Forsiden af Theol-p -Indeks Den norske salmebog - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Salmeforslag til S. før pinse

[941]

Aktuelle søndag på Teksten denne uken

De 26 mest populære salmer i Trøndelag


Listen lenker til NRKs "Salmeboka minutt for minutt". Det er da veldig fort å komme frem til å høre melodien sunget av gode kor. Når det står "Direkte" da er det rett på salmen, ellers bare på gruppen av salmer. Lett å finne enda. Listen er alfabetisk ordnet etter tittel. Ikke etter plass i gudstjenesten.

Først titel, salmens nr (nnn) Nrk-gruppenr:[nr]. lenken Direkte I skarp parentes: [Helligdagens nr, forkortelse for forslagskilde
Kilder til Salmeforslag:
se: Sindre Eide, nhf:Norsk hymnologisk forening; hkh: Kaasaa Hammer. Det kan være angitt versutsnit. - Salmeforslagene er ofte fulgt av både teologiske, liturgiske og hymnologiske kommentarer. Se lenke nederst på siden
Andre forkortelser i den skarpe parentesen: #d1 Tilsvarende dansk, evt anden oversættelse, melodi som i dk. #d2 dansk men med anden melodi #d3 dansk melodi - anden salme eller sang #pt (01) "grad" i parentes - mest populære salmer i trøndelag

Under første linie er det en boks med forfatterhistorik - og med en kort kommentar. Kommentarene er i første rekke hentet fra Vidar Kristensens "Kort presentasjon av nr. 1-899 i Norsk salmebok 2013" [Se her] De er skrevet som en kontinuerlig kommentar i salmebokens rekkefølge. (Slik møter vi dem jo ikke her). De forholder seg både til plassering i salmeboken, til biografiske forhold, melodi - ulike vinkler, men kan være bra til en kort signalement av en salme.


Du far som rår [416] 15 Nrk: Direkte [925,hkh 941 hkh nhf se]

- Hengivelse og etterfølgelse - Melodien er henta frå oratoriet ®Judith¯ av den engelske komponisten C.H.H. Parry. Det er melodien som gjer at den siste strofa i kvart vers blir repetert.

Dype, stille, sterke, milde [570] 21 Nrk: Direkte [941 hkh]

- Guds ord - Opprinnelig en misjonssalme om Guds ord. Den danske presten Theodor Wilhelm Oldenburg skrev den til et sommermøte for Det danske misjonsselskap i 1840.

Gå gjennom byens lange, rette gater [520] 20 Nrk: Direkte [941 se]

- Den hellige ånd - Holger Lissner er en de betydeligste salmedikterne i Danmark i dag. Her skriver han om Den hellige ånds gjerninger i et travelt bymiljø. Salmen har et tydelig diakonalt perspektiv.

Herre Gud, ditt dyre navn og ære (8 ver [278] 11 Nrk: Direkte [927 hkh 941 nhf]

Dass, Peter 1698 - Guds storhet og herlighet - Denne salmen stod på nr. 1. Nå kommer den igjen i en lengre versjon, og i hovedsak med det opprinnelige språket til Petter Dass. Her er det to andre folketoner enn den på nr. 1.

Kjærlighet er lysets kilde [233] 09 Nrk: Direkte [#d2 941 hkh]

- Pinse - Her er den femte Grundtvig-salmen på rad. Den forteller om kjærligheten som en frukt av Den hellige ånd. Og nok en gang er det en Lindeman-melodi som synges.

Kom, kom, kom, Gud Helligånd [519] 20 Nrk: Direkte [941 se]

- Den hellige ånd - En folkesang på yoruba-språket fra Nigeria. Det er en enkel bønn om at Den hellige ånd må komme med sin kraft. Sangen synges nå over hele verden, helst tostemmig.

Kornet har sin vila [205] 08 Nrk: Direkte [941 nhf]

- Påsketiden - En påskesalme av Anders Frostenson, inspirert av en engelsk Christmas Carol, og med melodi fra en fransk julesang som går tilbake til 1400-tallet.

Kristus kom med vann og blod [579] 22 Nrk: Direkte [925 nhf 941 hkh]

Dass, Peter - Dåp - Her møter vi igjen Petter Dass, nå i språklig bearbeiding ved tidligere biskop Andreas Aarflot. Det er en folketone fra Mo i Rana som brukes til denne teksten.

Kved opp, Guds folk, syng høgt i kor [235] 09 Nrk: Direkte [941 hkh]

- Pinse - Elias Blix er •g med i pinsekoret. Han diktar som så ofte med ord og bilete frå norsk natur og tradisjon, om ®åre utan eld og glo¯, og seier: ®Kom ned som sol på frosne eng!¯

Livet vant, dets navn er Jesus [207] 08 Nrk: Direkte [931 se hkh1 935 936 938,1 se 941 se]

- Påsketiden - Olov Hartmann var en svensk prest og salmedikter, og ble direktør for Sigtunastiftelsen. Foreldrene var offiserer i Frelsesarmeen. Han skrev romaner, noveller, drama og artikler.

Sannhets tolk og taler [227] 09 Nrk: Direkte [#d1 941 hkh]

Landstad - Pinse - Salmen har norsk tekst av Landstad og melodi av Lindeman, de to store på 1860-tallet. Opprinnelig var leddene i åpningen byttet: ®Sørgendes Husvaler, Sannheds Tolk og Taler.¯

Som vinden stryk om mine kinn [521] 20 Nrk: Direkte [941 se]

- Den hellige ånd - Den hellige ånds frukter er glede, godhet, kjærlighet og trofasthet, slår denne salmen fast. Den er skrevet av Anne-Ruth Jangaard, med melodi av salmejazzpresten Øystein Wang.

KIRKEN OG DET KRISTNE FELLESSKAPET / KYRKJA OG DET KRISTNE FELLESSKAPET

Kilder:

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her - [se]
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Norsk hymnologisk forening. Se her [nhf]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her [hkh]