- Forside Theol-p - Forside ETK - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Evigt liv - dåb (Livets cirkler 3) (24)

Dåben især set i forhold til troen på dødens overvindelse
Se også Fødsel - dåb. Dåb især set i forhold til "fællesskab".
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Gennem Vand - om dåben (Type: arbejdsark - redigeret)
Dåb, død og opstandelse 1 (Type: samtale)
Dåb, død og opstandelse 2 (Type: samtale)
Dåpen - med STORT - med katekismusstoff. (Norsk) (Type: opgave - samtale)
Dåben med stort - Luthers forklaringer mm (Type: samtale, tema)
Jonas og hvalen (Type: fortælling lbh 19c)
Noahs ark som billede på dåben (Type: fortælling, GT)
Dødens overvindelse (Type: samtale, arbejdsark)
Det evige liv - følge Johannesevangeliet (Type: tekst)
Navnløs rædsel (Type: fortælling)
Den sunkne by (Type: fortælling)
Hadding og muren (Type: fortælling)
Tunnel mod lys (Beyond Death) (Type: billed-iagttagelse)
Hvornår er det dag? (Type: fortælling, legender)
Jesu dåb (Type: fortælling, NT)
På sporet af evigheden (Type: video)
Frelse - apokatastasis (Type: teologiske begreber)
De usynlige (Type: film)
Dommedagsforkyndelse (Type: citat)
Dåb og opstandelse (Færdigt arbejdsark) (Type: arbejdsark - redigeret)


.

.


Gennem Vand - om dåben - [top]

24/1158 arbejdsark - redigeret dåb

Indhold: Feature-ark: dåb og opstandelseshåb overfor død og tilintetgørelsens mulighed. Bibeltekster og tolkende andre tekster. Vejledning i brug

Hent arkene

På www: Grundtvigs tekst: I Kveld blev der banket; ; Neddykning praktiseret som barnedåb (ortodoks); ;

Mål: Hovedideen bag læsearket er. at eleven får viden og bevidsthed
om den tætte forbindelse mellem betydningen af dåben og troen på dødens overvindelse og opstandelse.

Hvordan:
Arket med spørgsmål kan sikre en læsning med i hvert fald en vis forståelse. Men det er klogt at insistere på at hele læsearket læses igennem først. Enten kan man springe direkte til en samtale eller skyde spørgearket imellem.
Teksterne kan naturligvis runde-læses, salmerne synges - man kan sidde og arbejde to og to, eller individuelt »Navnløs Rædsel« er en autentisk oplevelse - og mange elever har haft lignende erfaringer. Man kan, inden man læser, spørge om de har været i situationer, hvor de har været bange for at drukne. Mange har oplevet det i svømmehallen, hvor kammerater har holdt deres hovede lidt for længe under vand - eller i situationer, der ligner den beskrevne.
Drukneerfaringer kan danne forståelsesbaggrund for "drukne"teksterne her. Man kan tale om hvad rædslen handler om. At man skal dø, blive til intet, ens navn glemmes. Supplerende "druknetekster": Sl. 69,2-3 (Man kan læs om Ingo Baldermanns erfaring med dette sted i "Herre hør vor bøn. Undervisning om Fadervor for præster og konfirmander", Aros Underviser); Jonas' bøn 2,4-7 (som har et ekko i Den hemmelige Vej nr. 100 (adgang fra forsiden af cd'en).
Skemaet på arket med spørgsmål om bedsteforældre, olde- og tipoldeforældre kan danne grundlag for overvejelser over, hvor længe et menneske lever i mindet.
Dåben er indgangen til et helt nyt liv - hvor tilintetgørelse og glemsel ikke er den sidste horisont for et menneske. Det er dåbens sammenhæng med opstandelse. På baggrund af dåben véd den døbte, at man ikke er glemt og forladt, uanset hvor højt vandende går omkring én (DDS 5) - man véd at Gud går med og har magt til at drage en op.
Håb - et levende håb - giver mod til et nyt liv: Hans Anker Jørgensens salme siger noget om, hvad dette liv indebærer: Et liv i tro, håb og kærlighed - samt en spørgen efter hvad Gud vil, vi skal bruge livet til. (En genklang af »idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer).

