin funksjon i frelsesdynamikken.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 3 [En del dansk litteratur, men også internasjonal]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[751/tr02-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Les i "Elementer.." om Johannes Døper som "månedens person" - om hvordan perspektivet endrer seg alt etter vi nærmer oss jul eller Sankthans (Jonsok). Følg lenke. - Månedens person: Johannes Døber - Juni 2014 - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.