Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Oversikt -  de norske tekstrekkene

- Skrifthenvisninger til faglitteraturen: Oversigt

- Nyt på sidene: Register til Norsk Salmebok 2013 med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Av historisk interesse: De tre tekstrekkene rundt 1920

NB - seneste oppdateringer følger kirkeåret. Gå til seneste søndag for å se hva som er standard nå

Første tekstrekke

Fastetiden:

Fastelavns søndag (19/02/23 )
Enhed mellem Fader og søn og de troende Joh. 17. 20-26
-------
Askeonsdag (22/02/23 )
Om faste, gaver, bønn Mt. 6. 16-18
-------
1. s. i fastetiden (26/02/23 )
Jesu fristelse i Ørkenen Mt. 4. 1-11
-------
2. s. i fastetiden (05/03/23 )
Den kana'anæiske kvinde Mt. 15. 21-28
-------
3. s. i fasten (12/03/23 )
Beelzebultalen og den urene Ånd Luk. 11. 14-28
-------
4. s. i fastetiden (19/03/23 )
Joh. 11. 45-53
-------
Maria budskapsdag (26/03/23 )
Bebudelsen: Gabriel hos Maria Luk. 1. 26-38
-------

Påsketiden

Palmesøndag (02/04/23 )
Indtoget i Jerusalem Joh. 12. 12-24
-------
Skærtorsdag (06/04/23 )
Den sidste nadver Mt. 26. 17-30
-------
Langfredag (07/04/23 )
Mk. 14. 26-15f
-------
Påskenat (08/04/23 )
Jesu opstandelse Mk. 16. 1-8
-------
Påskedag (09/04/23 )
Jesus står opp Luk. 24. 1-9
-------
2. påskedag (10/04/23 )
Vandringen til Emmanus Luk. 24. 13-35
-------
2. s. i påsketiden (16/04/23 )
Kor. 21. 1-14
-------
3. s. i påsketiden (23/04/23 )
Den gode hyrde - norsk udsnit + 16-18 Joh. 10. 11-18
-------
1. mai (01/05/23 )
Luk. . 31-36
-------
4. s. i påsketiden (30/04/23 )
Gensyn om kort tid Joh. 16. 16-22
-------

Etterpå her er det huller. Dvs ikke side under lenken.Hvor det er overskrift til teksten, er det som regel side under.  Og redaktøren er ikke lenger unna enn at en tekstmelding når ham. Trenger du en søndag som ikke er her, eller er dårlig oppdatert, da skriv hvilken og send til: 466 44 238


5. søndag i påsketiden
 (07/05/23)
Joh. 15, 1-8 [737]

6. s. i påsketiden (14/05/23)
Enken og den urimelige dommer Luk. 18, 1-8 [739]

17. mai (17/05/23)
Luk. 1, 50-53 [738]

Kristi himmelfartsdag (18/05/23)
Mk. 16, 19-20 [740]

Søndag før pinse (21/05/23)
Joh. 15, 26-27 [741]

Pinseaften (27/05/23)
Joh. 7, 37-39 [742]

Pinsedag (27/05/23)
Jesus sender disiplene, gir dem Heligånden Joh. 20, 19-23 [743]

2. pinsedag (29/05/23)
Joh. 16, 5-11 [744]

Treenighetssøndag (04/06/23)
Missionsbefalingen Mt. 28, 16-20 [750]

2. søndag i treenighetstide (11/06/23)
Døberens Messias-forkyndelse Mt. 3, 11-12 [751]

3. søndag i treenighetstide (18/06/23)
Luk. 14, 15-24 [753]

Sankthansdagen / Jonsok (24/06/23)
34.38 40, -Luk [752]

4. søndag i treenighetstide (25/06/23)
Den rige mand Mk. 10, 17-27 [754]

5. søndag i treenighetstide (02/07/23)
Mt. 7, 15-20 [755]

