Theol-p - TdU oversigt - Prd.registrene: 1. række - 2. række - Efter forfatter - Efter udg.år - Efter forfs køn - Efter titel - Status -
De registrerede, trykte prædikensamlinger - efter køn

Opdateret: 09/08/2023

Kender du til en samling udgivet efter 1945, og som ikke er registreret her, hører vi meget gerne om den.

Rettelser og kommentarer sendes til Kristen Skriver Frandsen

Registeret ordner sådan at samlinger med flere udgivere kommer først, dernæst kvindelig forfattere, og så mandlige forfattere

Kirkeaarets Texter. Første textrække. Trinitatistiden (1942) - Asmund, Johs, Regin Prenter, Paul Seidelin
Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992) - Flere
At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999) - Flere
At prædike for børn. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1994) - Flere
Gudstjeneste - også for børn (1987) - Flere
Livet tro (1930) - Flere
Prædikener (1982) - flere
Prædikener fra i går til i morgen (1995) - flere
Påsken. En røst i ørkenen 3, Frikirkeprædikener (1996) - Flere
Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998) - Flere
Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979) - Flere
Tidens Fylde (1985) - Flere
Noget på hjerte. Prædikener over anden tekstrække (2015) - Flere (Sejergaard, Jørgen, m.fl.)
Høje tider (1986) - Flere forf
18 verdslige prædikener i TV (1977) - Flere forfattere
Påske (1979) - Flere forfattere
En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989) - Flere.
_derfor talte jeg (1991) - Flere. Frede Møller (red)
Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984) - Flere. Hjalmar Havelund (red.)
Lad livet leve forkynd evangeliet om nødendigt med ord (2005) - Flere. Red. H. Storebjerg, B.Lenau Henriksen
Påske. Fem prædikener transmitteret af DR påsken 1979 (1979) - Flere:
Kirkeårets evangelietanker (1962) - Juhlert, E.F.S (red)
Kirkeårets evangelietanker B (1962) - Juhlert, E.F.S (red)
Giv Gud, hvad Guds er. Udvalgte tekster fra kirkeåre (1994) - Riiskær, Inger og Rasmussen, BrunoAlle vort livs mysterier (1992) - Aagaard, Anna Marie (red)
Min Sjæl lov Herren (1940) - Abildgaard, Jørgine
Som det lyder for mig (1963) - Bording, Solvejg
Lyset bag lyset (1990) - Bøggild, Kirsten
...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994) - flere
Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980) - Flere
Ud af mørket (1998) - Foss, Lisbet
I disse korte dage (1990) - Horsens, Karen
Askelysningen, bibelske prædikener og legender (1989) - Jørgensen, Gunda
Læsefrugter. Bibelfortællinger, prædikener og legender (2018) - Jørgensen, Gunda
Paradisporten (1998) - Jørgensen, Gunda
Ingen er helt alene- (1980) - Kiørboe, Pia
Frihed og bundethed (1990) - Kjeldsen, Ingrid
Fra kanten om kernen (2020) - Locht, Charlotte m.fl
Børn og Gudstjeneste (1992) - Madsen, Helle Krogh
Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998) - Plum, Karin Friis
Fra det mindste til det største (1985) - Sandbæk, Ulla
Min fars hus har mange boliger (1988) - Sandbæk, Ulla
Modsigelsens billeder (1978) - Sarauw, Kirsten
Tilbage bliver kun ømheden (1999) - Sarauw, Kirsten
Prædikener (1952) - Ulvbjerg, Elna
Solopgangen fra det høje (1987) - Wagner, Inge-Lise