Krydshenvisninger: I kveld blev der banket på Helvedes port; ; ; ; ; ;

| Rom. 6, 2-4 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Jonas 2, 4-7 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Sl. 69, 2-4 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Sl. 103, 14-16 Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Dåb, død og opstandelse 1 - [top]

24/ 632 samtale dåb

Indhold: Læsning af Rom. 6,3-ff. Teksten er indfældet i døbefont på arbejdsark

Mål: Pege på en væsentlig baggrund i den bibelske tekst for at dåben forbindes med tro på opstandelse/ det evige liv - men også muligheden for livets fornyelse i menneskelivet.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Rom. 6, 3-11 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Baggrundsstof:
Paulus' ord i romerbrevet udspringer af en tro på at Jesus med sin opstandelse af de døde overvandt døden ikke bare for sig selv, men for enhver, der tror på ham. I perioder, hvor man har haft svært ved andre forståelser af tilværelsen end den, hvor kun det er sandt og virkeligt, som kan efterprøves, måles eller vejes, har man forsøgt at lade Paulus ord kun handle om denne eksistens og forstået ordene "leve et nyt liv" som udelukkende handlende om så at sige en ekstra kvalitet ved livet. Det er udelukket at tolke Paulus så begrænset - se her bl.a. citaterne i Dødens overvindelse. Men det betyder også at troen på at døden er overvundet for mennesket for Paulus indebærer en forvandling af livet allerede nu - det får altså en ny kvalitet, hvor kærligheden folder sig ud mellem mennesker i lyset fra den anden, himmelske verden.


Dåb, død og opstandelse 2 - [top]

24/ 88 samtale dåb

Indhold: Biblia Pauperums "tegneserie" fra gravlæggelsen og opstandelsen - med typologier (Josef i brønden, Jesus i graven, Jonas i hvalen - Samson som sprænger byporten, JEsus der står op af døde, Jonas ud af hvalen).

Mål: Give forståelse for den del dåbens symbolik, der handler om at døden er overvundet, det gamle er forbi, livet fornyes.

Hvordan:
Billederne kan ses på nedenstående arbejdsark og man kan fortælle/tale om de bibelske fortællinger bag - og læse Paulus' ord om dåben. Se også det foregående element.
Billederne hentes her. Biblia Pauperum: Gravlæggelsen) og Biblia Pauperum: Opstandelsen) Se Arbejdsark
Bibelhenvisninger:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Rom. 6, 4- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Mos. 37, 12-36 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Dom. 16, 1-3 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Jonas 1, 1-ff Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Dåpen - med STORT - med katekismusstoff. (Norsk) - [top]

24/1619 opgave - samtale Dåb

Indhold: Ideen er, at konfirmantene får lest noen av Luthers forklaringer, noen sentrale bibelord om dåp, noen ord fra ritualet, og skjønner noe ved innholdet.
Introduktionsark: Intro-ark
Oppgaveark
Ark til highligtning

Hvordan:
Ideen er, at konfirmantene får lest noen av Luthers forklaringer, noen sentrale bibelord om dåp, noen ord fra ritualet, og merker seg innholdet.
Jeg forteller dem at man akkurat på Luthers tid brukte STORE BOGSTAVER, noen ganger farger, til å fremheve viktige ord i en tekst.
Konfirmantene får arket med tekstene og to og to arbeider de med det. Leser og bestemmer to ord (kanskje sammenhengene sett av ord) som de viktigste i hvert stykke tekst og understreker dem. (Noen velger å skrive dem - det er ok)
Så tar jeg arkene med bare én tekst på hvert ark. Har dem i rekkefølge som på oppgavearket på et clip-board. Holder det frem mot konfirmantene.
Spør etter hvert hva en gruppe (på to) har bestemt som det viktigste i teksten. Med en highlighter pen setter jeg en strek nederst på ordet. Spør om der er andre hold der har det samme. For hvert hold, der har, setter jeg en strek på ordet. De ord, som mange av dem er enige om, får slik mye farge. (Min erfaring ble at det nokk er for mange tekster - så kanskje du på forhånd skal fjerne noen. (Jeg gjorde det i farten).
Den relative enighet om viktighet vokser frem for øynene av dem. Det er mulighet for å diskutere om et forslag, der er svakt representert, kanskje likevel er meningsfullt.
Arkene er i pdf-format. Men teksten kan kopieres, så man selv kan redigere i tekstbehandling.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Dåben med stort - Luthers forklaringer mm - [top]

24/1622 samtale, tema dåb

Indhold: Læseark med nogle af Luthers forklaringer og med ord fra ritualet (norsk)