Aposteldagen / 6. s.i treenigh. (09/07/23)
Peters fiskedræt Luk. 5, 1-11 [756]

7. s. i treenighetstiden (16/07/23)
Det fortabte får og den tabte mønt Luk. 15, 1-10 [757]

8. søndag i treenighetstide (23/07/23)
Mt. 6, 19-24 [758]

Olavsdagen / Olsok (29/07/23)
Joh. 12, 24-26 [759]

9. s.i treenighetstiden (30/07/23)
Rom. 8, 31-39 [760]

10. s.i treenighetstiden (06/08/23)
Luk. 5, 27-32 [761]

11. søndag i treenighetstiden (13/08/23)
Mt. 23, 37-39 [762]

12. søndag i treenighetstid (20/08/23)
Ingen kan tjene to Herrer og om at bekymre sig Mt. 6, 24-34 [763]

13. søndag i treenighetstid (27/08/23)
Mt. 25, 14-30 [764]

14. søndag i treenighetstid (03/09/23)
Arbejderne i vingården Mt. 20, 1-16 [765]

15. søndag i treenighetstid (10/09/23)
Fil. 1, 9-11 [766]

16. søndag i treenighetstid (17/09/23)
Helbredelse af døv og stum Mk. 7, 31-37 [767]

17. søndag i treenighetstiden (24/09/23)
Joh. 11, 17-29 [769]

8. søndag i treenighetstide (29/09/23)
Den fattige enkens gave Mk. 12, 37-44 [768] 


[737] - - 5. s. i påsketiden - Joh. 15,1-8 - Det sanne vintre

[751] - - 2. s. i treenighetstiden - Mt. 3,11-12

[753] - - 3. s. i treenighetstiden - Luk. 14,15-24 Det store gjestebudet

[758] - - 8. s. i treenighetstiden - Mt. 6. 19-24 - Gud og Mammon. Øyet er legemets lampe

[759] - - Olsok - Joh. 12,24-26 Om hvetekornet
[760] - - 9. s. i treenighetstiden - Rom. 8. 31-39  Er Gud for oss - Intet .. skille oss fra Guds kjærlighet
[761] - - 10. s. i treenighetstiden - Luk 5,27–32 Å kalle syndere til omvendelse
[762] - - 11. s. i treenighetstiden - Mt. 23. 37-39 - Jerusalem, Jerusalem .. som hønen sine kylliger
[763] - - 12. s. i treenighetstiden - Mt. 6, 24-34 - Om ikke å bekymre seg
[764] - - 13. s. i treenighetstiden - Mt. 25,14-30 - Lignelsen om talentene

[769] - - 17. s. i treenighetstiden - Joh. 11,17-29.30-46 Oppvekkelse av Lazarus
[770] - - 18. s. i treenighetstiden - Mt. 8,14-17
[772] - - 20. s. i treenighetstiden - Joh. 11,1-5 Jesus hører om vennen Lazarus' sykdom
[779] - - 23. s. i treenighetstiden - Mk. 10,28-31 Om avkald og løn
[780]
- - 24. s. i treenighetstiden - Joh. 6,63-69 Liv i Helligånden
[785] - - Domssøndagen - Mt. 25,31-46 Verdensdommen

Andre tekstrekke

[800] - -1. søndag i advent Luk. 4,16 - 30 Jesus i Nazarets synagoge

[812] - -2. søndag i åpenbaringstiden  Mk. 1,3 - 11 Johannes Døper - Jesu dåp

[814] - -4. søndag i åpenbaringstiden  Joh. 9,1 - 7 En blindfødt helbredes

[818] - - Såmannssøndag   Mk. 4,26 - 34 Av seg selv ..  Sennepsfrøet
[819] - - Kristi forklarelses dag    Mk. 9. 2-13  Forklarelsen på berget
[820] - - Fastelavnssøndag    Joh. 12,20-33 Hvetekornet

