Theol-p - TdU oversigt - Prd.registrene: 1. række - 2. række - Efter forfatter - Efter udg.år - Efter forfs køn - Efter titel - Status -
De registrerede, trykte prædikensamlinger - efter udgivelsesår

Opdateret: 24/04/2023

Efter udgivelsesår .

Kender du til en samling udgivet efter 1945, og som ikke er registreret her, hører vi meget gerne om den.

Rettelser og kommentarer sendes til Kristen Skriver Frandsen

Luther, Martin: Kirkepostil 1522 (1522)
Hauge, Hans Nielsen: Den Chr. lære forklaret bd 3 samlede skrifter (1800)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Flere: Livet tro (1930)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Dreiøe, Hans: Gennem lukte døre. Fire paasketaler (1933)
Knudsen, Jakob: Kristelige Foredrag (1933)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Dael, Niels: Med Uendeligheden for Øje (1937)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Pontoppidan Thyssen, E: Tro paa Gud. Sidste prædikener i Ansgars Kirke (1940)
Thygesen, Thyge: Prædikener (1940)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Ussing, Henry: Langfredag. Tolv prædikener (1941)
Asmund, Johs, Regin Prenter, Paul Seidelin: Kirkeaarets Texter. Første textrække. Trinitatistiden (1942)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Hermansen, Carl: Denne salige tid (1942)
Brodersen, Paul: Lys i Natten. Prædikener (1943)
Keiding, K: Nogle prædikener (1943)
Rald, N.J.: Korsfæstet død opstanden (1943)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Lund-Sørensen, A.: I Pinsens Tegn. Fra Pinse til advent (Marmorkirken) (1946)
Munk, Kaj: I Guds Bismer. Sidste danske prædikener (1946)
Balslev, Th.: Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. I Fra Advent til Pinse (1947)
Christensen, Jens: Trælkvindens søn (1947)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Knudsen, Jakob: Livsfilosofi (1948)
Munk; Kaj: Prædikener (Mindeudgave) (1948)
Balslev, Th.: Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. II Trinitatistiden (1949)
Borresen, S.: Bered Herrens Vej. Prædikener (1949)
Friis, Kristian: Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Knudsen, Jakob: Idé og erindring (1949)
Schindler, Peter: Dette hellige Evangelium (1949)
Rothe, Oluf: Hverdagens Gud (1952)
Ulvbjerg, Elna: Prædikener (1952)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Christensen, Jens: Forargelsens Gud (1956)
Wemmelund, P.M.: En Mindebog og nogle af hans Prædikener (1956)
Dragsdahl, Johs: Modgangens mønster (1957)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nedergaard, Paul: Til Højmesse (1958)
Schindler, Peter: Den hellige Lektie (1960)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Sørensen, Otto: Om at holde ud. Afskedsprædiken (1961)
Christensen, Erik: Jesus- Guds Søn vor Herre (1962)
Juhlert, E.F.S (red): Kirkeårets evangelietanker (1962)
Juhlert, E.F.S (red): Kirkeårets evangelietanker B (1962)
Rothe, Oluf: Tre prædikener (1962)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Jensen, Kai: Frelsens hemmelighed (1963)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Brodersen, Paul: Kærligheden der forløser (1965)
Tillich, Paul: Grundvoldene vakler (1965)
Luther, Martin: Predigten über Christusbotschaft (1966)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Pedersen, Sv.: Lad ikke tårerne blinde dine øjne (1967)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Krarup, Søren: Den hellige hensigt (1969)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Kærlighedens revolution (1969)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Møgelvang, Niels: Gennem åbne døre (1971)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Geil, G.S.: Men det skete i dag (1974)
Legarth, Henning: Hans dødsdom - din frifindelse (1975)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse - 19 prædikener (1975)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Prenter, Regin: Ordet og troen (Genudgivet 2021) (1976)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Flere forfattere: 18 verdslige prædikener i TV (1977)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Næstekærlighed i trafikken (1977)
Paludan, Frederik: Skovshovedprædikener (1977)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Felter, Immanuel: Fra Maribo Domkirke (1979)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forfattere: Påske (1979)
Flere:: Påske. Fem prædikener transmitteret af DR påsken 1979 (1979)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Jacobsen, Johs. W.: For livets skyld (1979)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Krarup, Søren: Loven (1980)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk - 19 prædikener (1980)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Bertelsen, Otto: Gud i vold. Prædikener og taler ved bispevielser 1975-1980 (1981)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
flere: Prædikener (1982)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød (1983)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener (1984)
Mortensen, Rolf Garfield: Min jord er en purpursalig fryd (1984)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Hansen, Jørgen: Ordet er frit (1985)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Johansen, Johannes: Ordet blev menneskets lys (1985)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Flere forf: Høje tider (1986)
