Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Om Teksten denne uken - norsk utgave av Teksten denne uge

Det er relativt nytt at jeg prøver å tilrette Teksten denne uken til de norske tekstrekkene. Men jeg er flyttet med min kone, Thala Juul Holm, til Rissa, Fosen: Hun er prest der og i Stadsbygd. Fort ble den norske gudstjeneste nærværende for mig - og de seneste to årene har jeg selv jobbet som prest i ulike vikariater på Fosen.

Gruppen Det Norske Prekeskapet på Facebook er det sted, jeg så lenge kollegene ønsker, meddeler den ukentlige oppdateringen. 

Etterhvert vil jeg prøve at skrive den redaksjonelle teksten på norsk. Takk til enhver kollega, som hjelper med feil i språket. [Send mail her]

Den danske utgaven vil nokk lenge være mest utbygget - derfor vil det også være tvergående link. Og en del vil stå på dansk begge steder.

Om redaksjonen
Teksten denne uge redigeres løbende af Kristen Skriver Frandsen, [Se mere] - i stort set daglig samtale med med min kone, Thala Juul Holm, sogneprest i Rissa og Stadsbygd