[822] - - 1. s. i fastetiden - Mt. 16,21-23 Vig bak meg, Satan
[823] - - 2. s. i fastetiden - Luk. 7. 36-50 I Simon Fariseers hus
[824] - - 3. s. i fastetiden - Mk. 9. 17-29 Utdrivelse av den onde ånd
[825] - -4. søndag i fastetiden   2. Kor. 5,18-21 Forsoningens tjeneste
[826] - -Maria budskapsdagLuk. 1, 46-55 - Marias lovsang

[827] - -PalmesøndagMt. 26, 6-13 -

[833] - -2. søndag i påsketiden  Joh. 21, 15-19 - Jesus og Simon Peter
[834] - -3. søndag i påsketiden  Joh. 10, 1 - 10 - Jeg er porten
[835] - - 1. mai  Luk 14,12–14     Innby fattige og uføre
[836] - -4. søndag i påsketiden  Joh. 13, 30-15 - Et nytt bud
[837] - - 5. søndag i påsketiden  Luk 13,18–21  Sennepsfrø og surdeig
[838] - - 17. mai Matt 22,17–22    Gi keiseren hva keiserens er
[839] - - 6. søndag i påsketiden Matt 7,7–12    Bønn og den gylne regel
[840] - - Kristi Himmelfartsdag  Luk 24,46–53     Jesu avskjed
[841] - - Søndag før pinse Joh 3,16–21     Lyset er kommet til verden
[842] - - Pinseaften  Joh 7,37–39    Ånden var ennå ikke kommet
[843] - - Pinsedag Joh 14,15–21     Talsmannen og Jesu bud
[844] - - 2. pinsedag Joh 6,44–47     Far drar mennesker til Jesus

[850] -- Treenighetssøndag Luk. 10, 21-24 - Jesus jublet i Ånden
[851] -- 2. s. i treenighetstiden Joh. 3, 26-30 - Han skal vokse, jeg skal avta
[852] -- Sankthansdagen / Jonsok / S Mt. 11, 7-14 -
[853] -- 3. s.i treenighetstiden Joh. 1, 35-51 - Discipelkaldelsen
[854] -- 4. s. i treenighetstiden Mt. 16, 24-27 - Om efterfølgelse
[855] -- 5. s. i treenighetstiden Mt. 7, 21-29 - Falske disipler og huset på klippe
[856] -- Aposteldagen / 6. s. i tr. Mt. 16, 13-20 - Peters bekjennelse
[857] -- 7. s. i treenighetstiden Luk. 19, 1-10 - Frelsen til de fortabte (Sakkeus)
[858] -- 8. s. i treenighetstiden Mk. 12, 37-44 - Den fattige enkens gave
[859] -- Olavsdagen / Olsok / S�ndag Luk. 9, 23-26 - Om efterfølgelse
[860] -- 9. s. i treenighetstiden Joh. 8, 2-11 - Kvinden grebet i hor
[861] -- 10. s. i treenighetstiden Mt. 18, 21-35 - Lignelsen om den gældbundne tjener
[862] -- 11. s. i treenighetstiden Mk. 2, 23-28 - Aksplukningen på sabatten
[863] -- 12. s. i treenighetstiden Luk. 8, 1-3 - Kvinner som fulgte Jesus
[864] -- 13. s. i treenighetstiden Luk. 12, 41-48 - En tro og klok forvalter
[865] -- Vingårds / 14. s i tr Luk. 17, 7-10 - De unyttige tjenere
[866] -- 15. s. i treenighetstiden Luk. 10, 38-42 - Marta og Maria
[867] -- 16. s. i treenighetstiden Mt. 5, 10-12 - Salige er de som blir forfulgte
[868] -- Mikkelsmesse / Luk. 10, 1-2.1 - Jeg så Satan falle
[869] -- 17. s. i treenighetstiden Luk. 7, 11-17 - Enkens Søn i Nain
[870] -- 18. s. i treenighetstiden Mt. 8, 5-13 - Den romerske officer i Kapernaum
[871] -- 19. s. i treenighetstiden Joh. 7, 14-17 - Den, som vil gjøre hans vilje
[872] -- 20. s. i treenighetstiden Mk. 10, 2-9 E - Ekteskap og skilsmisse
[873] -- Bots- og bønnedag Luk. 18, 9-14 - Tolderen og farisæeren
[874] -- Reformasjonsdagen Joh. 1, 16-17 - Nåden og Sannheten
[875] -- Allehelgensdag Mt. 5, 13-16 - Jordens salt og verdens lys
[876] -- Minnedag Joh. 11, 1-5.3 - Jesus sø:rger med sine venner
[877] -- 21. s. i treenighetstiden Luk. 16, 19-31 - Den rige mand og Lazarus
[878] -- 22. s. i treenighetstiden Joh. 12, 35-36 - Tro på lyset - så I kan bliv
[882] -- 25.s.i Trinitetstiden Mt. 14, 22-33 - Vandringen på søen
[883] -- 26. s. i treenighetstiden Joh. 9, 1-7.3 -
[885] -- Domssøndag - Kristi kongedag ,Mt. 25,1 -13 De ti brudejenter

