Forside -
Skrifthenvisninger i faglitteraturen - Lukasevangeliet

Øvrige indeks:
Gammel Testamente - Matthæusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet -
Apg - breve - Åbenbaring - - Indekserede enkeltværker

Gå direkte til det enkelte kapitel: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -

Bibelindekserne findes i flere tilfælde ikke i det udgivne værk som et samlet indeks. Redaktøren af "Teksten denne uge" har fundet det af interesse at lade et givet værk dukke op i litteraturhenvisninger til de enkelte søndage. Og har så udfra skriftreferencer i teksten lavet særligt bibelindeks til dem.
Selve indlæsningen foregår halvautomatisk, der kan indsnige sig fejl af den grund.

Der er link til teksten på de danske, norske og svenske bibelskabers online-bibel. + link til BibleGateway hvor der er direkte adgang til stort antal oversættelser.
Undertiden er der også en overskrift, så man hurtigt kan se hvad stedet handler om.

Forkortelser: No = Norsk bibel online, Dk = Bibelselskabets online bibel, sv Den svenske bibeloversættelse 2000 bg = BibleGateway .

op.cit - Linker til værkets samlede bibelindeks. Ikke alle - udbygges.

Men følgende værker: Per Lønning: Hva er kristen tro, [flere vil følge] har direkte videre link til henvisningen i onlineudgaven på Nasjonanlbiblioteket. Du trenger altså ikke å ha boken på reolen. Klik på "op.cit" dernest på "les" utfor ønsket bibelsted.

Andre nyttige bibelindeks: Søren Kierkegaardselskabets til Lukas

. Luk. , v - - side: Til top i - - Nedenfor -: Næste skrift ... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v - - side:Top - i : Næste kap.>... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 1-4 - side:18+31+52+54+328+383+427 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 1-4 - side: 197 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 1-4 - side:58 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 1-4 - side:001 i -: Thomasevengeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 1-4 - side:79 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 1-99 - side:429 i Bohren, Rudolf: Predigtlehre... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 1-ff - side:110 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 1-ff - side:252 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 1-ff - side:469 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 2- - side:31+92+119+263+337ff i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 3- - side:105 i Solis, Vergilio: Solis Billedbibel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 5-25 - side:184 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 5-42 - side:76 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 14- - side:385 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 20- - side:230 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 26- - side:38 i Arendt, Niels Henrik og A: En lille bog om kristendo... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 26-2 - side:40 i : ... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Jesu fødsel
. Luk. 1, v 26-2 - side: 40 209 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 26-38 - side: 211 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 26-38 - side:251 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 26-38 - side:184 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 26-ff - side:93 i Kierkegaard, Søren: Frygt og Bæven... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 27- - side:91 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 28- - side:141 i Solis, Vergilio: Solis Billedbibel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 28- - side:93 i Kierkegaard, Søren: Frygt og Bæven... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 31-32 - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 32- - side:1110 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 32- - side: 211 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 32- - side:103 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 34- - side:206 i Bohren, Rudolf: Predigtlehre... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 35- - side:805 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 35- - side:17 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 35- - side:134 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 35- - side:455 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 35- - side:130 i Flere: Mission to the World. Com... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 35- - side:470 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 35- - side:45 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 35- - side:131 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 37- - side:85 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 37- - side:66 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 37- - side:i 166 () i Tillich. Paul: Systematische Teologie... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 38- - side:111 i Luther, Martin: Luthers Skrifter i Udvalg... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 39-45 - side:117 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 39-55 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 45- - side:230 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 46-55 - side:109 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 46-55 - side:48 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Maria
. Luk. 1, v 46-55 - side:27,79 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 46-56 - side:WWW i Woodard, Jenee: The Text This Week... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 48- - side:51 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 48- - side:101 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 48- - side:623 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 49- - side:158 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 49-50 - side:211 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 51-52 - side:101 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 51-53 - side:30,94 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 51-53 - side:43 i Steenbuch, Johannes Aakjæ: Guds Rige er anarki... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 51-ff - side:740 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 52- - side:76,149f i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 52-53 - side:267 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 52-f - side:464 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 53- - side:77 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 53- - side:150 i Luther, Martin: Luthers Skrifter i Udvalg... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 54-55 - side:99 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 54-99 - side:161 i Bohren, Rudolf: Predigtlehre... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 58- - side:1,58 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 67-79 - side: 212 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 68-75 - side:161 i Bohren, Rudolf: Predigtlehre... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 68-79 - side:109 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 69- - side:53 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 76- - side:737 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 78- - side:429 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 78- - side:83 i Friis, Helmut: Den gyldne stad... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 1, v 80- - side:79 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v - - side:Top - i : Næste kap.>... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1- - side:141+331 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1- - side:Mål 15 i Flere: Bærekraftsboka. FNs bærek... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Den beboede verden