På www: Konfirmandcenter.dk; ; ; ;

Hvordan:
Konfirmanderne undertreger (to og to) på ark med (korte) tekster)fra Luthers katekismus sammenhængende ord /enkelte ord, som er de vigtigste (Dette er angiveligt efter grafisk forbillede fra Luthers tid., hvor fremhævningen dog er med majuskler). Det her vedlagte tekstark er dels klip fra katekismen, dels ritual og bibel.
Underviseren tager så en række ark, hvor de enkelte tekstafsnit står på hver sit ark. Arkene har underviseren på et clipboard, så det er nemt at holde vendt frem mod konfirmanderne. Ark for ark spørger man, hvor de enkelte hver sit ark. (Se billeder) ubeskrevne ark og hører ark for ark hvordan holdet har understreget. Med en markørpen sættes streger henover ordet - sådan at de mest betydende (forhåbentlig) er fremhævet stærkest. Man kan så en passent diskutere om der er mening med også at foreslå nogle af de andre. Ideen er hentet fra konfirmandcenter.dk - med lidt supplement. Dette kan gøres i kirken. Konfirmanderne sidder rundt på bænkene og understreger - underviseren samler dem ved døbefonten fx. På et clipboars har han/hun a4 arkene med ordene og med markøren understreges ordene for øjnene af holdet. Man spørger ved hvert ark efter hvad de har streget under - og sætter markørstreger henover ordene.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Jonas og hvalen - [top]

24/ 203 fortælling lbh 19c dåb

Indhold: Genfortælling (eller læsning) af Jonashistorien - eventuelt indledt med engelsk sømands oplevelse (tekst). Henvisning til nettet.

Mål: Kan bruges til at forstå udtrykket "begravet med ham ved dåben" (Rom. 6) Jfr. Dåb og opstandelse.

Hvordan:
Bruger man James Bartley fortællingen, må det stilles åbent, om der er tale om en "skipperhistorie" - men dødsoplevelsens rædsel beskrives stærkt i den, så derfor bruger jeg den undertiden som indledning - og så kan man jo fortsætte sin fortælling:
"Måske var det også sådan en mand fra GT oplevede det. Jonas var .." // Hele Jonasfortællingen kan også danne baggrudforståelse for "Jonastegnet". Mt. 12,39-40: Men han svarede dem (farisæerne som betvivler hans autoritet): "En ond og utro slægt kræver tegn men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. v40 For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter". En ekseget (David Lose), som tolker det andet tegn i Johannesevangeliet, siger at Jesu' ambivalens overfor at give tegn udspringer af at Guds kærlighed i sidste ende kun viser sig i det brudte men triumferende tegn som korsfæstelsen (og opstandelsen) er. SE HER.
Jeg har engang indledt en prædiken til en ungdomsgudstjeneste sådan: "Hvis I på vejen herhen havde set et trafikskilt med en mand, der stiger ud af en hval, ville I nok være desorienterede. Man skal vide hvad der ligger bag et tegn for at forstå. Nu har I hørt..."

Krydshenvisninger: Dåb, død og opstandelse 2; En linie i bibelens historie - oversigt; ; ; ; ;

| Jonas 1, 1-ff Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Rom. 6, 3-11 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
"Jeg sugedes længere og længere ned. På engang befandt jeg mig i en vældig stor sæk, som rummede meget mere end mit eget legeme, og her herskede bælgmørke. Jeg følte mig omkring og min hånd rørte ved forskellige fisk, hvoraf nogle var levende. Snart følte jeg en heftig hovedpine, mine øjne brændte som glødende kul. Den frygtelige tanke, at jeg var dømt til at dø i bugen af en hval, pinte mig. Jeg prøvede at rejse mig, at røre mine arme og ben og skrige, men alt var umuligt. Min hjerne syntes fuldstændig klar, og jeg havde fuld forståelse af den frygtelig skæbne, som havde ramt mig".


Baggrundsstof:
Sømanden James Bartleys skildring: på bagsiden af Vagn Lundbye: Hvalfisken 1980 (citeret af Erik A. Nielsen Fønix 1981/4 s. 346).
På nettet kan man finde adskillige steder om James Bartley (Søg +bartley + whale).


Noahs ark som billede på dåben - [top]

24/1164 fortælling, GT dåb

Indhold: Genfortælling af den typologiske brug af fortællingen om frelsen gennem syndfloden.