  Tredje tekstrekke 

[900] - - 1. s. i adventstiden -
[901] - - 2. s. i adventstiden -
[902] - - 3. s. i adventstiden -
[903] - - 4. s. i adventstiden -
[904] - - Juleaften -
[905] - - Julenatt -
[906] - - 1. juledag -
[907] - - 2. s. juledag - Sct Stefanus -
[908] - - Romjul (ej 2021) -
[909] - - Nyttårsnatt  -
[910] - - Nyttårsdag -
[911] - - Kristi åpenbaringsdag Joh. 12,42-47 Som lys er jeg kommet til verden
[912] - - 2. s. i åpenbaringstiden Joh. 1,29-34 Jesus Guds lam
[913] - - 3. s.i åpenbaringstiden  Joh, 1,15-18 Han har vist oss hvem Gud er
[914] - - 4. s.i åpenbaringstiden - Luk. 13. 10-17 Jesus helbreder en kvinne
[915] - - 5. s.i åpenbaringstiden - Joh. Joh. 5. 1-15 Den syge ved Betheda dam
[916] - - 6. s.i åpenbaringstidenMk. 13. 21-27 - Når Menneskesønnen kommer
[917] - - Samefolkets dag - Joh. 21. 9-13 - Jesus møter disiplene
[918] - -  Såmannssøndag - Mt. 13. 24-30 - Lignelsen om ukrudtet i hveden og sennepskornet
[919] - - Kristi forklarelsesdag - Luk. 9. 28-36 - Disiplene får se Jesu herlighet