Hoffmann, Poul: Solopgang fra det høje (1986)
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Laursen, Poul R.: En salme og to prædikener (1986)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab (1986)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Okkels, Hans Olav: Mennesket i Guds billede (1986)
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 (1986)
Værge, Johannes: Virkelighedsbilleder (1986)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Grunnet, Niels Eric: Frø. Småbørnsprædikener (1987)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag (1987)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage (1988)
Kristiansen, Erling: Lys hjemmefra og andre betragtninger (1988)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng (1988)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Andersen, Godtfred: Hjertets rede (1989)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Dorn, S.J., L.O.: Når lyset brydes (1989)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Jensen, K.E.: Godt bud gi'r marv i benene (1989)
Jørgensen, Gunda: Askelysningen, bibelske prædikener og legender (1989)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Barton, John: Ansigt til ansigt. Meditationer over Jesu død og opstandelse (1990)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt (1990)
Hansen, Knud: Og glædelig er hver en dag (1990)
Horsens, Karen: I disse korte dage (1990)
Kaalø, Steen: 17 prædikener (1990)
Kjeldsen, Ingrid: Frihed og bundethed (1990)
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Holm, Kjeld: Samfund og skæbne. Etik i en zapperkultur (1991)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd (1991)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen (1991)
Aagaard, Anna Marie (red): Alle vort livs mysterier (1992)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Luther, Martin: Troen og livet. Prædikener bd. 6 i Credos Luther Serie (1992)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mortensen, Viggo: Alting af Kærlighed sødes (1992)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Skov, Helge: Blomstre lad muld hvor de træde (1992)
Hoffmann, Poul: Herrens Lue (1993)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1993)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Dyrhagen, Finn (red.) m flere: At prædike for børn 1. Prædikenvejledning til hele kirkeåret (1994)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: At prædike for børn. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1994)
Jensen, Viggo: Det handler om Kristus (1994)
Riiskær, Inger og Rasmussen, Bruno: Giv Gud, hvad Guds er. Udvalgte tekster fra kirkeåre (1994)
Ågård, Erik: Kronede dage (1994)
flere: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Lind, Vincent: Hjemkomst (1995)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lyrstrand, Vagn: Ordet. En røst i ørkenen 4. Frikirkeprædikener over episteltekster (1995)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Olsen, Svend Olaf: Prædikener (1995)
Ussing, Werner Dag: Lignelsen om den uærlige godsforvalter. 20 udlægninger. (1995)
Flere: Påsken. En røst i ørkenen 3, Frikirkeprædikener (1996)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Jensen, Ole Brehm: Prædikenens dårskab. Forargelsens teologi (1996)
Knudsen, Knud: Marias sten (1996)
Nielsen, Carsten, Leif G. Jensen: Olien. En røst i ørkenen 1-2, Frikirkeprædikener (1996)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Dorn, S.J., L.O.: Genspejlinger (1997)
Geil, G.S.: Begrænsning og udfordring (1997)
Hoffmann, Poul: Skabningens længsel (1997)
Jepsen, Bent Kim: Bål på højene (1997)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Schrøder, Urban: Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997)
Ulsdal, Poul: Præstetjenestens herlighed - og kors (1997)
Andersen, Haahr Børge m. fl.: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Engberg, Poul: Manden og myten (1998)
Flere: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Haystrup, Helge (Udg.): Svanens sang (Augustin-prædikener) (1998)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1998)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-prædikener (1998)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Sløk, Johannes: Prædikener (1998)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Lumholt, Bent: Kompostil (1999)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (2001)
Riis, Richardt: Kristne prædikener imod islam (2001)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Erbs, Karsten: Budskaber. Lyrik og evangelium (2002)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Tillich, Paul: Det evige i nuet. Prædikener (2002)
Kristoffersen, Svend Aage: At tælle vore dage (2003)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Jeppesen, Knud: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I (2004)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Rasmussen, Knud Nyboe: Kirkegang. Lyst og nødvendighed (2004)
Thaarup, Charlotte: Som sagt 12 prædikener (2004)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Carlé, Erik: Prædiken fra fængsel, katedral og landsbykirke (2005)