Indgår i featureark om dåb

Krydshenvisninger: Gennem Vand - om dåben; I kveld blev der banket på Helvedes port; Syndefaldet; En linie i bibelens historie - oversigt; ; ;

| 1 Pet. 3, 20-21 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Apostelen Peter skriver om hvordan dåb og Kristi opstandelse hænger sammen:
Da Kristus opstod fra døde, gik han først til de ånder, der var i fængsel i dødsriget. Det var dem, der havde været ulydige og onde, dengang da Noa levede. Gud havde først ventet tålmodigt, men så måtte han dømme dem til undergang i den store vandflod. Og arken blev på hans befaling bygget af Noah, og »i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer..« Der er ikke tale om fjernelse af skidt på kroppen, men en pagt med Gud, som giver en god samvittighed.
Det er altsammen sket ved Jesu Kristi opstandelse.
1. Pet 3,19-21 - genfortalt.


Dødens overvindelse - [top]

24/ 440 samtale, arbejdsark døden

Indhold: Tekst: NT citater om dødens overvindelse/Herrens genkomst

Mål: Vise at dødens overvindelse har flere betydninger. Kan bruges sammen med Hvad sker der, når vi dør

Hvordan:
Bibelhenvisninger:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Rom. 6, 2-4 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Gal. 2, 19-21 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Kor. 15, 27-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 2 Kor. 5, 1-3 Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
2. Tess. 2,1-f
v1 Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham, v2 så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. v3 Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares...

1. Tess. 4,13-15
Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.

1. Kor. 15,27-28
Som den sidste fjende tilintetgøres døden . og når så alt er underlagt ham (Gud), skal også Sønnen selv underlægge sig ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle.

1. Kor. 15,35-38
35) Men nogen vil spørge: Hvordan opstår de døde, og hvad slags legeme får de? 36) Tåbe! Det, du sår,
får ikke liv, hvis ikke det dør. 37) Og det, du sår, er ikke den plante, der kommer op, men et nøgent korn,
enten af hvede eller af en anden slags. 38) Men Gud giver det den skikkelse, han vil, og hver slags korn sin
skikkelse.
44) Der bliver sået et sjæleligt legeme, der opstår et åndeligt legeme

Paulus: 2. Kor. 5,1-3
1) Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud, et
hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt, i himlene. 2) For mens vi er her, sukker vi af længsel
efter at iklædes den bolig, vi har fra himlen 3) - så sandt vi da ikke skal stå nøgne, når vi er klædt af.

Gal. 2,19-21
For jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds Søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.

Rom. 6,2-4
Hvordan skulle vi, som er døde fra synden stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt, til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som også Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.


Det evige liv - følge Johannesevangeliet - [top]

24/ 984 tekst opstandelse

Indhold: Udvalgte citater til at have ved hånden i en samatale om død, opstandelse og evigt liv. Citaterne rummer dobbeltheden evigt liv nu og opstandelse på den yderste dag.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Joh. 5, 24-26 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Joh. 5, 28- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Joh. 6, 40- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Joh. 6, 47- Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. v26 For ligesom Faderen har liv i sig selv, således har han også givet Sønnen at have liv i sig selv.
Joh. 5,24-26

Og [Faderen] har givet [Sønnen] magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem; de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom.
Joh. 5,28

For min faders vilje er, at enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.
Joh. 6,40

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv.
Joh. 6,47


Navnløs rædsel - [top]

24/1163 fortælling tilintetgørelsens mulig

Indhold: Autentisk fortælling om angst for at drukne.

Indgår i dåbsfeatureark "Gennem Vand". (Se nedenfor).

Krydshenvisninger: Gennem Vand - om dåben; ; ; ; ; ;

| Sl. 103, 14-16 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Peter fortæller: Jeg holder næsten hver sommer ferie hos min moster, som bor i Himmerland. Der er langt til stranden, så vi - mine fætre og jeg - bader i en sø midt inde i landet. Den hedder Navnsø. Min moster siger, at det har man kaldt den, fordi man ikke har kunnet finde et andet navn til den lille sø. Bundforholdene er lumske. Og for to år siden kun- ne jeg ikke svømme. Vi badede der alligevel. En dag forsvandt den faste sandbund under mig i bund- løst mudder. Vandet lukkede sammen over mit hoved. Jeg var alene. Hvordan jeg fi k basket mig op, aner jeg ikke. Men siden, også selv om vi fortsatte med at bade i søen, er søens navn - eller næsten manglende navn - gået ind i en uopløselig forbindelse med erfaringen "navnløs rædsel". Fornemmelsen af at drukne, og blive til intet, havde jeg ikke anden betegnelse for. Det var at miste sit sted på jorden, sin identitet og blive navnløs.


