Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

2. s. i fasten b

Dagens evangelium: Mk. 9. 14-29 - Drengen besat af den onde ånd

Teksten online:
| 1992 Nye online version | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok!

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Helbredelsen findes sted efter endt.. 2: Fastens præg af kamp mod det onde og de onde magter.. 3: Epistelen kan forstås under vinklen, Jesus havde den..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen: ("og faste" (v29) mangler i ældste håndskrifter - og er udeladt i oversættelsen af 1992). Parallellen hos Mt 17,14-21 har "og faste". Hos Lukas 9,37-43 mangler slutordene helt.
OBS: Hverken Lectionary greek eller WorkingPreacher har dette tekstudsnit og heller ikke kommentarer til parallelstederne.
Hos Mattæus er der navn på diagnosen: Den månesyge dreng.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 9

Prædikener til søndagen: 2. s. i fasten - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"Og den værdighed (at have det evige liv) bygger ikke på troens storhed eller ringhed, men på Kristi fortjeneste, som den lidettroende, sorgfyldte fader (til den besatte søn) ligesåvel nyder glæde af som Abraham, Paulus og andre som har en dyb og stærk tro." Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (Konkordieformelen), s. 997 -- -

[222/sif2-b ]

Religionspædagogiske noter: - Hvad betyder ordet tro - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 2. s. i fasten Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Mehlsen, Anne-Marie Nybo
Jesus insisterer på at give sig Gud i vold. Fastetiden er en øvelse i bøn, der holder det sande billede af Gud for øje; fordyber sig i Jesus, som er hans væsens udtrykte billede. Lad tilliden rense vore sanser, så vi ser ret om Gud, hører sandt om kærlighedens væsen og ikke frygter afmagten. Dér, hvor vi ingen magt har, har Gud alle muligheder i behold.Kære menighed! Alt er muligt for den, der tør bede! Amen [2016] Se mere

Rasmussen, Michael
..hvorfor kalder Jesus da sine disciple for vantro?De var jo netop ikke i tvivl - de troede jo at de kunne!De mente at de havde myndighed til at gøre som Jesus gjorde - de troede med andre ord at de kunne selv!. Og det er sagens kerne og vantroens indhold: At tro man kan klare selv.At vi er blevet som Gud og ikke mere behøver at være afhængige af Skaberen.Så fornægter vi gudbilledligheden [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].