I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986) - Andersen, Aage
Hjertets rede (1989) - Andersen, Godtfred
Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998) - Andersen, Haahr Børge m. fl.
På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977) - Andersen, Otto
På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976) - Andersen, Otto
Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931) - Andersen, Otto
der er ej anden Gud (1987) - Arendt, Rudolf
Og de begyndte at være glade (1989) - Arendt, Rudolph
Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. II Trinitatistiden (1949) - Balslev, Th.
Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. I Fra Advent til Pinse (1947) - Balslev, Th.
Himmerlandsprædikener (1942) - Bartholdy, Chr.
Ansigt til ansigt. Meditationer over Jesu død og opstandelse (1990) - Barton, John
Gud i vold. Prædikener og taler ved bispevielser 1975-1980 (1981) - Bertelsen, Otto
Den kostbare perle (1974) - Bliddal. A.
Skitser fra en arbejdsmark (1989) - Boas, Sophus
Det vidunderlige og det frygtelige (1999) - Boesen, Ketil
Bered Herrens Vej. Prædikener (1949) - Borresen, S.
Kærligheden der forløser (1965) - Brodersen, Paul
Lys i Natten. Prædikener (1943) - Brodersen, Paul
Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986) - Cappelørn, Niels Jørgen (red.)
Jesus- Guds Søn vor Herre (1962) - Christensen, Erik
Forargelsens Gud (1956) - Christensen, Jens
Trælkvindens søn (1947) - Christensen, Jens
Den første dag (1989) - Christensen, Johannes H.
Prædikener til tiden (1999) - Cortes, Freddy
Med Uendeligheden for Øje (1937) - Dael, Niels
Det gådefulde liv (1994) - Damgård, Anders
Fra Marie Kirke (1985) - Davidsen, Andreas
Fri og bundet (1994) - Davidsen, Andreas
Kom hjerte tag dit regnebræt (1990) - Davidsen, Andreas
Prædikener og Lejlighedstaler (1977) - Davidsen, Andreas
Søndagsbog (1981) - Davidsen, Andreas
Prædikener, Fræer Purker (1971) - Davidsen, Harald Bülow
Det er vist og sandt (1976) - Dickmeiss, Vilh.
Genspejlinger (1997) - Dorn, S.J., L.O.
Når lyset brydes (1989) - Dorn, S.J., L.O.
Modgangens mønster (1957) - Dragsdahl, Johs
Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948) - Dreiøe, Hans
Evangeliet og mennesket (1935) - Dreiøe, Hans
Gennem lukte døre. Fire paasketaler (1933) - Dreiøe, Hans
At prædike for børn 1. Prædikenvejledning til hele kirkeåret (1994) - Dyrhagen, Finn (red.) m flere
Troens glemsel (1972) - Elbek, Helge
Manden og myten (1998) - Engberg, Poul
Evangeliske smuler (1958) - Falk, H. J.
En Sct. Knuds postil (1976) - Falk, H.J.
Fra Maribo Domkirke (1979) - Felter, Immanuel
Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949) - Friis, Kristian
Troens Ord (1978) - Frøkjær-Jensen, Fl.
- men livet er nyt (1998) - Gaardsted-Jørgensen, Evald
Hvad vi for intet fik (1996) - Gammeltoft-Hansen, Hans
Befrielse. Budolfiprædikener (1978) - Geil, G. S.
Gud går gennem byen (1973) - Geil, G. S.
Og der blev lys (1985) - Geil, G. S.
Adgang tilladt for uvedkommende (1982) - Geil, G.S.
Begrænsning og udfordring (1997) - Geil, G.S.
Men det skete i dag (1974) - Geil, G.S.
På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988) - Grosbøll, Thorkild
Himmelspejl i mulde (1982) - Grossbøll-Poulsen, H.C.
Frø. Småbørnsprædikener (1987) - Grunnet, Niels Eric
Giv det for intet. Prædikener. (1992) - Grunnet, Niels Eric
Fordi han kom (1985) - Græsholt, Thorkild
Vor tro er ej på hvad som helst (1991) - Græsholt, Thorkild
Prædikener og kronikker (1972) - Grønbech, Villiam
Det gamle testamente i det nye (1979) - Hahn, Bent
Folkekirkeprædikener (1945) - Hansen, Ernst
Ordet er frit (1985) - Hansen, Jørgen
Og glædelig er hver en dag (1990) - Hansen, Knud
Glædens under (1981) - Hansen, Leif Bork
Kærligheden der holder kaos tilbage (1988) - Hansen, Leif Bork
Søndag er vor Herres dag (1987) - Hansen, Poul
Det glædelige budskab (1944) - Hareskov, Ankiær
Svanens sang (Augustin-prædikener) (1998) - Haystrup, Helge (Udg.)
Denne salige tid (1942) - Hermansen, Carl
Herrens Lue (1993) - Hoffmann, Poul
Skabningens længsel (1997) - Hoffmann, Poul
Solopgang fra det høje (1986) - Hoffmann, Poul
Erfaring og kristendom (1989) - Holm, Kjeld