Den sunkne by - [top]

24/1027 fortælling dåb

Indhold: Fortælling fra Niels Holgersens forunderlige rejse (her kort refereret)

Mål: Belyse hvordan den udadtil set ubetydelige ting eller handling kan have altafgørende betydning. Stille spørgsmålet: er det sådan også med f. eks. dåben?

Hvordan:
Kan bruges om dåben, den uanseelige mønt, der ikke ser ud af meget sammenlignet med al verdens/ungdommens/livets herlighed, den Tommeltot ikke værdsætter eller ænser - og da han lod den ligge, var den der ikke, da han skulle bruge den.
Historien står at læse i kapitel 14.
(Mary Holm Larsen er ophav til ideen og fortælleskitsen)

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Fortællingen handler om byen Vineta på havets bund, der kun kunne reddes, hvis man havde bare en nok så lille slidt mønt til at købe den fri, når den een gang hvert hundrede år dukker op af havet. Tommeltot havde set sådan en mønt i sandet; men han sparkede til den, det ynkelige skidt. Og da han så fik brug for den, kunne han ikke nå at løbe tilbage efter den. Og byen sank igen i havet i 100 år. Noget i den retning. Det er flere år siden. jeg husker det ikke helt nøje; men jeg elsker bare den historie, fordi det løb så koldt ned ad ryggen på mig, første gang jeg læste den.


Hadding og muren - [top]

24/ 741 fortælling dødens overvindelse

Indhold: Fortælling om kvinden der fører Hading gennem de dødes rige. N.F.S.Grundtvigs tekst.

Mål: at rejse spørgsmålet om dødens overvindelse som blot uendelig fortsættelse (de evigt kæmpende krigere) og give billedligt tilknytningspunkt for forestillingen om på engang det definitive - muren, ingen kommer over, og så alligevel overskridelsen af det definitive.

Hvordan:
Grundtvigs tekst kan kun bruges som grundlag for fri genfortælling. På nettet fra Grundtvig-byen findes en meget kort genfortælling ved B. Krab-Johansen, som også minder om hanegalets betydning i Grundstvigs digtning - i "Paaskeblomst, hvad vil du her" fx.

Krydshenvisninger: Dødens overvindelse; Dåb, død og opstandelse 1; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Imidlertid, da nu Kong Hadding var her til Gjæst [hos kong Håkon], skal ham være mødt en underlig ting; thi, som Folk en aftenstund sad over Borde, saae man en Kvinde stikke Hovedet op af Gulvet, henne ved Arnen og vise ved Barmen en urtekost frem, som om hun ville spørge, hvor i al Verden de vel mente, der var saa deilig grønt om Vinter-Dage? Da nu Kongen ogsaa virkelig fik Lyst til at gjæste det Land, tog Kvinden ham under sin Kaabe og sank i Jorden den Vei, hun kom. Det skulde da uden Tvivl betyde, at han, med Norners og Guders Minde, skulde gøre den reise i levende Live som stod for ham efter Døden, thi først maatte de arbejdes sig giennem en tyk og lummer Taage, og kom saa på en meget betraadt og forslidt Fodsti, som førte hen til en Hob stadselig klædte Kongebørn, men ikke før de kom dem forbi, naaede de hen hvor Solen skinnede, og det slags Urter groede, som Kvinden havde haft at føre. Videre gik de og kom til en Aa med sorteblaa Vande, hvor Strømmen gik strid og henrullede med sig allehaande Vaaben i en rivende Fart. Over den Strøm var imidlertid lagt en Bro, og den gik over hen til et Sted, hvor de saae to krigshære staa, som prøvede Styrke. Hvordan, sagde Hadding, hænger dog den Ting sammen? Aa, sagde Kvinden, det er de Kjæmper, som faldt i Slag, og vise nu daglig, saae i en Lignelse, hvordan det gik til, i det de, som til et Skuespil, opføre igjen deres forrige Bedrifter. Videre gik de, og saae da en Mur, ikke nem, at komme nær, end sige komme over, og omsonst var al den Umage, som Kvinden gjorde sig med baade at springe derover og at gjøre sig lille og smutte igjennem. Hun maatte da nøjes med at vride Hovedet om paa en Hane, hun just havde hos sig, og kaste det over Muren, og flux hørtes Hanegal fra den anden Side, til Vidnesbyrd om, at Fuglen var kommet til Live paa ny! Da Hadding kom tilbage fra denne underlige Nedfart, begav han sig på hjemrejsen...
s 38 DAnmarks Krønike af Saxe Runemester fordansket ved N.F.S. grundtvig. Fjerde udg. 1886. (København).


