Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

2. s. i åpenbaringstiden

Dagens evangelium: Mk. 1. 3-11 -

Bibelen online: | Norsk 2015 Link til oversigt, ikke til selve perikopen

| Dansk 1992 - | Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: I de kirkeårsordninger man umiddelbart finner der møter vi denne teksten i adventstiden. (Amerikansk). I Danmark brukes parallellen hos Matteus - men på Bededag. Egentlig epifanitekst er den så vidt ikke - men den bebuder epifanien - "det større". Og himlen som deler sig, og røsten som erklærer ham for sønn er epifani, og som Sjur Atle Furali skriver "Åpenbaringstiden begynner, og slutter, med Faderens røst. På gjeldende dag over Jordan, så til sist på forklarelsens fjell". (Salmevertøy). [Salmeverktøy denne søndagen]
Bildet er av Giotto. Se mere via Religionspædagogiske notater.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 1 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[812/aap2-h ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Om Jesu dåb - to optikker: Kristologi fra oven - og kristologi fra neden. Giottos billede understreger at det er røsten fra himmelen, der er afgørende. Gud synes at tale i megafon! I kirkeåret kan epifanitiden (åbenbarelsestiden) ses om indrammet af denne kærligheds- og sønneerklæring ved dåben og så den tilsvarende ved åbenbarelsen på bjerget. Fra neden - læs citatet fra "Gennem vand". Følg link: - Jesu dåb - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.