Forside - Teksten denne uge - Interaktivt - Bibel og tekst -Tidstavler - Kontakt
Skrifthenvisninger i faglitteraturen

Nikolajsen, Jeppe Bach: National kristendom til debat

År: 2015

Theol-p's skriftindekser:

Gammel Testamente -
Matthæusevangeliet -
Markusevangeliet -
Lukasevangeliet -
Johannesevangeliet -
NT - udover evengelierne - -

Indeksering generelt /bibelværktøj

Oversigt over indekserede værker - med forsidebillede

Om Theol-p's registre generelt: Som regel henvises til bøger, men undertiden enkelte artikler. Hvis værket findes online se under "Andre noter"
Bibelindeks kan være indscannet fra register i bogen. Scannefejl kan da forekomme. I mange tilfælde findes registeret ikke i bogen. Da kan der være læse/skrivefejl. Se nedenfor om indekseringsmåde.
Redaktøren af "Teksten denne uge" har fundet det af interesse at lade et værket dukke op i litteraturhenvisninger til de enkelte søndage. Og har så lavet nedenstående bibelindeks.
Selve indlæsningen foregår halvautomatisk, der kan indsnige sig fejl af den grund.

Der er link til teksten i onlinebibler. Da = den danske bibeloversættelse 2002 - direkte på stedet. No = norsk bibelobersættelse 2011. Biblegateway [B-Gate] åbner på Luther 1545, andet kan enkelt vælges på siden.
Undertiden er der også en overskrift, så man hurtigt kan se hvad stedet handler om.

Indeksering: Alle henvisninger findes indført i THEOL-P

Andre noter: .

1. Mos. 9, v 1-f10 - side:159 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
1. Mos. 11, v 1-ff - side:159 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
4. Mos. 23, v 9- - side:160 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Ordsp. 8, v 15-16 - side: Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Jer. 29, v 4-7 - side:162 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Jer. 29, v 7- - side:145 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Mt. 5, v 1-ff - side:120 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Mt. 5, v 1-fff - side: Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Mt. 5, v 1-fff - side:124 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Mt. 5, v 38-42 - side:239 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Mt. 6, v 19-21 - side: Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Mt. 10, v 34-36 - side:25 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Mt. 11, v 21-23 - side:166 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Mt. 18, v 20- - side:255 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Mt. 22, v 1-8 - side:166 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Mt. 22, v 21- - side:45 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Mt. 24, v 3-14 - side:169 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Mt. 26, v 1-ff - side:43 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Mt. 28, v 16-20 - side:115 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Mt. 28, v 19-20 - side:192 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Mk. 10, v 42-45 - side:119 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Luk. 13, v 3-5 - side:166 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Luk. 14, v 23- - side:114 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Luk. 21, v 12-17 - side:25 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Luk. 22, v 1-ff - side:43 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Luk. 23, v 6-12 - side:141 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Joh. 1, v 1-14 - side:176 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Joh. 1, v 3- - side:165 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Joh. 17, v 14-16 - side:56 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Joh. 18, v 30-ff - side:141 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Joh. 18, v 31- - side:27 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Apg. 5, v 29- - side:163 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Apg. 5, v 29- - side:40 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Apg. 6, v 8-ff - side:27 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Apg. 14, v 11-19 - side:27 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Apg. 14, v 16-17 - side:162 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Apg. 17, v 26-27 - side:162 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Apg. 18, v 2- - side:42 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Apg. 19, v 35-40 - side:27 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Rom. 8, v 38- - side:171 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Rom. 12, v 1-ff - side:230 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Rom. 12, v 2- - side:56 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Rom. 13, v 1-7 - side:176 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Rom. 13, v 1-7 - side:43 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Rom. 13, v 1-f - side:113 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
1. Kor. 1, v 26-28 - side:120 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
1. Kor. 2, v 1-5 - side:43 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
1. Kor. 2, v 8- - side:173 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
1. Kor. 2, v 8- - side:44 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
1. Kor. 12, v 6- - side:192 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
1. Kor. 15, v 20-28 - side:177 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
2. Kor. 5, v 6-20 - side:249 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
2. Kor. 6, v 7- - side:173 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
2. Kor. 8, v 9- - side: Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
2. Kor. 11, v 23-27 - side:42 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
2. Kor. 11, v 32- - side:44 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Gal. 1, v 4- - side:177 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Gal. 4, v 1-11 - side:177 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Gal. 4, v 3- - side:171 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Ef. 2, v 2- - side:171 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Ef. 5, v 22-6f - side:48 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Ef. 6, v 10-20 - side:173 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Fil. 2, v 2- - side:120 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Fil. 2, v 6-11 - side:250 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Fil. 2, v 9- - side:176 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Fil. 3, v 20- - side:163 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Kol. 1, v 13- - side:177 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Kol. 1, v 16-17 - side:171 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Kol. 2, v 13-15 - side:174 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Kol. 2, v 20- - side:171 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Kol. 3, v 18-4f - side:48 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
1. Tess. 2, v 14-16 - side:44 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
1. Tim. 2, v 1-7 - side:178 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
1. Tim. 2, v 2- - side:227 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Tit. 3, v 1-2 - side:226 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Hebr. 2, v 8-9 - side:176 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Hebr. 11, v 8-16 - side:249 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
1. Pet. 2, v 9- - side:178 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
1. Pet. 2, v 13-17 - side:226 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
1. Pet. 2, v 18-3f - side:48 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
1. Pet. 5, v 1-ff - side:230 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
1. Tim. 2, v 1-4 - side:226 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - Overskrift -
. Åb. 4, v 1-f5 - side:176 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Åb. 5, v 1-f - side:149 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -
. Åb. 13, v 1-ff - side:113 Op.cit. - I Bibelen: Da No B-Gate - -