Baggrundsstof:
Helle Stangerups gengivelse (Saxo Danmarkskrøniken 1, 1999) er mere moderne, men bidrager ikke med noget særligt mht. tolkning.
Også genfortalt af Niels Saxtorph:Nordiske Gude- og Heltesagn, 1992, s. 119.
Noter: Muren som symbol: Pink Floyd: Break the Wall: "Is anybody out there?"


Tunnel mod lys (Beyond Death) - [top]

24/ 393 billed-iagttagelse dødens overvindelse

Indhold: Billede: Hieronymus Bosch. Opstigningen til Paradis (udsnit af selve tunnelen). - og en bøn (der måske i 70'er stil gør sig vel hurtigt færdig med døden (2004)). Link til god gengivelse

Mål: Ved et arketypisk billede at få sat gang i overvejelser over, hvad der sker, når vi dør.

Hvordan:
Begynd med at spørge om hvordan man umiddelbart oplever billedet. (Bevægelse fra møkre mod lys) Hvilke skikkelser er det man ser? Hvad vil Bosch udtrykke? - Man kan fortælle om nærdødsoplevelser - og diskutere hvad disse kan være udtryk for. Eventuelt kan man inddrage "Se nu stiger solen" - døden som det natmørke hav, med lysvæld bagved lysvæld, svarer til erfaringen - Måske synges salmen først - for ikke at binde den forstærkt til billedet. Sammen med elementet Hvad sker der når vi dør er der et billed af vejtunnel.

Krydshenvisninger: Dødens overvindelse; Hvad sker der når vi dør; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Bøn:
Gud, du er lys. Lad os altid have håb. Lad os turde se fremad. Giv os fantasi, som kan forme lyset til stærke billeder - sådan at vi kan leve netop nu.
[Billede: Tunnel mod lys]
[DDS 700]


Baggrundsstof:
Man kan ikke føre bevis for liv efter døden op på den slags oplevelser, oplevelserne kan vel forklares neurologisk - nogle vil helt afskære sig muligheden for at tro at der er tale om en hinsides-erfaring, og mene at findes det evige, er det af så anderledes beskaffenhed at det slet ikke er tilgængeligt for selv grænseerfaringer; men at mennesker, som har haft oplevelserne, altid har følt stor fred efter dem, kan ikke diskuteres. Og således - uanset hvad der betinger oplevelserne - har de altid være gode billedafsæt til at forstå den fortrøstningfuldhed, hvormed NT taler om døden.
- Nær-død oplevelser (se fx. Den tredje tilstand. Lars Bo Bøjesen, s. 23ff).


Hvornår er det dag? - [top]

24/1676 fortælling, legender n

Indhold: Teksten til legenden

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Hvornår er det er dag? spørger rabbien sine elever hører du en sige, som om han lige var blevet spurgt. "Der var en lærer, som stillede sine elever netop det spørgsmål. En af dem svarede: Er det når det er så lyst at man kan skelne en hund fra en kat? Nej, det var det ikke. Er det så, når det er så lyst at man kan skelne en ged fra et får? Heller ikke. Til sidst giver læreren selv svaret. 'Når du kan se en broders ansigt, når du ser ind i en fremmeds ansigt, så er det dag'.


Jesu dåb - [top]

24/ 487 fortælling, NT dåb

Indhold: Tolkning af Jesu dåb - hentet fra "Gennem vand". Link til Giottos maleri "Jesu dåb" - modstilling af to kristologier.

