Theol-P.net - Gudstjeneste - Undervisning - Omsorg - Kontakt og PR - Lokalt og globalt - ForedragKonflikt og ledelse

Kirkens ideologiske grundlag
For knap 10 år siden holdt jeg foredrag for en forsamling ingeniører i et multinationalt selskabs danske afdeling. Det var i egenskab af leder af Folkekirkens Mission og konsulent jeg var blevet bedt om at belyse konflikt og ledelse i Folkekirken – diskuteret i lyset af dens ideologiske grundlag, Ny Testamente. [Hand Out fra dette oplæg]

New Public Management
Det interessante i ovenstående sammenhæng var, at det var på det tidspunkt, hvor New Public Management for alvor havde fået poterne i Folkekirkens madskål, mens samme ledelsesform var kommet i begyndende miskredit i det erhvervsliv, kirken havde importeret tankegang og personressourcer fra.
[Her vil dokumentation af forskellige personers stillingtagen til NPM i kirkesammenhæng følger. Analyser mm]

Aktuelt 2017: Fokus på mobning i Folkekirken
Mobning er en konfliktsituation. Med opslidende konsekvenserer. Der er i værksat en undersøgelse, der skal afdække mobning af præster i Folkekirken. Det betyder jo at der er opmærksomhed på fænomenet. [Sognekonsulent/Theol-p om mobning]

2019: 4 stifters tiltag: Yoga, meditation, massage som kur mod præsters stress
Som det kunne frygtes, lægges hovedansvaret på den mobbede [Se her]

NYESTE HER PÅ SIDERNE: [se her]


Foredrag - sogneaftener:


Til eftertanke:
Konsulent Kristen Skriver Frandsen - Tlf: +47 466 44 238  Bor i Norge - kommer stadig i Danmark Mail: ksf@bbsyd.dk