. Luk. 2, v 1- - side:13 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1- - side:86 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-11 - side: 212 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-2 - side:152 i Mogensen, Mogens S.: Kristendom i en brydnings... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-20 - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-20 - side:510 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-20 - side:178 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-5 - side:102,121 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-f - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-ff - side:42 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-ff - side:53 i Weil, Simone: Brev til en gejstlig... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-ff - side:144 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-ff - side:31 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-ff - side:469 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-ff - side:22 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 1-ff - side:469 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 2- - side:145 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 2- - side:90 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 4-5 - side:181 i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 7- - side:142 i Solis, Vergilio: Solis Billedbibel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 7- - side:119 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 7- - side:64 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 8- - side:78 i Thelle, Notto R: Stilheten og skriket. Tan... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 8-15 - side:385 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 9- - side:251 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 9-14 - side:728 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 10- - side:12 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 10-11 - side:73,10 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 11- - side:127 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 12- - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 12- - side:20 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 12- - side:64 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 12-b - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 13-14 - side:251 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 14- - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 14- - side:226 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 14- - side:768 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 14- - side:27 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 14- - side:242 i Luther, Martin: Luthers Skrifter i Udvalg... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 14- - side:249 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 15- - side:175 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 19- - side:92 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 21- - side:143 i Solis, Vergilio: Solis Billedbibel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 21- - side:17.1 i Nielsen, Poul B.: Univers & Menneske... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 21-38 - side:33 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 22-24 - side:43 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 22-39 - side:103 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 22-40 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 25-32 - side:79 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 25-35 - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 25-35x - side:148 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 25-35y - side:148 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 27- - side:144 i Solis, Vergilio: Solis Billedbibel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 29- - side:623 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 29-30 - side:766 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 29-32 - side: 215 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 32- - side:960 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 32- - side:526 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 34- - side:122 i : ... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 34- - side:9 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 34- - side:176 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 34- - side:25 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 34- - side:354 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 34-35 - side: 215 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 34-35 - side:51 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 35- - side:57 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 35- - side:72 i Friis, Helmut: Den gyldne stad... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 36-38 - side:79 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 40- - side:406 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 41-52 - side:54 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 41-52 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 43- - side:91 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 45-51 - side:89, 92 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 48- - side:21 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 48- - side:91 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 49- - side:103f i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 51- - side:57 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 52- - side:355 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 2, v 52- - side:115 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v - - side:Top - i : Næste kap.>... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 1- - side:469 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 1-18 - side:61 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 1-6 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 1-f - side:332 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 6-9 - side: 87 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 7-17# - side:113 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 7-18 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 7-9 - side:78,80 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 10-14 - side:77,129,165 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 11- - side:498 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 12-13 - side:181 i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 15-ff - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - 52
. Luk. 3, v 16- - side:Loc 2351 i Hanson, John Wesley: Universalism the Prevaili... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Johannes døber viser hen til den dåb, Kristus døber med
. Luk. 3, v 21- - side:95 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 21-22 - side:77 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 22- - side:133 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 23- - side:101,125 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 23-28 - side: 299 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 23-38 - side:70 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 23-ff - side:52 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 26- - side:127 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 38- - side:79 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 41-50 - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 3, v 48- - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v - - side:Top - i : Næste kap.>... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 1-13 - side: 223 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 1-13 - side:24,35,47,49 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 1-13 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 1-f - side:82 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 6- - side:224 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 6- - side:44 cit i Steenbuch, Johannes Aakjæ: Guds Rige er anarki... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Fristelsen: Al magt
. Luk. 4, v 13- - side:5.3 i Nielsen, Poul B.: Univers & Menneske... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 14- - side:38 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 14- - side:494 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 14-21 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 16- - side:8 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 16-20 - side:89 i Flere: Mission to the World. Com... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 16-21 - side:62 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 16-22 - side:141 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 16-22 - side:72 i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 16-22 - side:34 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 16-22y - side:141 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 16-28 - side: 216 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 16-28 - side:216 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Jesu første prædiken
. Luk. 4, v 16-30 - side:41 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 16-30 - side:25 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 16-30 - side:112f i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 17-19 - side:98 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18- - side:429+450 i homiletik, prædikensamlin: flon1805... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18- - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18- - side:Mål 1 i Flere: Bærekraftsboka. FNs bærek... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Godt budskap til fattige