Samfund og skæbne. Etik i en zapperkultur (1991) - Holm, Kjeld
tro og livsmod (1986) - Holm, Kjeld
På kærlighedens vej (1982) - Hvas, Jens
Guds Ord det er vort arvegods (1998) - Hvid, Arne
Søndag er vor Herres dag (1983) - Høier, P.V.
Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995) - Hørbo, John W. (red.)
For livets skyld (1979) - Jacobsen, Johs. W.
Sorg er til glæde vendt (1985) - Jacobsen, Johs. W.
I Herrens hus (1978) - Jakobsen, H. Bjerre
Guds kærlighed ej grænse ved (1993) - Jakobsen, Sv. Ebbe
Godt bud gi'r marv i benene (1989) - Jensen, K.E.
Frelsens hemmelighed (1963) - Jensen, Kai
Livets Vej (1948) - Jensen, Kai
I min faders hus (1973) - Jensen, Olav
Lifligheds magt (1982) - Jensen, Ole
Prædikenens dårskab. Forargelsens teologi (1996) - Jensen, Ole Brehm
Det handler om Kristus (1994) - Jensen, Viggo
Er det vigtigt? (1981) - Jeppesen, Aksel B.
Bål på højene (1997) - Jepsen, Bent Kim
Ordet blev menneskets lys (1985) - Johansen, Johannes
Glæden springer af svøbet ud (1980) - Johansen, Johs.
Stem mig med din egen hånd (1991) - Johansen, Johs.
17 prædikener (1990) - Kaalø, Steen
Højhedens Gud i ringhed klædt (1979) - Kaldau, Leif Chr.
Nogle prædikener (1943) - Keiding, K
Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970) - Keiding, K.
12 Prædikener (1981) - Klausen, L.A.
Idé og erindring (1949) - Knudsen, Jakob
Kristelige Foredrag (1933) - Knudsen, Jakob
Livsfilosofi (1948) - Knudsen, Jakob
Marias sten (1996) - Knudsen, Knud
Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987) - Koedbøl, Johs.
Den hellige hensigt (1969) - Krarup, Søren
Loven (1980) - Krarup, Søren
Denne er dagen (1991) - Kristensen, Flemming Baatz
Lys hjemmefra og andre betragtninger (1988) - Kristiansen, Erling
Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990) - Kristiansen, Erling
Ugræs og hvede (1984) - Kvist, Vagn
Fyrre prædikener (1969) - Larsen, K. Olesen
Livsmod på Guds Ord (1973) - Larsen, K. Olesen
Ordet om Gud (1937) - Larsen, K. Olesen
En salme og to prædikener (1986) - Laursen, Poul R.
Hans dødsdom - din frifindelse (1975) - Legarth, Henning
Hjemkomst (1995) - Lind, Vincent
Mira - - - Søndagsbreve (1992) - Lind, Vincent
På klippegrund (1975) - Lindblom, J.F. Sonne
12 prædikener (1984) - Lindhardt, P.G.
15 prædikener (1961) - Lindhardt, P.G.
Brudstykker af en postil (1968) - Lindhardt, P.G.
Det evige liv (1953) - Lindhardt, P.G.
Eftertryk - 19 prædikener (1980) - Lindhardt, P.G.
Gentagelse - 19 prædikener (1975) - Lindhardt, P.G.
Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981) - Lindhardt, P.G.
Påskud og prædikener (1968) - Lindhardt, P.G.
Gudstjeneste for alle sanser (1995) - Lissner, Holger
Kompostil (1999) - Lumholt, Bent
I Pinsens Tegn. Fra Pinse til advent (Marmorkirken) (1946) - Lund-Sørensen, A.
Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999) - Lundblad, Helge
Kirkepostil 1522 (1522) - Luther, Martin
Predigten über Christusbotschaft (1966) - Luther, Martin
Troen og livet. Prædikener bd. 6 i Credos Luther Serie (1992) - Luther, Martin
Ordet. En røst i ørkenen 4. Frikirkeprædikener over episteltekster (1995) - Lyrstrand, Vagn
Prædikener fra Sandager-Holevad (1995) - Løgstrup. K.E.
Forvandling og fællesskab (1986) - Madsen, Ole Skjerbæk
Den dybe sammenhæng (1988) - Mogensen, Kaj
Evangeliet til hverdag (1999) - Mogensen, Kaj
Min jord er en purpursalig fryd (1984) - Mortensen, Rolf Garfield
Alting af Kærlighed sødes (1992) - Mortensen, Viggo
Tro og virkelighed (1978) - Mortensen, Viggo
Vi er børn af huset (1972) - Müller, Johannes
Vor Herre! til dig må jeg ty (1978) - Müller, Johs.
Lillerødprædikener (2021) - Mulnæs, Carsten
Fredens prædikener 1919-1927 (2023) - Munk, Kaj
Fredens prædikener 1928-1939 (2023) - Munk, Kaj
I Guds Bismer. Sidste danske prædikener (1946) - Munk, Kaj
Med Ordets Sværd (1945) - Munk, Kaj
Ved Babylons Floder (1941) - Munk, Kaj
Prædikener (Mindeudgave) (1948) - Munk; Kaj
Den første dag i ugen (1980) - Møgelvang, Niels
Gennem åbne døre (1971) - Møgelvang, Niels
Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977) - Møgelvang, Niels
Livsalige land (1979) - Møgelvang, Niels
Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976) - Møgelvang, Niels
De levendes lyst (1990) - Møllehave, Johannes