På www: Painting planet: Jesu dåb; ; ; ;

Hvordan:
Giottos billede understreger at det er røsten fra himmelen, der er afgørende. Gud synes at tale i megafon! I kirkeåret kan epifanitiden (åbenbarelsestiden) ses om indrammet af denne kærligheds- og sønneerklæring ved dåben og så den tilsvarende ved åbenbarelsen på bjerget. Hvis man dertil læser teksten nedenfor (fra "Gennem Vand") så mødes her to teologier, kristologi fra oven og fra neden. De hænger så da også nødvendigvis sammen.

Krydshenvisninger: Månedens person: Johannes Døber - Juni 2014; ; ; ; ; ;

| Mt. 3, 13-17 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
En tolkning: Sådan fortælles der om Jesu dåb. Jesus som selv var uden synd, lod sig dykke ned i det samme flodvand som de andre, for at vise at Gud også er i de mudrede vande, mennesker bevæger sig rundt i. Det bekræftede Gud med sin stemme fra himlen, så alle hørte det og forstod det. Gud sagde dermed ja til den totalt solidariske kærlighed, som Jesus viste. Intet menneske er herefter så slet eller ondt at vi kan dømme og sætte det udenfor Guds kærlighed. Gud er solidarisk med os - dåben gør også os solidariske med hinanden. Det er den største mulighed for fred, der findes.


På sporet af evigheden - [top]

24/ 301 video evighed

Indhold: Video med interviews med forskellige om deres evigheds"erfaring".

Mål: Åbne bevidstheden for at evighed er mere eller noget andet end et uendeligt liv efter døden

Hvordan:
Kan fx. bruges i forbindelse med bønnen "Komme dit rige" - som allerede siger at riget/evighed kommer til os. På spørgsmålet: Hvad ville Jesus? svarer konfirmanderne (nogle hold) "Skabe fred", "helbrede" - og man kan spørge videre frem: "gensidig tilgivelse" (hvis man har brugt lignelsen Om den gældbundne tjener )), samt "Befri for slaveri af/ undertrykkelse ved magter, heriblandt især pengemagt", dette og eventuelt suppl. skrives på en liste på tavlen; overfor sættes navne fra NT på den virkelighed, hvor dette sker: Guds Rige, Himmerige, Det evige liv, Livet. Efter videoen er set kan listen suppleres med oplevelse af spor af det evige liv. Et hold: "Når ting lykkes", "alting er fyldt", "nærhed med Gud", "stilhed i krigen", "tiden ophører (i nuet?)". Konfirmanderne er meget opmærksomme - NB, dog forskelligt fra hold til hold - nogle hold bør måske forud forberedes til at lægge mærke til sammenhængen mellem fodbodspillers og nonnes udsagn om evighed - for at foregribe grinet, når nonnen toner frem efter Elkjær (at det er Elkjær skal have lov at være overrraskelse; tidstypisk er filmen esoterisk. Den er god til at give en mere moden opfattelse af hvad evigt liv/ Guds rige kan betyde. Kan man i samme åndedræt også problematisere den? Jesus forkyndte Guds Rige - i stedet kom den indre oplevelse?

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Frelse - apokatastasis - [top]

24/1653 teologiske begreber frelse

Indhold: Teologisk baggrund: Apokastasislæren. Litteraturhenvisninger.

På www: På Amzon - om Apokastasis / Universalisme; På Amozon / Universalisme En blog med en del henvisninger og stof; I Teksten denne uken en ganske grundig behandling; ;

Hvordan:
Foreløbig forslag til studium. Måske er det ikke det mest presserende for konfirmander - forestillingen om evig fortabelse er fjern for de fleste. Men måske mener nogen af dem at "rigtige" kristne skal gå ind for den tanke.

Krydshenvisninger: Dommedagsforkyndelse; ; ; ; ; ;