Flere. Red. H. Storebjerg, B.Lenau Henriksen: Lad livet leve forkynd evangeliet om nødendigt med ord (2005)
Haystrup, Helge: Så er det sagt! Prædikener og essays (2005)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Nielsen, Erik A.: Skrevet af Helligånden (2005)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Sørensen, Niels Møller: Skrevet og talt (2005)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Flere: At prædike for børn 3. Prædikenvejledninger til gammeltesttamentlige (2006)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække (2006)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen 1. Rk (2006)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Flere. Red. J. Møllehave og E. Preisler: Det skal råbes fra tagene.. (2007)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Hoffmann, Poul: Herrens glæde (2008)
Kristoffersen, Svend Aage: Refleksioner. Lidt af hvert (2008)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Otteogtres (2009)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Mogensen, Kaj: Kærligheden er af Gud (2009)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Flere. Finn Riber Jensen m.fl.(red): Prædiken under lup (2010)
Kirkeby, Ole Fogh: Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 (2010)
Thodberg, Christian: Tro og kærlighed (2010)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Beck, Vilhelm: Becks bedste - 15 prædikener (2011)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Plum, Karin Friis: Det er som at løftes af mægtige hænder (2011)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: I første række (2012)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Hansen, Knud: Den signede stund, den midnatstid (2012)
Henriksen, Jens Ole: Vejlbyprædikener (2012)
Hesselager, Erik: Stumper og stykker (2012)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener (2012)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H: Politiske prædikener (2013)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G.: ..så du ikke bliver udmattet undervejs (2013)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Kruse, Juma: Himlen på jorden? Prædikener (e-bog) (2013)
Brønnum, Niels: Brønshøjprædikener (2014)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Frandsen, Helge Qvist: Kirkeårets højdepunkter. Prædikener (2014)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Møller, Frede: Brev fra Gud. Prædikener over episteltekster til første tekstrække (2014)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014)
Pedersen, Anders: Kærligheds magt (2014)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Smidt, Frederik Berggren: Barmhjertighedens port. Dianalund-prædikener (2014)
Flere (Sejergaard, Jørgen, m.fl.): Noget på hjerte. Prædikener over anden tekstrække (2015)
Jensen, Søren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Kruse, Juma: Prædikener fra Blichers kirke: Troens frugter er kærlighedens gernin (2015)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Petersen, Jørgen Juul: Hellere levende hund end død løve. Prædikener og debatindlæg (2015)
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Gud er kærlighed. Kristologiske prædikener (2015)
Steenbuch red., Johannes Aakjær: Tværsnit '14-'15. Enogtredive prædikener fra 2014-2015 af yngre præd (2015)
Thorndal, Troels: At tvivle - om sin tvivl. Prædikensamlingen (2015)
Østergaard, Kristian: For evangeliets skyld. 30 prædikener (2015)
Arnbak, Paul Chr.: Fjordnære prædikener (2016)
Brisson, Benedikte: Vejen til påske. 11 prædikener med Kristuskransen (2016)
Flere: I hvert fald. Første tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2016)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Foss, Lisbet: Ud af Mørket - Udvidet e-bogsudgave (2016)
Juul, Ole: Det uomgængelige hus (2016)
Mogens, Kaj og M.L. Engelhardt: Opstandelseslyset (2016)
Ottesen, Doris: Hjemlængsel steder og fortællinger (2016)
Sløk, Johannes: Liv og lidenskab (2016)
Bak, Jens Torkild: At øve sig i at være menneske. 29 prædikener (2017)
Brun, Jens: Troens tilbagegang og fremgang (2017)
Jensen, Ole: Tilskikkelser og livsbetagelse (2017)
Kruse, Juma Nellemann: Livet om at gælde. 60 prædikener (2017)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Ellermann, Charlotte: Prædikener (2018)
Flere: Dåbstaler til trinitatis. Anden tekstrække (2018)
Flere: Epistelklip. Glimt, påstande og forskydninger (2018)
Gadegaard, Anders: Tro mod politik (2019)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Kvist, Jens: Rapport fra et prædikenværksted (2019)
Grønkjær, Niels: Søndag (2020)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Hjertets dannelse (2020)
Oldenburg, Claus: Alting hænder anderledes. Garnisonsprædikener (2020)
Bak, Jens Torkild: Måske bliver det helt fantastisk (2021)
Kjærsig, Anders: Evigheden - har vi nok af. Biografiske prædikener (2021)
M. Bøye, N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Mulnæs, Carsten: Lillerødprædikener (2021)
Munk, Kaj: Krigens prædikener 1940-1944 (2021)
Stender, Poul Joachim: Gud kysser uden samtykke (2021)
Thomsen, Henning Kjær: Da åbnedes deres øjne (2021)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.