. Luk. 4, v 18- - side:954 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18- - side: 185+216+218+223+352 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18- - side:15 i Friis, Helmut: Den gyldne stad... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18- - side:268 i Mogensen, Mogens S.: Kristendom i en brydnings... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18- - side:289 i Bohren, Rudolf: Predigtlehre... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18- - side:171 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18- - side:679 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18-19 - side: 167+237 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18-19 - side:45 cit i Steenbuch, Johannes Aakjæ: Guds Rige er anarki... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18-19 - side:154 i Mogensen, Mogens S.: Kristendom i en brydnings... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18-19 - side:494 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18-19 - side:462 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18-19x - side:273 i Mogensen, Mogens S.: Kristendom i en brydnings... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18-22 - side:20,25 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 18-ff - side:130 i Flere: Mission to the World. Com... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 19- - side:433 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 21- - side:91 i Steenbuch, Johannes Aakjæ: Guds Rige er anarki... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 21- - side:127 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 21- - side:137 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 21-30 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 22- - side:67 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 22- - side:88 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 22-30 - side: 217 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 23- - side: 217 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 23- - side:682+722 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 23-24 - side:72 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 25- - side:139 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 25-27 - side:90 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 31-37 - side: 218 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 31-37 - side:79 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 31-39 - side:37 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 32- - side:115 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 32- - side:35f,74,113,138 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 32- - side:139 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 34- - side:54 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 35- - side:93 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 36- - side:115 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 36- - side:112 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 38- - side:31 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 38-39 - side:79 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 41- - side: 218 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 41- - side:54,56,104 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 42- - side:113 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 4, v 43- - side:33 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v - - side:Top - i : Næste kap.>... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 1-1 - side:60 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 1-11 - side:19 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 1-11 - side:82 i Valen-Sendstad, Aksel: Hva er kristen tro?... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 1-11 - side:143f i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 1-7 - side:143 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 4-44 - side:400 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 8- - side:649 /s. 78 Upsala i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 8-11 - side:223 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 9- - side:42 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 10- - side:623 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 16- - side:335 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 17- - side:77 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 17- - side:21,38 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 17- - side:112 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 17-19 - side: 226 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 17-26 - side:54f i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 17-26 - side:236 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 18-26 - side:64 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 19- - side:112 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 20- - side:230+236+253 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 21- - side:85 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 24- - side:33 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 25-26 - side:170 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 26- - side:81 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 26- - side:13 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 27- - side:487 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 27- - side:82 i Raheb, Mitri: Troen og Imperiet - Bibel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 27-32 - side: 196 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 27-32 - side:63,200 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 27-ff - side:82 i Valen-Sendstad, Aksel: Hva er kristen tro?... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 31-32 - side: 197 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 33- - side:133 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 33-39 - side:80f,114,132 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 34- - side: 27+175 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 35- - side:133 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 36- - side:89+90 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 36- - side:722 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 36-38 - side:89 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 36-39 - side:89+90 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 37- - side:90 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 5, v 39- - side:89 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v - - side:Top - i : Næste kap.>... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 1- - side:13 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 1-5 - side:54 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 1-9 - side:132f i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 7- - side:80 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 10- - side:162 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 10- - side: 15 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 12- - side:335 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 12-16 - side: 221+269 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 13- - side:127 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 15- - side:50 i Steenbuch, Johannes Aakjæ: Guds Rige er anarki... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 15- - side:108 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 17- - side:26 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 17-26 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20- - side:189 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20- - side: 188 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20- - side:100 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20- - side:289 i Bohren, Rudolf: Predigtlehre... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20- - side:96 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20- - side:056 i -: Thomasevengeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20-21 - side:71 i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20-22 - side:29 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20-23 - side:20,24,30,186 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20-23 - side:682 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20-26 - side:107 i Raheb, Mitri: Troen og Imperiet - Bibel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20-31 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20-49 - side:61f+66 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 20-f - side:5 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 21- - side:157,183 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 21- - side:217 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 21- - side:110 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 21- - side:623+708ff! i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 22- - side:110 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 22- - side:309 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 23- - side:227 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 24- - side:27 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 24- - side:150 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 24- - side:709 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 24-25 - side:194 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 24-25 - side:71 i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 24-26 - side:30f,83 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 24-26 - side:682 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 24-ff - side:21 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 25- - side:708 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 27- - side: 103 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 27-ff - side:62 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 28- - side:182 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 31- - side:359f i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 31- - side:44 i Petersen, Arne Herløv: Korn på stengrund... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 31- - side:37 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 31- - side:682 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 31-32 - side:85 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 33- - side: 189 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 34-f - side:096 i -: Thomasevengeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 35- - side:85 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 35- - side:212+429 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 35- - side:11,55f,67,135 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 35- - side:543 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 35- - side:126 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 35-36 - side: 103 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 36- - side:82,87 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 36- - side:429 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 36- - side:99 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 36-38 - side: 139 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 37- - side:210+211+213+685 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 37- - side:103 i Steenbuch, Johannes Aakjæ: Guds Rige er anarki... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 37- - side:60,61,66 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 37-42 - side:64 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 38- - side:211 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 38- - side:212 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 38- - side:706 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 39- - side:75 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 39- - side:682+722 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 41- - side:65 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 41-2 - side:54 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 41-42 - side:109 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 41-42 - side:65 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 43- - side:361 i Bohren, Rudolf: Predigtlehre... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 43- - side:13 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 44- - side:894 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 44-45 - side:86+87 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 6, v 45- - side:130 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v - - side:Top - i : Næste kap.>... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 1-10 - side:430 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 1-10 - side:44 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 1-10 - side:236 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 1-ff - side:247 i Ott, Heinrich: Die Antwort des Glauben... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 2- - side:90 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 4- - side:66 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 5- - side:45 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 7- - side: 67 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 9- - side:236+253 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 11-15 - side:22 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 11-16 - side:142 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 11-16 - side:10 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 11-17 - side:42 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 11-17 - side: 232 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 11-17 - side:114 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 12- - side:25,80 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 12-15 - side:34 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 14- - side: 232 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 15- - side:87 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 15- - side:8 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 16- - side:114 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 18- - side:13 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 18-23 - side:20,25f i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 18-23 - side:79,98f i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 18-f - side:433 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 20-23 - side:98 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 21- - side:46 i Steenbuch, Johannes Aakjæ: Guds Rige er anarki... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Døberens spørgsmål
. Luk. 7, v 22- - side:150 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 22- - side:12 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 22-f - side:98 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 23- - side:198 i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 24-25 - side:115 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 27-f - side:376 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 28- - side:446 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 28- - side:50+88 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 28- - side:376 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 28-30 - side:78,80 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 31-32 - side:85 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 31-34 - side:81 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 34- - side:67 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 34- - side:63 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 36- - side:103 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 36-39- - side:25 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 36-48 - side:55 i Petersen, Arne Herløv: Korn på stengrund... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 36-50 - side:Mål 5 i Flere: Bærekraftsboka. FNs bærek... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Verdighet
. Luk. 7, v 36-50 - side:42,45,49,51 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 36-50 - side:155 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 36-50 - side: 235 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 36-50 - side:230+682+683 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 36-50 - side:126 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 37-50 - side:215 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 37-f - side:262 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 38- - side:1078 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 47- - side:190 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 47- - side:178 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 47- - side:215 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 48-f - side:133+137 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 49- - side:74 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 49- - side:85 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 50- - side:190 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 50- - side:138 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 50- - side:124 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 7, v 50- - side:237+245 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v - - side:Top - i : Næste kap.>... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 1-3 - side:31,43 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 1-ff - side:11 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 2- - side:158 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 2- - side:261 i Mortensen, Viggo: Hvad hjertet er fuld af.... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 2- - side:230 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 2- - side:34, 64 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 2-3 - side:137,193 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 2-3 - side:274 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 2-3 - side:33 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 3- - side:36,80,89,104 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 4-15 - side:107 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 4-8 - side:739! i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 5-15 - side:171 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 8- - side:1078 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 8- - side:41 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 9-14 - side:220 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 10- - side:104 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 11-15 - side:41 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 12- - side:286 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 12- - side:232 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 13- - side:1076 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 13- - side:232 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 15- - side:286 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 16- - side:75 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 16-ff - side:63 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 17- - side:35 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 18- - side:1078 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 18- - side:83 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 19-21 - side:51 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 19-21 - side:32 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 20-0 - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 20-21 - side:128 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 21- - side:104 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 21- - side:13o i Bohren, Rudolf: Predigtlehre... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 22-25 - side:237 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 24-25 - side:483 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 25- - side:74 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 25- - side:237+247 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 26-39 - side: 219 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 26-39 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 30- - side:182 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 31- - side: 349 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 39- - side: 221 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 40-42 - side:236 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 40-56 - side: 229 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 41- - side:80 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 43- - side:602 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 43-48 - side:Mål 5 i Flere: Bærekraftsboka. FNs bærek... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Fri for stigma
. Luk. 8, v 43-48 - side:21 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 43-48 - side:109 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 43-48 - side:236 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 45- - side:62f i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 46- - side:112 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 48- - side:64+124 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 48- - side:124 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 48- - side:236+237+245+252 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 49-56 - side:236 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 50- - side:236+247+253 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 8, v 55- - side:128 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v - - side:Top - i : Næste kap.>... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 1- - side:112 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 1-2 - side:52 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 2- - side:135 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 3- - side:74 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 3- - side:334 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 8- - side:83 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 9- - side:172 i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 10- - side:64 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 13-14 - side:97 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 13-17 - side:48f i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 18- - side:82 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 18-21 - side:20,74,104 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 20- - side:0.12 i Nielsen, Poul B.: Univers & Menneske... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 22- - side:33,209 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 23- - side:202 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 23- - side:39 i Nikolajsen, Jeppe Bach: Kirkens rolle i et plural... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 23-ff - side:690 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 24- - side:190 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 25- - side:360 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 27- - side:399 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 28-36 - side:82f,99 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 28-36 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 28-36 - side:23 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 37-43 - side:236 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 41- - side:233 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 44-55 - side:33,209 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 49-50 - side:25 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 51- - side:19+28+188 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 51-56 - side: 101 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 51-62 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 52-55 - side:75 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 52-55 - side:45 i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 52-55 - side:83,185 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 58- - side:201 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 58- - side:33 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 58- - side:237 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 58- - side:120 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 58- - side:146 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 59-60 - side:188 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 59-62 - side:138f i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 60- - side:62 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 61-62 - side:50 i Petersen, Arne Herløv: Korn på stengrund... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 62- - side:Mål 9 i Flere: Bærekraftsboka. FNs bærek... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Ha blikket framover (pløying)
. Luk. 9, v 62- - side:23 i Thelle, Notto R: Stilheten og skriket. Tan... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 9, v 62- - side:8 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v - - side:Top - i : Næste kap.>... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 1-20 - side:52f,67,73,111 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 1-f - side:113 i Mogensen, Mogens S.: Kristendom i en brydnings... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 1-ff - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 2- - side:112 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 3-4 - side:74 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 5-7 - side:75 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 7- - side:Mål 8 i Flere: Bærekraftsboka. FNs bærek... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Verd sin lønn
. Luk. 10, v 7- - side:15 i Dideriksen, Børge: Den historiske Jesus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 7-b - side:682 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 8- - side:143 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 8-9 - side:49 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 8-f - side:014 i -: Thomasevengeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 9- - side:17 i Thelle, Notto: Buddha og Kristus. Reflek... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 9- - side:135 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 9- - side:193 i Mortensen, Viggo: Hvad hjertet er fuld af.... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 11- - side:18f i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 13- - side:111 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 13-15 - side:682 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 15- - side:Loc 624 i Hanson, John Wesley: Universalism the Prevaili... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Kapernaum .. til dødsriget skal du styrtes ned