[920] - - Fastelavnssøndag - Luk. 18. 31-34 - Jesus forudsiger lidelse, død.
[921] - - Askeonsdag - Mk. 2. 18-20 - Fest og faste
[922] - -1. s. i fastetiden - Mt. 26. 36-45 - Jesus bad med høye råp
[923] - - 2. s. i fastetiden - Luk. 13. 22-30 -
[924] - - 3. s. i fastetiden - Luk. 22. 28-34 - Jeg ba for deg, at du ikke må svikte (Peter)
[926] - - Maria budskapsdag 
Luk. 1. 39-45a - Maria hos Elisabeth
[925] - - 4. s. i fastetiden Joh. 6,24-36 Jeg er livets brød
[926] - - Palmesøndag 
Joh. 12. 1-13 - Salvningen i Bethania og inntoget i Jerusalem
[927] - - Skjærtorsdag
Joh. 13. 1-17 - Fodvaskningen
[928] - - Langfredag 
Joh. 18. 1-k19 - Lidelseshistorien efter Johannes
[929] - - Påskenatt 
Mk. 16. 1-8 - Jesu opstandelse
[930] - - Påskedag
Joh. 20. 1-10
[931] - - 2. påskedag
Joh. 20. 11-18 - Jesus og Maria Magdalene
[932] - - 2. påskedag [Joh. 20, 11-18 ] Jesus og Maria Magdalene
[933] - - 2. søndag i påsketiden [Joh. 20, 24-31 ] Thomas og de mange andre tegn
[934] - - 3.s. i påsketiden [Mk. 6, 30-44 ] Bespisningen af de fem tusind
[935] - - 1. mai [Mt. 20, 25-28 ] Folkenes fyrster undertrykker..
[936] - - 4. søndag i påsketiden [Joh. 14, 1-11 ] Jeg er Vejen, Sandheden og Livet
[937] - - 5. søndag i påsketiden [Joh. 17, 6-11 ] Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden
[938] - - 17. mai [Luk. 17, 11-19 ] Helbredelse af de ti spedalske
[939] - - 6. søndag i påsketiden [Mt. 6, 7-13 ] Vår Far
[940] - - Kristi himmelfartsdag / Tor [Joh. 17, 1-5 ] La din Sønn bli herliggjort
[941] - - Søndag før pinse / Søndag 1 [Joh. 16, 12-15 ] Når Sannhetens Ånd kommer
[942] - - Pinseaften [Joh. 7, 37-39 ] Jesus om ånden som de som trodde ham skulle få
[943] - - Pinsedag [Joh. 14, 23-29 ] Ånden skal lære dere alt
[944] - - 2. pinsedag [Joh. 7, 37-39 ] Jesus om ånden som de som trodde ham skulle få

12/06/2022 -- Treenighetssøndag Luk. 24, 45-48 - Tilgivelse for folkeslagene - - [950] ***
19/06/2022 -- 2. s. i treenighetstiden Joh. 3, 1-13 - - - [951]
24/06/2022 -- Sankthansdagen / Jonsok Joh. 1, 1-8 - Johannes skulle vitne om lyset - - [952]
26/06/2022 -- 3. s. i treenighetstiden Mk. 10, 13-16 - Jesus og de små børn - - [953]
03/07/2022 -- 4. s. i treenighetstiden Mt. 9, 35-38 - Høsten er stor - - [954]
10/07/2022 -- 5. s. i treenighetstiden Mt. 18, 12-18 - - - [955]
17/07/2022 -- Aposteldagen / 6. s. i tree Mk. 3, 13-19 - Valget af de tolv - - [956]
24/07/2022 -- 7. s. i treenighetstiden Mk. 5, 25-34 - Hun som rørte ved Jesu kappe - - [957]
31/07/2022 -- 8. s. i treenighetstiden Mk. 12, 28-34 - Det første bud i loven - - [958]
29/07/2022 -- Olavsdagen / Olsok / Luk. 22, 24-27 - Hersker eller tjener - - [959]
07/08/2022 -- 9. s. i treenighetstiden Luk. 6, 36-42 - Splinten i din broders øje - - [960]
14/07/2022 -- 10. s. i treenighetstiden Mos. 33, 1-11 - Jakobs møte med Rsau - - [961]
21/08/2022 -- 11. s. i treenighetstiden Joh. 8, 31-36 - Virkelig fri - - [962]
28/08/2022 -- 12. s. i treenighetstiden Joh. 4, 27-ff - Kvinnen som vitnet - - [963]
04/09/2022 -- 13. s. i treenighetstid Joh. 15, 13-17 - Jeg har satt dere til å bære frukt - - [964]
11/09/2022 -- Vingårdss. / 14. s. Mt. 19, 27-30 - Forsakelse og lønn - - [965]
18/09/2022 -- 15. s. i treenighetstiden Joh. 15, 9-12 - Som jeg har elsket dere - - [966]
25/09/2022 -- 16. s. i treenighetstid Mt. 11, 16-19 - Likegyldighet og visdom / Barna på torge - - [967]
29/09/2022 -- Mikkelsmesse Joh. 1, 47-51 - Se Guds engler stige opp og ned - - [968]
02/10/2022 -- 
17. s. i treenighetstid Mk. 5, 35-43 - Jairus' datter - - [969]
09/10/2022 -- 18. s. i treenighedstiden Mk. 1, 40-45 - Helbredelsen av en spedalsk - - [970]
16/10/2022 -- 
19. s. i treenighetstiden Luk. 9, 57-62 - La de døde begrave sine døde - - [971]
23/10/2022 -- 20. s. i treenighetstid Mt. 18, 1-11 - De små har sine engler hos Gud - - [972]
30/10/2022 -- Bots- og bønnedag / S. Luk. 15, 11-32 - Den fortabte søn - - [973]
31/10/2022 -- Reformasjonsdagen Joh. 1, 16-17 - Guds kraft til frelse (prekentekst) - - [974]
06/11/2022 -- Allehelgensdag Luk. 6, 20-23 - 0463 Saligprisningerne - - [975]
06/11/2022 -- Minnedag Joh. 11, 19-27 - Herre, hadde du vært her - - [976]
-- 21. s. i treenighetstid , - - - - [977]
-- 22. s. i treenighetstid Luk. 10, 25-37 - Den barmhjertige samaritaner - - [978]
13/11/2022 -- 23. s. i treenighetstiden Mt. 24, 35-44 - Menneskesønnen i den time dere ikke vent - - [979]
20/11/2022 -- Domssøndag /Kristi kongedag Joh. 9, 39-41 - Til dom er jeg kommet - - [985]

