Forside Theol-p - Eksterne og interne bibelværktøj  Teksten denne uge: Dansk - - Denne uken: Norsk

Eksterne bibelværktøj - adgang til teksten:


Bibelteksten: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges inde på siden) -

Bibelteksten - Hebraisk, Bibilia Stuttgardiensis - Græsk: Nestle-Alland - Lutherbibel [Se her]

Kommentarstof - teksttolkning

The Text this Week Den oprindelig inspiration til "Teksten denne uge"

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

BibleHub - kommentarer Vist mest omfattende - med nyeste kommentarer

Working Preacher

Lectionary Greek

Eksterne bibelregistre

Søren Kirkegaardselskabets bibelregister [Oversigt og indgang]
Der er vejledning. Det er så vidt jeg kan finde ud af Ikke meget enkelt at bruge. Man finder det ønskede sted i indeks, så får man henvisning til forekomst - angivet med forkortelser, som en ikke-Kierkgaardsforsker ikke nødvendigvis har i hovedet og så et par ord fra teksten - som man så må søge på inde i værkets tekst.

Grundtvigværker.dk
har også et bibelregister. [Oversigt og indgang]
Der er vejledning, men det er ikke lykkedes mig at få det til at give ønsket resultat

Carl Koch: Jesu lignelser. Teksten online her. Trods sin relative høje alder (1915) absolut stadig brugbar.

Theol-p's registre

Henvisninger fra faglitteratur/anden litteratur til bibelen:

Gammel Testamente -

Matthæusevangeliet -

Markusevangeliet -

Lukasevangeliet -

Johannesevangeliet -

Apostlenes gerninger - breve - Åbenbaring - -


Indekserede værker, hvor bibelregister findes i værket. Er typisk scannet ind for evangeliernes vedkommende

Fortegnelse på vej:


Theol-p: Faglitteratur/litteratur - Indekseret af Theol-p
(Indeks findes ikke i bogen)
Henvisningerne findes også i de akkumulerede indeks til de enkelte bibelskrifter. Men via linket "Se bibelindeks her"  kan du se bibelindekseringen til den enkelte bog. Rettelser og kommentarer sendes til Kristen Skriver Frandsen

Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning (1971) - Se bibelindeks her
Nikolajsen, Jeppe Bach: National kristendom til debat (2015) - Se bibelindeks her
Nikolajsen, Jeppe Bach: Kirkens rolle i et pluralistisk samfund (2017) - Se bibelindeks her
Mogensen, Mogens S.: Kristendom i en brydningstid (2019) - Se bibelindeks her
Flere: Ekklesiologi, mission, offentlighedsteologi - samletindeks (2020) - Se bibelindeks her
Mortensen, Viggo: Hvad hjertet er fuld af. En håndbog om Mission (0000) - Se bibelindeks her
Longkumer, Sørensen, Biel (Ed): Mission and Powers. History, Relevance and Perils (2017) - Se bibelindeks her
Thelle, Notto R: Stilheten og skriket. Tanker om tro og eksistens (2019) - Se bibelindeks her
Thelle, Notto R: Gåten Jesus.2009 - Se bibelindeks her
Raheb, Mitri: Troen og Imperiet - Bibelen set med palæstinensiske øjne (2014) - Se bibelindeks her¨
Petersen, Arne Herløv: Korn på stengrund Se bibelindeks her
Steenbuch, Johannes Aakjær: Guds rige er anarki 2020 Se bibelindeks her
Sandbeck, Lars og Rikke Vanggaard: Far, Søn og Helligånd Se bibelindeks her
Petty, John: Progressive Involvement - website. Direkte link til tekst. Se bibelindeks her
Flere: Bærekraftsboka. FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro. OBS direkte link til online udgave. Se bibelindeks her
Dokka, Åste: Leve vanskeligere. En elendighetsteologi. (2020) Se bibelindeks her
Bispemøtet Den norske kirke: Guds skapte verden - Vårt hjem Se bibelindeks her
- Niels Henrik Gregersen. Ind i fællesskabet. En samtidsteologi om gudsriget og det evige. 2021 Se Bibelindeks her
- Hanson, J.W. Universalism - the Prevailing Doctrine of the Christian Church. 1899 Se bibelindeks her
Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden. Interaktiv katekismus 1995. Indeks - Med direkte link.
Lønning, Per: Hva er kristendom? 1966. Se bibelindeks her, - - Boken Online -
Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse. 2012 Indeks i bogen - her kun evangelierne
Holst, Søren: Messias. 2022. Se bibelindeks her.
Hauge, Hans Nielsen. Prekensamling 1800. Indeksering av perikopene. Se indeks her

Under indeksering:

Valen-Sendstad, Fartein: Hva er kristentro? 2000. Indeks, Boken Online. -


Theol-p: Andre bibelindekser.

Religionsmøde, Elementer til kateketik og At åbne en verden

Mødet - perspektiver i bibelen på mødet med anden tro [Se her]
Kommenterede skriftsteder, som ofte har været inddraget i teologiske overvejelser over religionsmødet. Undertiden ganske modstridende kommentarer til samme skriftsted!

Elementer til kateketik [Se her]
Indeks til det omfattende undervisningsmateriale (ca 1000 enkeltelementer) [Omfattende, men trænger til opdatering]

At åbne en verden [Se her]
Omfattende tolkningslabyrint, hvor man i billeder, fortællinger, bibelsteder kommer omkring centrale temaer i kristendommen - på simpelt niveau interaktiv -