. Luk. 10, v 16- - side:124+240+246+259+401+19 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 16- - side:47 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 17- - side:96 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 17- - side:129 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 17- - side: i Wulff, Ellen (oversætter): Koranen i ny dansk oversæ... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 18- - side:57+150 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 18- - side:252 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 18- - side:249 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 18- - side:242 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 19- - side:224 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 19- - side:20 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 19- - side:50f i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 20- - side:38 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 21- - side:138 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 21- - side:495 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 21- - side:58 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 22- - side:432 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 22- - side:133 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 23- - side:72 i : ... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 23- - side:151 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 23- - side:682 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 23-24 - side: 229 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 23-f - side:5 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 24- - side:249 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25- - side:19 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25- - side:8+46 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25- - side:80 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25- - side:111+238 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25-28 - side:220 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25-37 - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25-37 - side:104 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25-37 - side: 191 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25-37 - side:191 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Den barmhjertige samaritaner
. Luk. 10, v 25-37 - side:86 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25-37 - side:100 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25-37 - side:184f i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25-37 - side:117 i Dokka, Åste: Leve vanskeligere. En ele... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25-37 - side:543 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25-37 - side:82 i Raheb, Mitri: Troen og Imperiet - Bibel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25-f - side:35 i Weil, Simone: Brev til en gejstlig... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 25-ff - side:52 i Valen-Sendstad, Aksel: Hva er kristen tro?... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 26- - side:23 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 27- - side:211 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 27-47 - side:183 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 29- - side:330 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 29- - side:iii 59 () i Tillich. Paul: Systematische Teologie... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 29-37 - side:50,92 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 29-ff - side:18 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 30- - side:218+225 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 30-35 - side:90 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 30-35 - side:0.10 i Nielsen, Poul B.: Univers & Menneske... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 30-37 - side:330 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 30-37 - side:464 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 30-37 - side:49 i Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærli... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 30-ff - side:18 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 33- - side: 232 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 35-47 - side:183 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 36-37 - side:330 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 36-42 - side:159 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 37- - side:100 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 37- - side:90 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 38- - side: 190 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 38- - side:80, 103 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 38-42 - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 38-42 - side:43 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 38-42 - side:159 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 38-42 - side:137f i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 38-42 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 38-ff - side:53 i Valen-Sendstad, Aksel: Hva er kristen tro?... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 40- - side:113 i Longkumer, Sørensen, Biel: Mission and Powers. Histo... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 41- - side:491 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 42- - side: 149 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 10, v 42- - side:24 i Thelle, Notto R: Stilheten og skriket. Tan... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v - - side:Top - i : Næste kap.>... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 1- - side:37+48 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 1-13 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 1-4 - side: 156 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 2-4 - side:27 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 2-4 - side:208 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 3- - side:319;350 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 4- - side:51 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 5- - side:105 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 5- - side:80 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 5-13 - side: 156 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 5-13 - side:55,134 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 5-ff - side:24 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 9- - side:538 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 9- - side:124 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 9-10 - side: 156 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 9-10 - side:125 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 9-ff - side:173 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 11- - side:105 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 11-13 - side:58 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 11-ff - side:1085 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 13- - side:172 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 13- - side:471 i Bohren, Rudolf: Predigtlehre... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 14- - side:29 i : ... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 14-28 - side:243 i Nielsen, Erik A.: Solens Fødsel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 15-16 - side:23,39 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 16- - side:511 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 16- - side:123 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 17- - side:114 i Raheb, Mitri: Troen og Imperiet - Bibel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 17-23 - side:24f,35,128 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 17-28 - side:22+116 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 19-f - side:138 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 20- - side:18f+353+355 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 20- - side:84 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 20- - side:57+111+150 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 20- - side:6 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 20- - side:750 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 21- - side:782 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 21-22 - side:76 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 21-f - side:635 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 21-ff - side:710 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 23- - side:670 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 24- - side:227 i Frye, Northrop: Den store kode... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 25- - side:1076 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 25-f - side:1087 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 26- - side:55 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 26- - side:268 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 26-32 - side:22 i Noack, Bent: Tegnene i Johannesevangel... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 27-28 - side:188 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 27-28 - side:49,92 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 27-f - side:081 i -: Thomasevengeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 28- - side:156 i Lønning, Per: Hva er kristendom... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 28- - side:116 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 28- - side:682 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 28- - side:32 i Plum, Karin Friis: Den tilslørede frihed... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 29- - side:40 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 29- - side:176 i Bjerg, Svend: Synets teologi... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 29-30 - side:23 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 29-32 - side:94f i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 29-f - side:512 i Brøndsted, Gustav: Historie og Evangelium... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 31- - side:51 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 31-f - side:8 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 33- - side:63 i Conzelmann, H og A. Linde: Arbeitsbuch zum Neuen Tes... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 33- - side:74 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 37- - side:49131f,157 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 37-ff - side:122 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 39-40 - side:112 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 39-f - side:091 i -: Thomasevengeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 40- - side:122 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 41- - side:191+215 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 42- - side:361 i Bohren, Rudolf: Predigtlehre... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 42- - side:131 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 42- - side:231 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 43- - side:131 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 46- - side:78 i Petersen, Arne Herløv: Korn på stengrund... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 47-49 - side:141 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 47-49y - side:141 i Thelle, Notto: Gåten Jesus. En fortellin... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 49- - side:819 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 50- - side:113 i Bjerg, Svend: Stedfortrædelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 52- - side:819 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 52- - side:82,180 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 52- - side:311 i Bohren, Rudolf: Predigtlehre... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 52- - side:81+131 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 52- - side:041 i -: Thomasevengeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 11, v 52- - side:747 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v - - side:Top - i : Næste kap.>... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 1- - side:126 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 2- - side:494 i White, E.G.: I den store Læges fodspor... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 2- - side:35 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 3- - side:74 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 4- - side:52 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 5- - side: 207 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 5- - side:90 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 5- - side:619 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 7- - side:141 i Dokka, Åste: Leve vanskeligere. En ele... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Gud husker enhver spurv
. Luk. 12, v 8- - side:130 i Bohren, Rudolf: Predigtlehre... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 8- - side:251 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 8- - side:0.12 i Nielsen, Poul B.: Univers & Menneske... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 8-12 - side: 206 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 8-12 - side:206 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Synden mod Helligånden
. Luk. 12, v 8-9 - side:266 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 10- - side: 207 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 10- - side:34 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 10- - side:86 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 11-12 - side:501 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 12- - side: 208 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 13-14 - side:180 i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 13-14 - side:111 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 13-21 - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 13-21 - side:Mål 12 i Flere: Bærekraftsboka. FNs bærek... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> - Den rike bonden
. Luk. 12, v 13-21 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 13-31 - side:63 i Flere, red: Fragmenter af et spejl. B... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 13-ff - side:124 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 14- - side:123 i Flere: Die Bekenntnisschriften d... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 15- - side:111 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 15-21 - side:332 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 16-21 - side:30,31,76 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 16-21 - side:118 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 16-21 - side:362 i Lundgreen, Flemming: Det handlende ord... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 16-21 - side:180 i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 16-21 - side:177f i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 16-21 - side:330 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 16-21 - side:104+105+111 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 16-21 - side:065 i -: Thomasevengeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 17- - side:104 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 18- - side:36 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 18- - side:104 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 19- - side:189 i Hansen, Knud: Den kristne tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 20- - side:Nr. 3 i : Den danske Salmebog 2002... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 20- - side:105 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 21- - side:105 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 22- - side:76+78 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 22-31 - side:78,80 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 22-31 - side:66f,137,177 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 22-31 - side:464 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 28- - side:57 i Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 28- - side:232 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 31- - side:31 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 32- - side: 157 i Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 32- - side:334 i Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 32- - side:40,50 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 32-40 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 33- - side:At åbne.. i Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 33- - side:144 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 33-34 - side:77 i Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 33-34 - side:17 i Petersen, Arne Herløv: Korn på stengrund... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 35-38 - side:101 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 35-38 - side:682 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 36-37 - side:198 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 37- - side:74, 196 (n 1 til s.74) i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 39-40 - side:160 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 39-40 - side:60+131 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 39-40 - side:181 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 41-48 - side:107 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet. En sa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 42- - side:231 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 42-46 - side:734 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 42-ff - side:181 i Arendt, Rudolf: Tænkning og tro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 45- - side:734 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 46- - side:232 i Ebeling, D. Gerhard: Wort und Glaube... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 48- - side:138,173 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 49- - side:45 i Jacobi, Finn: Jesu Død og Opstandelse... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 49- - side:47 i Bultmann, Rudolf: Theologie des Neuen Testa... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 49- - side:43+51 i Giversen, Søren (udg): Thomasevangeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 49- - side:010 i -: Thomasevengeliet... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 49- - side:669 i Drewermann, Eugen: Tiefenpsychologie und Exe... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 49- - side:626 i Luther, Martin: Den Trælbundne Vilje [Aro... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 49-51 - side:55,83,98,188 i Sørensen, Villy: Jesus og Kristus... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 49-53 - side:173,174 i Wingren, Gustav: Credo. Den kristna tros-... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -
. Luk. 12, v 49-56 - side:Se her i Petty, John: Progressive Involvement c... op.cit | Bibel:: No Da Sv Gateway --> -