Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske udgave

3. søndag i treenighetstiden

Dagens evangelium: Mk. 10. 13-16 - Jesus og de små børn

Evangeliet, som teksten er hentet fra - Norsk online bibel

Den danske tekst - perikopen (Bibelselskabet)

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden av materiale på de enkelte sider. En rekke nyttige grunnleggende verktøy er alltid der. Den er oprindeligutviklet til de danske tekstrekkene. Der er en del faciliteter,som ennå ikke finns på den norske utgaven. Og den redigeres av en dansk prest/teolog, derfor vil dansk komme innimellom. Rettelse mottages gjerne.

Den norske kirkes tekstrekkene: HER - nb pt bare tekstrekke 2

Tekstens plass i dansk tekstrekke/Dansk "Teksten denne uge"

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter] -->

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 10 [En del dansk litteratur, men også international]

Forskjœellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

- Chr. IIIs bibel: Og de førte små børn til hannem/ at han skulde røre ved dem./Oc Disciplene løde ilde paa dem/ som baare dem. Der Jhesus det saa/ bleff hand fortørnet/ oc sagde til dem/ Lader smaa Børn komme til mig oc forhindre dem icke/ Thi Guds rige hører saadanne til. Sandelige / Jeg siger eder/ Huo som ikke anammer Guds rige som it lidet barn/ hand skal icke komme der ind..
Se teksten Lutherbibel 1984. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen geh”rt das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empf„ngt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen
Lutherbibel 1545 Brachten - kindlein
Den ny aftale (2007):
De bar nogle børn.. lade børnene komme hen til mig .. på samme måde som et barn ..
Berg/Bauer: "Paidia" kan betyde små børn, børn, unge slaver, ynglinge. Bauer oversætter stedet her med "børn"

Religionspedagogiske noter:Hvis man mener at det er en undervisningsmæssige opgave at demontere glansbilleder og dermed måske også cementerede, ikke uden videre rigtige forståelser, kan man fortælle at sprogligt er der intet i vejen for at man ser for sig at en flok skæggede fædre trænges om Jesus med deres 12-13-årige drenge for at få dem velsignet. Ôn og anden tidshistoriker mener endda det er det sandsynligste. - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.