Den livsild som forbrænder (1977) - Møllehave, Johannes
Du ved din dommer har ført din sag (1986) - Møllehave, Johannes
Dødningehjem - de levendes land (1981) - Møllehave, Johannes
Hvad er et menneske (1984) - Møllehave, Johannes
Hvor kærlighed bor (1997) - Møllehave, Johannes
Til glædens Gud (1977) - Møllehave, Johannes
Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998) - Møller, Frede
Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995) - Møller, Frede
Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899) - Møller, Otto
Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931) - Møller, Otto
Atter til Højmesse (1958) - Nedergaard, Paul
Til Højmesse (1958) - Nedergaard, Paul
Olien. En røst i ørkenen 1-2, Frikirkeprædikener (1996) - Nielsen, Carsten, Leif G. Jensen
Kærlighedens revolution (1969) - Nielsen, Sv. Aa. (Toreby)
Næstekærlighed i trafikken (1977) - Nielsen, Sv. Aa. (Toreby)
Han er i verden (1973) - Nielsen, Sven Aage
Han er Herren. Prædikener (1987) - Nielsen, Svend Aage (Haslev)
Dit ord blev vort sted (1990) - Noe-Nygaard, Helge
Mennesket i Guds billede (1986) - Okkels, Hans Olav
Prædikener (1995) - Olsen, Svend Olaf
Femten Vedersø-prædikener (1998) - Overgaard, Christian
Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993) - Pahuus, Mogens
Skovshovedprædikener (1977) - Paludan, Frederik
Kristendom og Folkekirken i dag (1986) - Pedersen og Rosenkjær,ved
Tvivl og tro (1992) - Pedersen, E. Thestrup
Lad ikke tårerne blinde dine øjne (1967) - Pedersen, Sv.
Tro paa Gud. Sidste prædikener i Ansgars Kirke (1940) - Pontoppidan Thyssen, E
Ordet og troen (Genudgivet 2021) (1976) - Prenter, Regin
Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985) - Præstholm, Erik B.
Korsfæstet død opstanden (1943) - Rald, N.J.
Ordets tiltale (1968) - Rald, N.J.
12 prædikener og en efterskrift (1969) - Rasmussen, H.F.
I vor Faders hus (1992) - Rasmussen, Hans Frede
Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996) - Rasmussen, Svend Erik
Jeg er vejen, sandheden og livet (1976) - Rosendahl, Niels
Hverdagens Gud (1952) - Rothe, Oluf
Tre prædikener (1962) - Rothe, Oluf
Landsbyprædikener (1993) - Ruager, Søren
Landsbyprædikener 2 (1993) - Ruager, Søren
Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979) - Sarvig, Ole
Prædikener (1945) - Schack, Tage
På denne klippe (1943) - Schepelern, Johannes
Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996) - Schindel, Jørgen
Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993) - Schindel, Jørgen
Den hellige Lektie (1960) - Schindler, Peter
Dette hellige Evangelium (1949) - Schindler, Peter
Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997) - Schrøder, Urban
Danske prædikener gennem tiderne (1954) - Schrøder, Urban (red.)
Oplevelse og fortolkning (1978) - Schultz, Jørgen
Prædikener (1975) - Schultz, Jørgen
Prædikener (1943) - Schultz-Lorentzen, C.W.
Lad os plante et træ (1972) - Siegumfeldt, H.H.
Blomstre lad muld hvor de træde (1992) - Skov, Helge
Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987) - Skydsgaard, Kristen Ejner
Prædikener (1998) - Sløk, Johannes
Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993) - Svendsen, Thyge
Om at holde ud. Afskedsprædiken (1961) - Sørensen, Otto
Fra Ryslinge 1969-1985 (1986) - Thomsen, Niels
Bygget af levende stene (1989) - Thomsen, Preben
Ej i de smalle sunde (1983) - Thomsen, Preben
Så dybt i mit ler (1979) - Thomsen, Preben
Prædikener (1940) - Thygesen, Thyge
Guds gavmilde ord (1979) - Thysen, Hans
En ny skabelse (1966) - Tillich, Paul
Grundvoldene vakler (1965) - Tillich, Paul
Præstetjenestens herlighed - og kors (1997) - Ulsdal, Poul
Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963) - Ulsdal, Poul (red).
Langfredag. Tolv prædikener (1941) - Ussing, Henry
Lignelsen om den uærlige godsforvalter. 20 udlægninger. (1995) - Ussing, Werner Dag
Som dagligt brød (1983) - Vedstesen, Sten-O. B.
Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998) - Værge, Johannes
Virkelighedsbilleder (1986) - Værge, Johannes
Texten talar. Trettio predigningar (1989) - Wingren, Gustaf
Kronede dage (1994) - Ågård, Erik

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.