Første tekstrekke

Første s.i advent (27/11/22 )
Indtoget i Jerusalem Mt. 21. 1-11
-------
2. s.i adventstiden (04/12/22 )
I min fars hus er det mange rom Joh. 14. 1-4
-------
3. s. i advent (11/12/22 )
Mt. 11. 2-11
-------
4. s. i advent (18/12/22 )
Marias lovsang Luk. 1. 46-55
-------
Julaften (24/12/22 )
Luk. 2. 1-20
-------
Julenatt / Ottesang (24/12/22 )
Jesu fødsel Mt. 1. 18-25
-------
Juledag (25/12/22 )
Ordet. Prolog til evangeliet Joh. 1. 1-14
-------
Stefanusdag (25/12/22 )
Mt. 2. 16-23
-------
Romjulssøndag (- )
. -
-------
Nyttårsaften (31/12/22 )
Fikentreet som ikke bar frukt Luk. 13. 6-9
-------
Nyttårsdag (01/01/23 )
Han fik navnet Jesus Luk. 2. 21-x
-------

Åpenbaringstiden

Kristi åpenbarelsesdag (08/01/23 )
De vise mænd Mt. 2. 1-12
-------
2. s.i åpenbarelsesti (15/01/23 )
Jesu dåb Mt. 3. 13-17
-------
3. s. i åpenbaringsti (22/01/23 )
Brylluppet i Kana Joh. 2. 1-11
-------
4. s. i åpenbaringsti (29/01/23 )
Den blinde ved Jeriko Luk. 18. 35-43
-------
5. s. i åpenbaringsti (- ikke i 2023 - )
Helbredelsen af den lamme i Kapernaum Mk. 2. 1-12
-------
Kyndelsmesse (02/02/23 )
Jesus blir båret frem i tempelet Luk. 2. 22-40
-------
Samefolkets dag (06/02/23 )
Jordens salt og verdens lys Mt. 5. 13-16
-------
Såmannssøndag (05/02/23 )
Såmannen og jordsmonnet Luk. 8. 4-15
-------
Kristi forklarelsesdag (12/02/23 )
Forklarelsen på bjerget Mt. 17. 1-9
-------

-- Høsttakkefest Luk. 11, 3- - Gi oss hver dag vårt daglige brød - - [990]


?