| Apg. 3, 21- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Baggrundsstof:
Litteratur: The Christian Doctrine of Apokatastasis : A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena. Ilaria Ramelli. Lars Sandbeck har indtroduceret den i en tråd på Facebook. Synsvinklen gælder også (billigere!) værker. Se links
Når bogen hedder Den KRISTNE lære om apokatastasis, er det fordi, Ramelli har som sin centrale og særdeles velunderbyggede tese, at ideen om alles frelse er unikt kristen, ja, den er solidt forankret i kristologien og troen på Kristus som hele verdens frelser, som vi allerede støder på utallige steder i Det Nye Testamente. Og når Ramelli er nødt til at bruge 900 sider på at dokumentere sin påstand, er det fordi, mange teologer og kirkefolk siden antikken har insisteret på, at nogle/mange/et flertal af alle mennesker går fortabt og kommer i helvede (eller bliver tilintetgjort), og derfor ment, at læren om alles frelse er et kættersk fremmedlegeme i kristendommen, der stammer fra de fæle "gnostikere" (som sjovt nok typisk IKKE mente, alle bliver frelst) eller græske, platoniske filosoffer (som sjovt nok heller ikke mente, alle bliver frelst - før de var blevet belært om det af kristne tænkere som fx Origenes og Gregor af Nyssa). Men forestillingen om, at der da for pokker må være nogle mennesker, der ikke kan blive frelst (fx de ikke-troende og/eller udøbte), er så indgroet i de store kristne traditioner, at mange nærmest instinktivt reagerer med skepsis og nervøsitet, når de bliver præsenteret for det ældgamle kristne budskab om, at Gud frelser os gennem Kristus og sørger for, at det, til sidst, vil ende godt for alle mennesker.


De usynlige - [top]

24/1257 film dåb

Indhold: Erik Poppes film. Gabrielprisen 2009. Link til Jes Nystens vejledning

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Dommedagsforkyndelse - [top]

24/ 103 citat dom - fortabelse

Indhold: Citat af helvedsprædiken, James Joyce: Kunstneren som ungt menneske.
Link til H.C. Andersens eventyr: "En historie".
Link til dommedag på "At åbne en verden".

På www: H.C.Andersen: En historie. (Det kgl. Bibiliotek); At åbne en verden - dommedag - nu? ; ; ;

Mål: Til brug, hvis spørgsmålet om at trussel i kristelig-kirkelig sammenhæng på tale.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Bare at skulle udholde et insekts stik for evigt, ville være en frygtelig lidelse. Hvad må det da ikke vare at udholde helvedes mangfoldige pinsler i al evighed? For stedse! I al evighed! Ikke et år eller en menneskealder, men for evigt. Prøv på at udmale jer det frygtelige, der ligger i dette ord. I har set sandet ved havets bred. Det består af bitte små fine korn! Og hvor mange af disse bitte små korn går der ikke med til at udgøre den lille håndfuld, som et barn tager i sin leg. Forestil jer et bjerg af dette sand, en million mil højt, strækkende sig fra jorden til de fjerneste himle, og en million mil bredt, udstrækkende sig til den fjerneste afkrog af universet, og en million mil langt: og tænk jer en sådan uhyre masse af talløse sandkorn så mange gange, som der er blade i skoven, vanddråber i det mægtige ocean, fjer på fuglene, skæl på fiskene, hår på dyrene, atomer i luften: og tænk jer så, at en lille fugl kom, hver gang der var gået en million år og bar et lille bitte sandskorn bort i sit næb. Hvor mange millioner og atter millioner af år ville der ikke gå, førend den fugl havde båret blot en kvadratfod af dette bjerg bort, hvor mange evigheder og evigheders evighed vil der ikke forløbe, førend den havde båret alt bort. Og dog kunne ved udgangen af deete umådelige tidsspand ikke så meget som et øjeblik af evigheden siges at være gået. Efter alle disse billioner og trillioner år ville evigheden næppe vare begyndt. Og hvis dette bjerg atter rejste sig, efter at alt var båret bort, og hvis fuglen kom tilbage og bar alting bort igen korn for korn: og om det så rejste sig og sank så mange gange, som der er stjerner på himlen, atomer i luften, dråber i havet, fjer på fuglene, skæl på fiskene, hår på dyrene: om dette umådelige bjerg havde rejst sig og var forsvundet så mange gange, så kunne ikke et eneste øjeblik af evigheden siges at være forbi; selv da, ved afslutningen af et sådant tidsrum, efter dette ufattelíge tidsspand, hvor den blotte tanke herom får det til at svimle for os, ville evigheden knap nok ære begyndt.
James Joyce: Kunstneren som ungt menneske. S. 134


Baggrundsstof:
H. C. Andersen: En historie. 1862-63.
En præst forkynder dommedag og straf. Hans kone dør og som genfærd leder hun harm rundt for at han kan se, om der virkelig er nogen der fortjener den evige straf. I bogen "Om de syv dødssynder" er der grundig vejledning og supplerende tekster.


Dåb og opstandelse (Færdigt arbejdsark) - [top]

24/ 758 arbejdsark - redigeret dåb

Indhold: Arbejdsark til flere elementer i temagruppe 24.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