Forside - Teksten denne uge - Interaktivt - Bibel og tekst -Tidstavler - Kontakt
Skrifthenvisninger i faglitteraturen

Longkumer, S›rensen, Biel (Ed): Mission and Powers. History, Relevance and Perils

ťvrige indeks:
Gammel Testamente - Matth‘usevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet -
Apg - breve - Źbenbaring - - Indekserede enkeltv‘rker

Bibelindeks findes ikke n›dvendigvis i det udgivne v‘rk. Se nedenfor om indekseringsgrad og noter. Redakt›ren af "Teksten denne uge" har fundet det af interesse at lade et v‘rket dukke op i litteraturhenvisninger til de enkelte s›ndage. Og har s† lavet nedenst†ende bibelindeks.
Selve indl‘sningen foreg†r halvautomatisk, der kan indsnige sig fejl af den grund.

Der er link til teksten i onlinebibler. Da = den danske bibelovers‘ttelse 2002 - direkte p† stedet. No = norsk bibelobers‘ttelse 2011. Biblegateway †bner p† Luther 1545, andet kan enkelt v‘lges p† siden.
Undertiden er der ogs† en overskrift, s† man hurtigt kan se hvad stedet handler om.

.

Indeksering: Delvise indf›rsler Enkelt kapitel

.

.

.

.
1. Mos. 12, v 1-ff - side:45 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Es. 40, v 40-fff - side:113 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Mt. 20, v 27- - side:113 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Mt. 23, v 1-34 - side:113 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Mk. 5, v 1-20 - side:54 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Luk. 10, v 40- - side:113 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Luk. 22, v 27- - side:113 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Joh. 13, v 1-17 - side:118 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Joh. 13, v 1-ff - side:118 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Apg. 6, v 1- - side:113 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Rom. 12, v 1-2 - side:119 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
1. Kor. 4, v 1- - side:113 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Ef. 3, v 7- - side:114 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Ef. 4, v 11-16 - side:114 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Fil. 2, v 7- - side:113 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -
. Kol. 2, v 14-15 - side:118 i Longkume: Mission and Powers. Histo... Bibelteksten: Da No Biblegateway - -